მეტროლოგია და გაზომვები. ფიზიკური მოვლენები

კატეგორიაში 99 სტანდარტია.

სტანდარტის გვერდზე

სტანდარტის გვერდზე

ეროვნული სააგენტო

კატეგორიები