საჭირო ინფორმაციის მისაღებად ველში მიუთითეთ სტანტარდის დასახელება ან სტანდარტის აღნიშვნა

სტანდარტის აღნიშვნა
სტანდარტის დასახელება
შემოღების თარიღი
გვერდების რაოდენობა
სტანდარტის ფასი
მიმღები ორგანო
ნაცვლად
სსტ ისო 3509 : 2010ყავა და ყავის პროდუქტები. ლექსიკონი11.01.2010
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6590-1 : 2010"შეფუთვა. ტომრები. ლექსიკონი და ტიპები. ნაწილი 1. ტომრები ქაღალდი"11.01.2010
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/დის 3534-1 : 2006სტატისტიკა ლექსიკონი და სიმბოლოები. ნაწ 1: სავარაუდო და ძირითადი სტატისტიკური ტერმინები26.10.2006
62
69
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/დის 3534-2 : 2006 სტატისტიკა ლექსიკონი და სიმბოლოები. ნაწ 2: გამოყენებითი სტატისტიკა26.10.2006
90
83
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/დის 9000 : 2007ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები. ძირითადი დებულებები და ლექსიკონი16.02.2007
30
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 375 : 2010ინფორმაცია მიწოდებული მწარმოებლის მიერ ინ ვიტრო დიაგნოსტიკურ რეაქტივებთან ერთად პროფესიული გამოყენებისთვის06.04.2010
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 4135 : 2010საანესთეზიო და სასუნთქი საშუალებები. ლექსიკონი06.04.2010
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 132 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. ტერმინების და პიქტოგრამების განსაზღვრებები15.03.2010
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 134 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. კომპონენტების ნომენკლატურა15.03.2010
26
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 135 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. ეკვივალენტური ტერმინების ნუსხა15.03.2010
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1868 : 2010ინდივიდუალური დამცავი მოწყობილობა სიმაღლიდან დასაშვებად. ეკვივალენტური ტერმინების ნუსხა15.03.2010
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 165 : 2009თვალის ინდივიდუალური დაცვა. ლექსიკონი23.12.2009
83
83
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13237 : 2010აირები პოტენციურად ფეთქებადი. ტერმინები და განსაზღვრებები პოტენციურად ფეთქებად ატმოსფეროში გამოსაყენებელი მოწყობილობისა და დამცავი სისტემებისთვის11.01.2010
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1330-3 : 2010არა-რღვევითი ტესტირება. ტერმინოლოგია. ნაწილი 3. რენტგენოგრაფიკული ანალიზის ტერმინები, გამოყენებული წარმოებაში15.03.2010
41
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1555-1 : 2009პლასტმასის მილსადენების სისტემები აირისებრი სათბობის ტრანსპორტირებისათვის. ნაწილი 1: ზოგადი დებულებები14.10.2009
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6552 : 2008დამჭერები ავტომატური კონდენსაციური. ტექნიკური ტერმინების განსაზღვრა18.08.2008
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13237 : 2010აირები პოტენციურად ფეთქებადი. ტერმინები და განსაზღვრებები პოტენციურად ფეთქებად ატმოსფეროში გამოსაყენებელი მოწყობილობისა და დამცავი სისტემებისთვის11.01.2010
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 1112 : 2008ჰოროლოგია. ფუნქციური და არაფუნქციური ქვები17.12.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4130 : 2009საგზაო ტრანსპორტი. სამ-განზომილებიანი ეტალონური სისტემა და საკოორდინაციო ნიშნები. განსაზღვრებები06.04.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/DIS 6165 : 2008მანქანები მიწასათხრელი. ძირითადი ტიპები. იდენტიფიკაცია, ტერმინები და განმარტებები18.08.2008
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7131 : 2009მიწასათხრელი ტექნიკა. ტერმინოლოგია და კომერციული სპეციფიკაცია02.06.2009
26
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7131 : 2009/ შესწორება 1მიწასათხრელი ტექნიკა. ტერმინოლოგია და კომერციული სპეციფიკაცია. დანართი 102.06.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7132 : 2009მიწასათხრელი ტექნიკა. თვითმცლელები. ტერმინოლოგია და კომერციული (სავაჭრო) სპეციფიკაცია02.06.2009
28
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7133 : 2009"მიწასათხრელი მექანიზმები. ნახევრად მისაბმელი სკრეპერები. ტერმინოლოგია და კომერციული სპეციფიკაციები "02.06.2009
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6747 : 2008მანქანები მიწასათხრელი. ტრაქტორ – ბულდოზერები. ტერმინოლოგია და სავაჭრო ტექნიკური პირობები18.08.2008
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6747 : 2008/Amd1:2003 მანქანები მიწასათხრელი. ტრაქტორ – ბულდოზერები. ტერმინოლოგია და სავაჭრო ტექნიკური პირობები18.08.2008
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2076 : 2008 ქსოვილი. ხელოვნური ბოჭკოები. ზოგადი დასახელებები18.08.2008
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6814 : 2008მანქანები სატყეო მეურნეობისათვის. მობილური და თვითმავალი მანქანები. ტერმინები, განმარტებები და კლასიფიკაცია18.08.2008
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6816 : 2008მანქანები სატყეო მეურნეობისათვის. ჯალამბრები. კლასიფიკაცია და ნომენკლატურა18.08.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
ისო სახელმძღვანელო 30ტერმინები და განსაზღვრებები ეტალონური მასალების შესახებ10.09.2008
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13857-1 : 2009ფეთქებადი ნივთიერებები სამოქალაქო გამოყენებისათვის. ნაწ. 1. ტერმინოლოგია10.07.2009
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13857-3 : 2009 ფეთქებადი ნივთიერებები სამოქალაქო გამოყენებისათვის. ნაწ. 3. მწარმოებლის ან მისი უფლებამოსილი და წარმომადგენლის მიერ მომხმარებლებისათვის მიწოდებული ინფორმაცია10.07.2009
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7404-1 : 2008მეთოდები ქვანახშირის და ანტრაციტის პეტროგრაფული ანალიზისა. ნაწილი 1: ლექსიკონი18.08.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13617-1 : 2010სადგურები ბენზინ-გასამართი. ნაწილი 1: უსაფრთხოების მოთხოვნები დოზატორი-ტუმბოების კონსტრუქციებისა და მახასიათებლებისთვის, ავტომატური დოზატორებისა და დისტანციური მართვის სატუმბი დანადგარისთვის11.01.2010
52
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7007 : 2009ხე-ტყის დამამუშავებელი მანქანები. ფილების სახერხი მანქანები. ნომენკლატურა და მილების კონდიციები02.06.2009
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 1629 : 2008კაუჩუკები და ლატექსები-ნომენკლატურა17.12.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 1629 : 2008 /შესწორება 1-2007კაუჩუკები და ლატექსები-ნომენკლატურა. შესწორება 117.12.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4223-1 : 2008განსაზღვრა ზოგიერთი ტერმინისა, რომლებიც გამოყენებულია საბურავების მრეწველობაში. ნაწ. 1. პნევმატიკური საბურავები 19.11.2008
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 459-1 : 2010კირი სამშენებლო. ნაწილი 1. განსაზღვრებები, სპეციფიკაცია და შესაბამისობის კრიტერიუმები15.03.2010
24
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 459-1 : 2010/ACკირი სამშენებლო. ნაწილი 1. განსაზღვრებები, სპეციფიკაცია და შესაბამისობის კრიტერიუმები15.03.2010
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1304 : 2009 სახურავის კერამიკული ფილები და ფიტინგები. განმარტებები და სპეციფიკაციები04.09.2009
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12056-1 : 2010ბუნებრივი დრენირების სისტემები შენობებში. ნაწილი 1. ზოგადი და სამუშაო მოთხოვნები16.04.2010
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13279-1 : 2009თაბაშირის შემკვრელები და თაბაშირის ბათქაში. ნაწ. 1. განსაზღვრებები და მოთხოვნები04.09.2009
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13454-1 : 2009შემკვრელები, კომპოზიტიური შემკვრელები და კალციუმის სულფატის ბაზაზე დამზადებული ქარხნული წარმოების ნარევები იატაკის მოსასწორებლად, მოსაბათქაშებელი ნიშნულების მიხედვით. ნაწ.1. განსაზღვრებები და მოთხოვნები04.09.2009
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13859-1 : 2009დრეკადი ფურცლოვანი მასალები ჰიდროიზოლაციისთვის-ქვედაფენების განსაზღვრებები და მახასიათებლები. ნაწ. 1. ქვედაფენილები უწყვეტი გადახურვისთვის04.09.2009
31
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13859-2 : 2009დრეკადი ფურცლოვანი მასალები ჰიდროიზოლაციისთვის-ქვედაფენების განსაზღვრებები და მახასიათებლები. ნაწ. 2. კედლის ქვედაფენები. შრეები04.09.2009
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13956 : 2009დრეკადი ჰიდროსაიზოლაციო ფურცლები. პლასტმასის და კაუჩუკის ფურცლები ჭერის ჰიდროიზოლაციისთვის. განსაზღვრებები და მახასიათებლები04.09.2009
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13970 : 2009 დრეკადი ჰიდროსაიზოლაციო ფურცლები. პლასტმასის და კაუჩუკის ტენგაუმტარი ფურცლები პლასტმასის და კაუჩუკის გარსაცმიანი ფურცებით. განსაზღვრებები და მახასიათებლები04.09.2009
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13970 : 2009/A1დრეკადი ჰიდროსაიზოლაციო ფურცლები. პლასტმასის და კაუჩუკის ტენგაუმტარი ფურცლები პლასტმასის და კაუჩუკის გარსაცმიანი ფურცებით. განსაზღვრებები და მახასიათებლები04.09.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13969 : 2009დრეკადი ჰიდროსაიზოლაციო ფურცლები. წყლის ორთქლის მარეგულირებელი ბიტუმის შრეები. განსაზღვრებები და მახასიათებლები04.09.2009
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13969 : 2009/A1დრეკადი ჰიდროსაიზოლაციო ფურცლები. წყლის ორთქლის მარეგულირებელი ბიტუმის შრეები. განსაზღვრებები და მახასიათებლები04.09.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13984 : 2009დრეკადი ჰიდროსაიზოლაციო ფურცლები. წყლის ორთქლის მარეგულირებელი პლასტმასის და კაუჩუკის შრეები. განსაზღვრებები და მახასიათებლები04.09.2009
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13984 : 2009/A1დრეკადი ჰიდროსაიზოლაციო ფურცლები. წყლის ორთქლის მარეგულირებელი პლასტმასის და კაუჩუკის შრეები. განსაზღვრებები და მახასიათებლები04.09.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14016-1 : 2009შემკვრელები მაგნეზიური ცემენტისთვის. კაუსტიკური მაგნეზია და მაგნიუმის ქლორიდი. ნაწ. 1. განსაზღვრებები და მოთხოვნებ04.09.2009
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14037-1 : 2009სახურავზე დამაგრებული მზის/სხივური პანელები, აღჭურვილი 120° C დაბალი ტემპერატურის წყლით. ნაწ. 1. ტექნიკური სპეციფიკაცია და მოთხოვნები04.09.2009
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14909 : 2009დრეკადი წყალგაუმტარი ფურცლები. პლასტმასის და კაუჩუკის ტენგამძლე ფენები. განსაზღვრებები და მახასიათებლები04.09.2009
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4226 : 2008ჰაერის ხარისხი. ზოგადი დებულება. გაზომვის ერთეულები 06.03.2008
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1089-3 : 2009ბალონები გაზის გადასატანი. გაზის ბალონების იდენტიფიკაცია LPG-ს (გარდა). ნაწილი 3: ფერით კოდირება29.12.2009
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 1769 : 2008ლაბორატორიული მინის ჭურჭელი. პიპეტები. ფერით კოდირება17.12.2008
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6217 : 2009გემთმშენებლობა. შიდა წყლების ხომალდები. მესაჭის პროფესია. საიდენტიფიკაციო შეღებვა და წარწერები02.06.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
ისო/იეკ სახელმძღვანელო 74ნიშნები გრაფიკული. ტექნიკური სახელმძღვანელო. მითითებები მომხმარებლის მოთხოვნის განსახილველად05.09.2008
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7001 : 2008გრაფიკული სიმბოლოები. საზოგადოებრივი საინფორმაციო სიმბოლოები05.08.2008
56
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/DIS 7001 : 2008გრაფიკული სიმბოლოები. საზოგადოებრივი საინფორმაციო სიმბოლოები05.08.2008
61
69
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /DAmd 14გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე. შესწორება 14: გამაფრთხილებელი ნიშანი MOOS: დამიწების კონტაქტის კავშირი მიწასთან05.08.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /DAmd 15გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე.შესწორება 15: გამაფრთხილებელი ნიშანი M006: მაგისტრალური საცობის გათიშვა გამშვებიდან05.08.2008
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /DAmd 16"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 16: გამაფრთხილებელი ნიშანი M007: ატარეთ თვალის მუქი დამცავი"05.08.2008
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /DAmd 17"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 17: გამაფრთხილებელი ნიშანი P010: არ შეეხოთ"05.08.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /DAmd 18"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 18: გამაფრთხილებელი ნიშანი P013: არა აქტივირებული მობილური"05.08.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /DAmd 19"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 19: გამაფრთხილებელი ნიშანი P014: არ შეიძლება იმ პირთა შესვლა, რომლებსაც მეტალური იმპლანტები აქვთ"05.08.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /DAmd 20"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 20: გამაფრთხილებელი ნიშანი P015: არ შეიძლება შეღწევა"05.08.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /DAmd 21"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 21: გამაფრთხილებელი ნიშანი P017: არ დააწვე"05.08.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /DAmd 22"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 22: გამაფრთხილებელი ნიშანი P018: არ შეეხო"05.08.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /DAmd 23"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 23: გამაფრთხილებელი ნიშანი P019: ფეხით არ შეეხო"05.08.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /DAmd 24"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 24: გამაფრთხილებელი ნიშანი W018: გაფრთხილება: ავტომატური ჩართვა"05.08.2008
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /DAmd 25"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 25: გამაფრთხილებელი ნიშანი W019: გაფრთხილება: საშიშია, მსხვრევადია"05.08.2008
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /DAmd 26"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 26: გამაფრთხილებელი ნიშანი W020: გაფრთხილება: ზედა ზღუდარი"05.08.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /DAmd 27"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 27: გამაფრთხილებელი ნიშანი W021: გაფრთხილება: არის ცეცხლის ან აალებადი მასალების საშიშროება"05.08.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /DAmd 28"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 28: გამაფრთხილებელი ნიშანი M008: გაფრთხილება: საჭიროა უსაფრთხო ფეხსაცმლის ტარება"05.08.2008
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /DAmd 29"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 29: გამაფრთხილებელი ნიშანი M009: გაფრთხილება: საჭიროა უსაფრთხო ხელთათმანის ტარება"05.08.2008
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /DAmd30"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 30: გამაფრთხილებელი ნიშანი M010: საჭიროა დამცავი ტანისამოსის ტარება"05.08.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /DAmd 31"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 31: გამაფრთხილებელი ნიშანი M011: გაფრთხილება: დაიბანეთ ხელები"05.08.2008
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /FDAM1:2005"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 1: გამაფრთხილებელი ნიშანი E007: საევაკუაციო შეკრების ადგილი"05.08.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /FDAM3:2005"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 1: გამაფრთხილებელი ნიშანი E009: ექიმი"05.08.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /FDAM5:2007"გრაფიკული სიმბოლოები- გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 5: გამაფრთხილებელი ნიშანი M003: საჭიროა თვალის დამცავის ტარება"05.08.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /FDAM6:2007"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 6: გამაფრთხილებელი ნიშანი M004: საჭიროა თვალის დამცავის ტარება"05.08.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /FDAM10:2005"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 10: გამაფრთხილებელი ნიშანი W014: გაფრთხილება: ავტოდამტვირთველი ჩანგლისებური დამჭერით და გადატვირთვის სხვა სამრეწველო საშუალებები"05.08.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /FDAM11:2005"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 5: გამაფრთხილებელი ნიშანი W015: გაფრთხილება: მიწისზედა ტვირთი"08.05.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7010 : 2008 /FDAM12:2005"გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნები, გამოყენებული სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე შესწორება 12: გამაფრთხილებელი ნიშანი W016: გაფრთხილება: ტოქსიკური ნივთიერებები"08.05.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16069 : 2008გრაფიკული სიმბოლოები-გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხი-ლებელი გზამკვლევი სისტემები (SWGS) 05.08.2008
51
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17398 : 2008გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები. გამაფრთხილებელი ნიშნების კლასიფიკაცია, მოქმედება და ხანგრძლივობა05.08.2008
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/DIS 17398 : 2008გამაფრთხილებელი ფერები და გამაფრთხილებელი ნიშნები – გამაფრთხილებელი ნიშნების ხანგამძლეობა05.08.2008
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 20712-1 : 2008გამაფრთხილებელი ნიშნები წყალში და გამაფრთხილებელი დროშები ნაპირზე. ნაწილი 1. ტექნიკური პირობები გამაფრთხილებელ ნიშნებზე, რომლებიც გამოიყენება სამუშაო და საზოგადოებრივ ზონაში19.09.2008
60
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 20712-1 : 2008/Damd 1"წყლის გამაფრთხილებელი ნიშნები და სანაპიროს გამაფრთხილებელი დროშები. ნაწილი 1: სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებში გამოყენებული წყლის გამაფრთხილებელი ნიშნების კლასიფიკაცია შესწორება 1: წყლის გამაფრთხილებელი ნიშანი WSE002: ცუნამით გამოწვეული საევაკუაციო არე"05.08.2008
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 20712-1 : 2008/Damd 2"გამაფრთხილებელი ნიშნები წყალზე და სანაპიროს გამაფრთხილებელი დროშები. ნაწილი 1: სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებში გამოყენებული წყლის გამაფრთხილებელი ნიშნების კლასიფიკაცია შესწორება 2: გამაფრთხილებელი ნიშანი წყალზე WSE003: ცუნამის საევაკუაციო ნაგებობა"05.08.2008
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 20712-1 : 2008/Damd 3"გამაფრთხილებელი ნიშნები წყალზე და სანაპიროს გამაფრთხილებელი დროშები. ნაწილი 1: სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებში გამოყენებული წყლის გამაფრთხილებელი ნიშნების კლასიფიკაცია შესწორება 3: გამაფრთხილებელი ნიშანი წყალზე WSW014: ცუნამის რისკის ზონა"05.08.2008
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 20712-1 : 2008/Damd 18"გამაფრთხილებელი ნიშნები წყალზე და სანაპიროს გამაფრთხილებელი დროშები. ნაწილი 1: სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებში გამოყენებული წყლის გამაფრთხილებელი ნიშნების კლასიფიკაცია. შესწორება 3: გამაფრთხილებელი ნიშანი წყალზე WSP017: აკრძალულია სერფინგი წითელ და ყვითელ დროშებს შორის"05.08.2008
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/FDIS 20712-1 : 2008გამაფრთხილებელი ნიშნები წყალზე და სანაპიროს გამაფრთხილებელი დროშები. ნაწილი 1: სამუშაო და საზოგადოებრივ ადგილებზე გამოყენებული გამაფრთხილებელი ნიშნების სპეციფიკაციები05.08.2008
60
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 20712-2 : 2008გამაფრთხილებელი ნიშნები წყალზე და სანაპიროს გამაფრთხილებელი დროშები. ნაწილი 2: სპეციფიკაციები სანაპიროს გამაფრთხილებელი დროშებისათვის – ფერი, ფორმა, მნიშვნელობა და მახასიათებლები 05.08.2008
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 20712-3 : 2008გამაფრთხილებელი ნიშნები წყალში და გამაფრთხილებელი დროშები. ნაწილი 3: სახელმძღვანელო გამოყენებისათვის19.09.2008
26
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 22727 : 2008გრაფიკული სიმბოლოები. საზოგადოებრივი-საინფორმაციო სიმბოლოების შექმნა და დიზაინი-მოთხოვნები05.08.2008
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/DIS 23601 : 2008უსაფრთხოების იდენტიფიცირება-გადასარჩენი გემის ნიშნები05.08.2008
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3287 : 2008მექანიზებული ინდუსტრიული ელექტროკარები. ხელით მართვის და სხვა დისპლეების (გამოსახულების) სიმბოლოები19.11.2008
45
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3767-1 : 2008ტრაქტორები, მანქანები სოფლის და სატყეო მეურნეობისთვის, მექანიზებული მოწყობილობები ბაღში და გაზონებზე სამუშაოებისთვის. მართვის და ინდიკაციის და სხვა დანიშნულების სიმბოლოები. ნაწილი 1. საერთო სიმბოლოები18.08.2008
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
"სსტ ისო 3767-1 : 2008 (ცვლ 1:2007)"ტრაქტორები, მანქანები სოფლის და სატყეო მეურნეობისათვის, მექანიზებული მოწყობილობები ბაღში და გაზონებზე სამუშაოებისათვის. მართვის და ინდიკაციის და სხვა დანიშნულების სიმბოლოები. ნაწილი 1: საერთო სიმბოლოები18.08.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
"სსტ ისო 3767-2 : 2008 "ტრაქტორები, მანქანები სოფლის და სატყეო მეურნეობისათვის, მექანიზებული მოწყობილობები ბაღში და გაზონებზე სამუშაოებისათვის. მართვის და ინდიკაციის და სხვა დანიშნულების სიმბოლოები. ნაწილი 2: სიმბოლოები სოფლის მეურნეობის ტრაქტორებისა და მანქანებისათვის18.08.2008
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
"სსტ ისო 3767-2 : 2008 ცვლ. 1:1995""ტრაქტორები, მანქანები სოფლის და ტყის მეურნეობისთვის, მექანიზებული მოწყობილობები ბაღში და გაზონებზე სამუშაოებისთვის. მართვისა და ინდიკაციის და სხვა დანიშნულების სიმბოლოები. ნაწილი 2. სიმბოლოები სოფლის მეურნეობის ტრაქტორებისა და მანქანებისათვის. შესწორება 1 "18.08.2008
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
"სსტ ისო 3767-2 : 2008 ცვლ. 2:1998"ტრაქტორები, მანქანები სოფლის და ტყის მეურნეობისთვის, მექანიზებული მოწყობილობები ბაღში და გაზონებზე სამუშაოებისთვის. სიმბოლოები მმართველი ორგანოებისთვის და სხვა დანიშნულების. ნაწილი 2. სიმბოლოები სოფლის მეურნეობის ტრაქტორებისა და მანქანებისთვის. შესწორება 218.08.2008
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
"სსტ ისო 3767-2 : 2008 ცვლ. 3:2000"ტრაქტორები, მანქანები სოფლის და ტყის მეურნეობისთვის, მექანიზებული მოწყობილობები ბაღში და გაზონებზე სამუშაოებისთვის. მართვის და ინდიკაციის და სხვა დანიშნულების სიმბოლოები. ნაწილი 2. სიმბოლოები სოფლის მეურნეობის ტრაქტორებისა და მანქანებისთვის. შესწორება 318.08.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
"სსტ ისო 3767-2 : 2008 ცვლ. 4:2007"ტრაქტორები, მანქანები სოფლის და ტყის მეურნეობისთვის, მექანიზებული მოწყობილობები ბაღში და გაზონებზე სამუშაოებისთვის. სიმბოლოები მმართველი ორგანოებისთვის და სხვა დანიშნულების. ნაწილი 2. სიმბოლოები სოფლის მეურნეობის ტრაქტორებისა და მანქანებისთვის. შესწორება 418.08.2008
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3767-3 : 2008ტრაქტორები, მანქანები სოფლის და სატყეო მეურნეობისათვის, მექანიზებული მოწყობილობები ბაღში და გაზონებზე სამუშაოებისათვის. სიმბოლოები მმართველი ორგანოებისთვის და სხვა დანიშნულების. ნაწილი 3: სიმბოლოები გაზონებისა და ბაღების მექანიზებული მოწყობილობებისათვის18.08.2008
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6050 : 2009გემთმშენებლობა. ქიმის ქვედა ნაწილის გამახვილება და გვერდითი საჭის სიმბოლოები02.06.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6405-1 : 2009მიწასათხრელი მექანიზმები. სიმბოლოები, გამოყენებული ოპერატორის კონტროლისა და სხვა დისპლეებისათვის. ნაწ. 1. საერთო სიმბოლოები02.06.2009
38
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 980 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოებზე გამოსაყენებელი ნიშანდების სიმბოლოები29.12.2009
34
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5807 : 2008ინფორმაციის დამუშავება. სიმბოლოები, გამოყენებული ტელეკომუნიკაციაში და აღნიშვნები მოცემული პროგრამების და სისტემების, სისტემური რესურსების პროგრამული ქსელების სქემების ბლოკსქემებისათვის19.11.2008
26
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 22742 : 2008შეფუთვა. ხაზობრივი შტრიხკოდი და ორგანზომილებიანი აღნიშვნები პროდუქტების შეფუთვაზე19.11.2008
35
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9175-1 : 2008ბუნიკები მილისებრი ხელის კალმებისა ტუშით ხაზვისათვის კალკაზე. ნაწ. 1. განსაზღვრებები, ზომები, აღნიშვნები და მარკირება19.11.2008
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1041 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოების მწარმოებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია29.12.2009
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 10204 : 2010ლითონის ნაკეთობები. დოკუმენტების შემოწმების ტიპები16.04.2010
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სახელმძღვანელო 7 : 2008სახელმძღვანელო მითითებები სტანდარტების პროექტების შემუშავებაზე, გამოყენებულების შესაბამისობის შეფასებისათვის10.09.2008
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სახელმძღვანელო 14 : 2008სავაჭრო ინფორმაცია საქონლისა და მომსახურების განკუთვნილი მომხმარებლისათვის11.09.2008
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სახელმძღვანელო 15 : 2008წესი სტანდარტებზე მინიშნების თაობაზე 11.09.2008
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ სახელმძღვან. 21-1 : 2010"საერთაშორისო სტანდარტების და სხვა საერთაშორისო დოკუმენტების მიღება რეგიონულ ან ეროვნულ დონეზე. ნაწილი 1. საერთაშორისო სტანდარტების მიღება"
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ სახელმძღვანელო 21-2 : 2010"საერთაშორისო სტანდარტების და სხვა საერთაშორისო დოკუმენტების მიღება რეგიონულ ან ეროვნულ დონეზე. ნაწილი 2. საერთაშორისო დოკუმენტების (საბუთების) მიღება, გარდა საერთაშორისო სტანდარტებისა"
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სახელმძღვანელო 37 : 2008ინსტრუქცია – სამომხმარებლო პროდუქციის გამოყენება10.09.2008
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სახელმძღვანელო 41 : 2008შეფუთვა. ღეკომენდაციები მომხმარებლისათვის10.09.2008
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სახელმძღვანელო 47 : 2008პუბლიკაციების თარგმანების გაფორმება10.09.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სახელმძღვანელო 50 : 2008უსაფრთხოება. სახელმძღვანელო მითითებები ბავშვების უსაფრთხოებისათვის10.09.2008
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ 51 : 2006 სახელმძღვანელოუსაფრთხოების ასპექტები. სახელმძღვანელო მითითებები სტანდარტებში მათი ჩართვისათვის 12.10.2006
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სახელმძღვანელო 64 : 2008სახელმძღვანელო გარემოს ასპექტების ჩართვაზე სტანდარტებში პროდუქციაზე10.09.2008
36
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სახელმძღვანელო 69 : 1999შემუშავების სტადიების ჰარმონიზებული კოდების სისტემა (მეორე გამოცემა). პრინციპები და სახელმძღვანელო გამოყენებაზე10.09.2008
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 72 : 2006 სახელმძღვანელოსახელმძღვანელო მითითებები მენეჯმენტის სისტემების სტანდარტების დამტკიცებისა და შემუშავებისათვის12.12.2006
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სახელმძღვანელო 75 : 2008სტრატეგიული პრინციპები მომავალი სტანდარტიზაციისათვის IEC და ISO სამრეწველო სტანდარტიზაციის სფეროში05.09.2008
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სახელმძღვანელო 78 : 2008მანქანების უსაფრთხოება. უსაფრთხოებაზე სტანდარტების შემუშავების და წარმოდგენის წესი05.09.2008
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9 : 2008ინფორმაცია და დოკუმენტაცია. კირილიცას ასოების ტრანსლიტერაცია ლათინურით სლავურ და არასლავურ ენებში19.11.2008
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 214 : 2008დოკუმენტაცია. გამოცემებისა და დოკუმენტაციების რეფერატები19.11.2008
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 832 : 2008ინფორმაცია და დოკუმენტაცია. ბიბლიოგრაფიული აღწერა და მითითებები. ბიბლიოგრაფიული ტერმინების შემოკლების წესების ბიბლიოგრაფიული აღწერა და რეკომენდაციები19.11.2008
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5963 : 2008დოკუმენტაცია. დოკუმენტების ანალიზის მეთოდები, მათი თემების განსაზღვრა და ინდექსირების (საკვანძო ტერმინების) შერჩევა19.11.2008
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10444 : 2008ინფორმაცია და დოკუმენტაცია. (ISRN) ტექნიკური ანგარიშის სტანდარტიზებული ნომრის საერთაშორისო სტანდარტი19.11.2008
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15489-1 : 2006ინფორმაცია და დოკუმენტაცია. დოკუმენტების მართვა. ნაწ. 1: ძირითადი მოთხოვნები12.12.2006
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15489-2 : 2006ინფორმაცია და დოკუმენტაცია. ჩანაწერების მენეჯმენტი. ნაწ. 2: სახელმძღვანელო მითითებები 12.12.2006
39
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 22310 : 2006ინფორმაცია და დოკუმენტაცია. სახელმძღვანელო მითითებები სტანდარტებში ჩანაწერთა მენეჯმენტის მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ12.12.2006
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 23081-1 : 2006ინფორმაცია და დოკუმენტაცია. ჩანაწერთა მენეჯმენტის პროცესები. მეტამონაცემები ჩანაწერებისათვის. ნაწ. 1: პრინციპები12.12.2006
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
ისო/იეკ სახელმძღვანელო 76 : 2008სტანდარტების შემუშავება მომსახურებაზე. რეკომენდაციები გამომყენებლის მოთხოვნების გადამისამართებისათვის05.09.2008
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
ისო/იეკ სახელმძღვანელო 46 : 1985სამომხმარებლო საქონლის მომსახურების და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების შედარებითი გამოცდები. ზოგადი პრინციპები10.09.2008
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5496 : 2009სენსორული ანალიზები. მეთოდოლოგია. ექსპერტების შერჩევა და ტრენინგი სურნელოვანი ნივთიერებების გამოვლენასა და დადგენაში02.06.2009
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7130 : 2009მიწასათხრელი მანქანები (დანადგარები). საპროცედურო სახელმძღვანელო ოპერატორთა ტრენინგისათვის02.06.2009
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 18436-1 : 2008ჩარხების მდგომარეობის მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა. მოთხოვნები პერსონალის სწავლებასა და სერტიფიცირებაზე. ნაწ. 1. მოთხოვნები სერტიფიკაციის პროცესების მიმართ19.11.2008
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 18436-2 : 2008ჩარხების მდგომარეობის მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა. მოთხოვნები პერსონალის სწავლებასა და სერტიფიცირებაზე. ნაწ. 2. ვიბრაციის მდგომარეობის მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა19.11.2008
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12408 : 2009უსაფრთხოების მოთხოვნები ადამიანების სამგზავრო საბაგირო გზების აწყობაზე/მონტაჟზე. ხარისხის კონტროლი01.07.2009
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 13485 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოები. მართვის სისტემები. მოთხოვნები მარეგულირებელი მიზნებისთვის (ისო 13485 : 2003)29.12.2009
57
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 13485 : 2009/ ACოპტიკა და ოპტიკური ხელსაწყოები. სათვალის ჩარჩოები. მოთხოვნები და ტესტ-მეთოდები (ისო 13485 : 2003)29.12.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13980 : 2010აირები პოტენციურად ფეთქებადი. ხარისხის სისტემების გამოყენება11.01.2010
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სახელმძღვანელო 34ხარისხის სისტემების სახელმძღვანელო დებულებები ეტალონური მასალების წარმოებაზე10.09.2008
22
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9001 : 2008ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები. მოთხოვნები08.09.2008
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9004 : 2008ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები. რეკომენდაციები საქმიანობის გასაუმჯობესებლად08.09.2008
56
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10002 : 2006ხარისხის მენეჯმენტი. მომხმარებლის დაკმაყოფილება. სახელმძღვანელო მითითებები ორგანიზაციებში საჩივრების გადაწყვეტის შესახებ12.08.2010
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10005 : 2006ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები. სახელმძღვანელო მითითებები ხარისხის უზრუნველყოფის გეგმების შესახებ12.12.2006
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10006 : 2006ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები. სახელმძღვანელო მითითებები პროექტებში ხარისხის მენეჯმენტის შესახებ 12.12.2006
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10007 : 2006ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები. სახელმძღვანელო მითითებები კონფიგურაციის მენეჯმენტის შესახებ12.10.2010
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10012 : 2006გაზომვების მენეჯმენტის სისტემები. მოთხოვნები გაზომვების პროცესებისა და საზომი მოწყობილობებისადმი 10.12.2006
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/ტრ 10013 : 2006სახელმძღვანელო მითითებები ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების დოკუმენტაციის შესახებ12.12.2006
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10014 : 2006ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები. სახელმძღვანელო მითითებები ფინანსური და ეკონომიკური სარგებლის მიღებისათვის15.12.2006
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10015 : 2006ხარისხის მენეჯმენტი. სახელმძღვანელო მითითებები სწავლების შესახებ12.06.2010
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/ტრ 10017 : 2006სახელმძღვანელო ისო 9001-2000 - სათვის სტატისტიკური მეთოდების შესახებ12.12.2006
37
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10019 : 2006სახელმძღვანელო მითითებები ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების კონსულტანტების შერჩევისათვის და მათი მომსახურების გამოყენებისათვის12.12.2006
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 13485 : 2006სამედიცინო ხელსაწყოები. ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები. მოთხოვნები რეგულირების მიზნებისათვის29.12.2009
57
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/ტს 16949 : 2008ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები. განსაკუთრებული მოთხოვნები ისო 9001-2000 სტანდარტის გამოყენებაზე ავტომობილების წარმოებისათვის და მათ სათადარიგო ნაწილებზე08.09.2008
34
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 19011 : 2006სახელმძღვანელო მითითებები ხარისხისა ან გარემოს მენეჯმენტის სისტემების აუდიტისათვის10.12.2006
31
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/ტს 29001 : 2006ნავთობის, ნავთობქიმიური და ბუნებრივი აირის მრეწველობა. ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სპეციფიკური სექტორი. მოთხოვნები პროდუქციისა და მომსახურების ორგანიზაცია-მომწოდებლისადმი12.12.2006
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ 90003 : 2006პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება. სახელმძღვანელო მითითებები პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართ ისო - 9001-2000-ის გამოყენების შესახებ12.12.2006
54
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სახელმძღვანელო 23 : 1982მეთოდური მითითებები სტანდარტებთან შესაბამისობის სერტიფიკაციის სისტემებისათვის მესამე მხარის მიერ10.09.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სახელმძღვანელო 27 : 1983სახელძღვანელო მაკორექტირებელი ღონისძიებების ჩატარებაზე სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ ნაკეთობის მიმართ შესაბამისობის ნიშნის არასწორი გამოყენების შემთხვევისას ან იმ შემთხვევაში თუ სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისობის ნიშნის მქონე ნაკეთობის ექსპლუატაციასთანაა დაკავშირებული10.09.2008
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ 28 : 2008 სახელმძღვანელოშესაბამისობის შეფასება. სახელმძღვანელო პროდუქციის სერტიფიკაციის სისტემაზე მესამე მხარის მიერ05.05.2008
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სახელმძღვანელო 43-1 : 2008გამოცდების ჩატარების ხარისხი და შემოწმება ლაბორატო-რიათაშორისი შედარების მეშვეობით. ნაწ. 1 გამოცდების ჩატარების ხარისხზე შემოწმების პროგრამების შემუშავება და რეალიზაცია10.09.2008
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სახელმძღვანელო 43-2 : 2008გამოცდების ჩატარების ხარისხი და შემოწმება ლაბორატო-რიათაშორისი შედარების მეშვეობით. ნაწ. 2 გამოცდების ჩატარების ხარისხზე შემოწმების პროგრამების შერჩევა და ჩატარება10.09.2008
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ 53 : 2008 სახელმძღვანელო შესაბამისობის შეფასება. სახელმძღვანელო ორგანიზაციების ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის გამოყენებაზე პროდუქციის სერტიფიკაციისას 05.05.2008
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ 60 : 2008 სახელმძღვანელოშესაბამისობის შეფასება. დადგენილი პრაქტიკის კოდექსი05.05.2008
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ 65 : 2008 სახელმძღვანელოზოგადი მოთხოვნები ორგანოებისადმი, რომლებიც გამოიყენებენ პროდუქციის სერტიფიკაციის სისტემებს05.05.2008
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ 67 : 2008 სახელმძღვანელო შესაბამისობის შეფასება. პროდუქციის სერტიფიკაციის საფუძვლები05.05.2008
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სახელმძღვანელო 68 : 2008ღონისძიებები შესაბამისობის შეფასების შედეგების აღიარებასა და მიღებაზე10.09.2008
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ ტრ 13233 : 2008 საინფორმაციო ტექნოლოგიები. აკრედიტაციის მოთხოვნათა ინტერპრეტაცია ისო/იეკ 25 სახელმძღვანელოში. საცდელი ლაბორა-ტორიების აკრედიტაცია საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ტელეკომუნიკაციების საცდელი ლაბორატორიებისა, რომელთა დანიშნულებაა მომსახურების ტესტირების პროგრამული უზრუნველყოფა და პროტოკოლირება (ოქმში შეტანა)08.09.2008
53
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14964 : 2008ვიბრაცია და დარტყმები მექანიკური. ვიბრაცია სტაციონარული კონსტრუქციების. სპეციალური მოთხოვნები ხარისხის მართვის მიმართ, ვიბრაციის გაზომვისა და შეფასებისას08.09.2008
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/ ტრ 14969 : 2008 ხელსაწყოები სამედიცინო. ხარისხის მენჯმენტის სისტემები. სახელმძღვანელო ისო 13485-2003 სტანდარტის გამოყენებაზე08.09.2008
74
75
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15189 : 2008ლაბორატორიები სამედიცინო. განსაკუთრებული მოთხოვნები ხარისხისა და კომპეტენციის მიმართ08.09.2008
40
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სპეციფიკაციები 17001 : 2008შესაბამისობის შეფასება. მიუკერძოებლობა. პრინციპები და მოთხოვნები05.05.2008
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სპეციფიკაციები 17002 : 2008 შესაბამისობის შეფასება. კონფიდენციალურობა. პრინციპები და მოთხოვნები 05.05.2008
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სპეციფიკაციები 17003 : 2008 შესაბამისობის შეფასება. საჩივრები და აპელაციები. პრინციპები და მოთხოვნები 05.05.2008
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო სპეციფიკაციები 17004 : 2008შესაბამისობის შეფასება. ინფორმაციის გახსნა. პრინციპები და მოთხოვნები 05.05.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ 17011 : 2008შესაბამისობის შეფასება. ზოგადი მოთხოვნები აკრედიტაციის ორგანოებისადმი, რომლებიც აკრედიტაციას უკეთებენ ორგანოებს შესაბამისობის შეფასებაზე05.05.2008
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ 17020 : 2008სხვადასხვა ტიპის მაკონტროლებელი ორგანოების მუშაობის ზოგადი კრიტერიუმები 05.05.2008
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ 17021 : 2008შესაბამისობის შეფასება. მოთხოვნები ორგანოებისადმი, რომლებიც უზრუნველყოფენ მენეჯმენტის სისტემების აუდიტსა და სერტიფიკაციას05.05.2008
26
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ 17024 : 2008 შესაბამისობის შეფასება. ზოგადი მოთხოვნები პერსონალის სერტიფიკაციის ჩატარების ორგანოებისადმი05.05.2008
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ 17025 : 2008ზოგადი მოთხოვნები საცდელ და დაკალიბრების ლაბორატორიების კომპეტენტურობისადმი05.05.2008
28
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ 17030 : 2008 შესაბამისობის შეფასება. ზოგადი მოთხოვნები მესამე მხარის შესაბამისობის ნიშნებზე 05.05.2008
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ 17040 : 2008შესაბამისობის შეფასება. ზოგადი მოთხოვნები შესაბამისობის შეფასების ორგანოების და აკრედიტაციის ორგანოების საექსპერტო შეფასებისადმი05.05.2008
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ 17050-1 : 2006შესაბამისობის შეფასება. მიმწოდებლის დეკლარაცია შესაბამისობის შესახებ. ზოგადი მოთხოვნები08.09.2006
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/იეკ 17050-2 : 2006შესაბამისობის შეფასება. მიმწოდებლის დეკლარაცია შესაბამისობის შესახებ. დამატებითი დოკუმენტაცია 08.09.2006
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2602 : 2008 გამოცდების (ტესტირების) შედეგების სტატისტიკური ინტერპრეტაცია. საშუალო მნიშვნელობის შეფასება. საიმედოობის ინტერვალი19.11.2008
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2859-1 : 2008შერჩევითი კონტროლის პროცედურები ალტერნატიული ნიშნებით. ნაწ. 1. შერჩევითი სქემები ხარისხის Mმისაღები დონის მითითებით (AQL) პარტიის თანმიმდევრობითი კონტროლისათვის19.11.2008
87
83
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2859-2 : 2008შერჩევითი კონტროლის პროცედურები ხარისხობრივი ნიშნებით. ნაწ. 2. შერჩევითი სქემები ხარისხის ზღვრული დონეების მითითებით (LQ) ცალკეული პარტიების კონტროლისათვის19.11.2008
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2859-3 : 2008" შერჩევითი კონტროლის პროცედურები ხარისხობრივი ნიშნებით. ნაწ. 3. შერჩევითი კონტროლის პროცედურები ცალკეული პარტიების გამოტოვებით"19.11.2008
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2859-4 : 2008შერჩევითი კონტროლის პროცედურები ხარისხობრივი ნიშნებით. ნაწ. 4. ხარისხის განცხადებული დონეების შეფასების პროცედურები19.11.2008
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3301 : 2008მონაცემთა სტატისტიკური დამუშავება. შეწყვილებული დაკვირვების შედეგად მიღებული ორი საშუალო მნიშვნელობის შედარება19.11.2008
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3494 : 2008მონაცემთა სტატისტიკური დამუშავება. კონტროლის ეფექტურობა საშუალო მნიშვნელობისა და ცვლილებების მიხედვით19.11.2008
44
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5479 : 2008მონაცემთა სტატისტიკური დამუშავება. ნორმალურ განაწილებიდან გადახრის ანალიზი ან გამოკვლევა19.11.2008
33
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5725-1 : 2006გაზომვების მეთოდების და შედეგების სიზუსტე (სისწორე და პრეციზიულობა) ნაწ. 1: ძირითადი პრინციპები და დეფინიციები26.10.2006
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5725-1 : 2009 /შესწორება 1 : 1998სიზუსტე (სისწორე და პრეციზიულობა) გაზომვის მეთოდებისა და შედეგების. ნაწ. 1. ზოგადი წესები და განსაზღვრებები02.06.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5725-2 : 2006გაზომვების მეთოდების და შედეგების სიზუსტე (სისწორე და პრეციზიულობა). ნაწ. 2: გაზომვის სტანდარტული მეთოდის განმეორებადობის და აღწარმოების განსაზღვრის ძირითადი მეთოდი26.10.2006
42
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5725-2 : 2009 /შესწორება 1 : 2002სიზუსტე (სისწორე და პრეციზიულობა) გაზომვის მეთოდებისა და შედეგების. ნაწ. 2. ძირითადი მეთოდები სტანდარტული მეთოდის განმეორებადობისა და კვლაწარმოების დასადგენად. ტექნიკური შესწორება 102.06.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5725-3 : 2006გაზომვების მეთოდების და შედეგების სიზუსტე (სისწორე და პრეციზიულობა). ნაწ. 3: გაზომვის სტანდარტული მეთოდის პრეციზიულობის შუალედური მაჩვენებლები26.10.2006
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5725-3 : 2009/შესწორება 1 : 2001სიზუსტე (სისწორე და პრეციზიულობა) გაზომვის მეთოდებისა და შედეგების. ნაწ. 3. სტანდარტული მეთოდის პრეციზიულობის შუალედური გაზომვები. ტექნიკური შესწორება 102.06.2009
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5725-4 : 2006 გაზომვების მეთოდების და შედეგების სიზუსტე (სისწორე და პრეციზიულობა). ნაწ. 4: გაზომვის სტანდარტული მეთოდის სისწორის განსაზღვრის ძირითადი მეთოდები26.10.2006
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5725-5 : 2006გაზომვების მეთოდების და შედეგების სიზუსტე (სისწორე და პრეციზიულობა). ნაწ. 5: გაზომვის სტანდარტული მეთოდის პრეციზიულობის განსაზღვრის ალტერნატიული მეთოდები 26.10.2006
56
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5725-5 : 2009/შესწორება 1 : 2005სიზუსტე (სისწორე და პრეციზიულობა) გაზომვის მეთოდებისა და შედეგების. ნაწ. 5. ალტერნატიული მეთოდები სტანდარტული გაზომვის მეთოდის სიზუსტის დასადგენად. ტექნიკური შესწორება 102.06.2009
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5725-6 : 2006გაზომვების მეთოდების და შედეგების სიზუსტე (სისწორე და პრეციზიულობა). ნაწ. 6: სიზუსტის მნიშვნელობების გამოყენება ტექნიკაში26.10.2006
41
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5725-6 : 2009/შესწორება 1 : 2001სიზუსტე (სისწორე და პრეციზიულობა) გაზომვის მეთოდებისა და შედეგების. ნაწ. 6. გამოყენება ზუსტი სიდიდეების პრაქტიკაში. ტექნიკური შესწორება 106.02.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7873 : 2008საკონტროლო სქემები ან დიაგრამები საშუალო არითმეტიკულისა გამაფრთხილებელი საზღვრებით19.11.2008
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7966 : 2008 მიღების საკონტროლო სქემები19.11.2008
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8258 : 2008შუხარტის საკონტროლო სქემები19.11.2008
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8422 : 2008შერჩევითი კონტროლის გეგმები თვისებრივი მაჩვენებლების მიხედვით19.11.2008
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8423 : 2008ნიმუშების აღების თანამიმდევრული გეგმები პროცენტული შეუსაბამობის ვარირების შესამოწმებლად (ცნობილია სტანდარტიდან გადახრა)19.11.2008
39
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10576-1 : 2008სტატისტიკური მეთოდები. სახელმძღვანელო მითითებები მოცემულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შესაფასებლად. ნაწ. 1. ზოგადი პრინციპები08.09.2008
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11453 : 2008მონაცემთა სტატისტიკური ანალიზი. გამოცდა და სანდო ინტერვალები, დაკავშირებული პროპორციებთან19.11.2008
57
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11462-1 : 2008სახელმძღვანელო პროცესების სტატისტიკური კონტროლის (პსკ) დანერგვაზე. ნაწ. 1. პსკ ელემენტები09.08.2008
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11843-3 : 2008გამოვლენის უნარი ნაწ. 3. რეაქციის კრიტიკული მნიშვნელობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია, როდესაც არ გამოიყენება მონაცემები დაკალიბრებაზე19.11.2008
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11843-4 : 2008გამოვლენის უნარი ნაწ. 4. გამოვლენილი მინიმალური სიდიდის შედარების მეთოდოლოგია მოცემულ სიდიდესთან19.11.2008
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16269-7 : 2008მონაცემთა სტატისკური ანალიზი. ნაწ. 7. საშუალო, ცენტრალური-მედიანა, შეფასება და სანდო ინტერვალები19.11.2008
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16269-8 : 2008მონაცემთა სტატისტიკური ანალიზი. ნაწ. 8. პროგნოზირების ინტერვალების განსაზღვრა19.11.2008
108
91
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/ტრ 13425 : 2006სახელმძღვანელო მითითებები სტანდარტიზაციასა და სერტიფიკაციაში სტატისტიკური მეთოდების შესარჩევად 26.10.2006
37
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 13528 : 2007სტატისტიკური მეთოდების გამოყენება ლაბორატორიათაშორისი შედეგების საშუალებით კვალიფიკაციის შემოწმებისათვის 21.05.2007
66
69
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14560 : 2008პროცედურები შერჩევითი კონტროლის მიღებისათვის ხარისხობრივი ნიშნების მიხედვით. ხარისხის მოცემული მაჩვენებლები ნაკეთობების მიხედვით, ტექნიკური პირობების შეუსაბამობა მილიონზე08.09.2008
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 11737-1 : 2009სამედიცინო საშუალებების სტერილიზაცია. მიკრობიოლოგიური მეთოდი. ნაწილი 1: პროდუქტში მიკროორგანიზმების პოპულაციის განსაზღვრა (ისო 11737-1 : 2006)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12322 : 2010სამედიცინო მოწყობილობების ინ ვიტრო დიაგნოსტიკა კულტივირების გარემოს მიკრობიოლოგიაში. კულტივირების გარემოს საექსპლუატაციო მახასიათებლები06.04.2010
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12322 : 2010/A1სამედიცინო მოწყობილობების ინ ვიტრო დიაგნოსტიკა კულტივირების გარემოს მიკრობიოლოგიაში. კულტივირების გარემოს საექსპლუატაციო მახასიათებლები06.04.2010
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6222 : 2008წყლის ხარისხი. სიცოცხლისუნარიანი მიკროორგანიზმების გაანგარიშება. კოლონიების დათვლის მეთოდი ავარიულ გარემოში დათესვის მეშვეობით17.03.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6340 : 2007წყლის ხარისხი. სალმონელის სახეობების გამოვლენა 28.09.2007
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6461-1 : 2007წყლის ხარისხი. სულფიდების აღმდგენი ანაერობული მიკროორგანიზმების (clostridia) სპორების გამოვლენა და დათვლა. ნაწ. 1: გამდიდრების მეთოდი თხევად გარემოში28.09.2007
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6461-2 : 2007წყლის ხარისხი. სულფიდების აღმდგენი ანაერობული მიკროორგანიზმების (clostridia) სპორების გამოვლენა და დათვლა. ნაწ. 2: მემბრანული ფილტრაციის მეთოდი28.09.2007
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7899-1 : 2011წყლის ხარისხი. ნაწლავის ენტეროკოკების აღმოჩენა და დათვლა. ნაწილი 1: მინიატურიზებული მეთოდი (ყველაზე დასაშვები ნომერი) ზედაპირული და გამდინარე წყლებისთვის11.05.2011
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7899-2 : 2007წყლის ხარისხი. ფეკალური სტრეპტოკოკების გამოვლენა და დათვლა. ნაწ. 2: მემბრანული ფილტრაციის მეთოდი28.09.2007
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8199 : 2011წყლის ხარისხი. ძირითადი სახელმძღვანელო კულტურების მიკროორგანიზმების ჩამონათვალზე29.07.2011
38
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9308-1 : 2008წყლის ხარისხი. ნაწლავური ჩხირების Escherichia coli და ნაწლავური ბაქტერიების გამოვლენა და გაანგარიშება. ნაწ. 1: მემბრანული ფილტრაციის მეთოდი17.03.2008
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9308-2 : 2008წყლის ხარისხი. ნაწლავური ჩხირების, თერმულად მდგრადი ნაწლავური ჩხირების Escherichia coli გამოვლენა და გაანგარიშება. ნაწ. 2: რაოდენობის მეტი ალბათობითი მეთოდი17.03.2008
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9308-3 : 2008წყლის ხარისხი. ნაწლავური ჩხირების Escherichia coli და ნაწლავური ბაქტერიების გამოვლენა და გაანგარიშება ზედაპირულ და ჩამრეცხ წყლებში. ნაწ. 3: მინიატურიზებული მეთოდი (რიცხვი მეტი ალბათობით) 17.03.2008
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10705-1 : 2007წყლის ხარისხი. ბაქტერიოფაგების გამოვლენა და დათვლა. ნაწ. 1: სპეციფიკური KRNA-ს შემადგენელი ბაქტერიოფაგების დათვლა 28.09.2007
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10705-2 : 2007წყლის ხარისხი. ბაქტერიოფაგების გამოვლენა და დათვლა. ნაწ. 2: სომატიური კოლიფაგების დათვლა 28.09.2007
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10705-3 : 2007წყლის ხარისხი. ბაქტერიოფაგების გამოვლენა და დათვლა. ნაწ. 3: წყლიდან ბაქტერიოფაგების კონცენტრაციის უტყუარობის მეთოდების შემოწმება28.09.2007
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10705-4 : 2007წყლის ხარისხი. ბაქტერიოფაგების გამოვლენა და დათვლა. ნაწ. 4: ბაქტერიოფაგების დათვლა, რომლებიც აინფიცირებენ "Bacteroides fragilis"28.09.2007
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17994 : 2007წყლის ხარისხი. ექვივალენტობის დადგენის კრიტერიუმები მიკრობიოლოგიურ მეთოდებს შორის26.12.2007
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო ენ 21572 : 2009საკვები პროდუქტები. მოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და პროდუქტების გენეტიკური განსაზღვრა, დაფუძნებული პროტეინის მეთოდზე29.12.2009
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო ენ 21572 : 2009/ ACსაკვები პროდუქტები. მოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და პროდუქტების გენეტიკური განსაზღვრა, დაფუძნებული პროტეინის მეთოდზე29.12.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4831 : 2009მიკრობიოლოგია საკვებისა და ცხოველური საკვები ნივთიერებებისა. ჰორიზონტული მეთოდი კოლიფორმების გამოვლენისა და აღრიცხვისათვის. უმაღლესი ალბათობის რიცხვის განსაზღვრის მეთოდიკა06.04.2009
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4832 : 2009საკვების მიკრობიოლოგია და ცხოველთა საკვები ნივთიერებები. ჰორიზონტული მეთოდი კოლიფორმების გამოვლენისა და აღრიცხვისათვის. კოლონიის შეფასების მეთოდი06.04.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6579 : 2009საკვებისა და საქონლის საკვების მიკრობიოლოგია. სალმონელა Spp – ის გამოვლენის ჰორიზონტული მეთოდი02.06.2009
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6579 : 2009 /შესწორება 1 : 2004საკვებისა და საქონლის საკვების მიკრობიოლოგია. სალმონელა Spp–ის გამოვლენის ჰორიზონტული მეთოდი. ტექნიკური შესწორება 102.06.2009
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6579 : 2009 /შესწორება 1 : 2007საკვებისა და საქონლის საკვების მიკრობიოლოგია. სალმონელა Spp–ის გამოვლენის ჰორიზონტული მეთოდი. ტექნიკური შესწორება 1. დანართი D:სალმონელა Spp–ის გამოვლენა ცხოველთა ექსპერიმენტში და გარემოდან აღებულ ნიმუშებში პროდუქციის საწყისი ეტაპიდან02.06.2009
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7218 : 2008საკვები პროდუქტების და ცხოველების საკვების მიკრობიოლოგია. მიკრობიოლოგია კვლევების ზოგადი მოთხოვნები და ინსტრუქცია19.11.2008
66
69
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7698 : 2008მარცვლეული. პარკოსნები და მათი გადამუშავების პროდუქტები. ბაქტერიების, საფუარის და ობის სოკოების დათვლა19.11.2008
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 18593 : 2011საკვებისა და ცხოველური საკვების მიკრობიოლოგია. ჰორიზონტალური მეთოდები ზედაპირიდან ნიმუშის აღება (მეთოდებისათვის) ხერხებისათვის კონტაქტური ფილებისა და ტამპონების გამოყენებით10.08.2011
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 21148 : 2008კოსმეტიკა. მიკრობიოლოგია. ზოგადი მითითებები მიკრობიოლოგიურ კონტროლზე 20.07.2008
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 22717 : 2008კოსმეტიკა. მიკრობიოლოგია. ლურჯი ჩირქებადი ჩხირების გამოვლენა.Pseudomonas aeruginosa-ს განსაზღვრა 18.01.2008
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
ისო იეკ სახელმძღვანელო 63 : 2008 სახელმძღვანელო უსაფრთხოების ასპექტების შემუშავებასა და ჩართვაზე საერთაშორისო სტანდარტებში სამედიცინო ხელსაწყოებზე10.09.2008
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1041 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოების მწარმოებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია29.12.2009
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13718-1 : 2009ჰაერი, წყალი და რთული საველე ჰოსპიტლები. ნაწილი 1. სამედიცინო ინსტრუმენტების ზღვრული მოთხოვნები პაციენტებზე უწყვეტი ზრუნვის პირობებისთვის 29.12.2009
22
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 13485 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოები. მართვის სისტემები. მოთხოვნები მარეგულირებელი მიზნებისთვის (ისო 13485 : 2003)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 13485 : 2009/ACოპტიკა და ოპტიკური ხელსაწყოები. სათვალის ჩარჩოები. მოთხოვნები და ტესტ-მეთოდები (ისო 13485 : 2003)29.12.2009
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 14971 : 2009"ხელსაწყოები სამედიცინო. განაცხადი სამედიცინო ხელსაწყოების რისკის მართვაზე (ისო 14971 : 2007)"29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5356-1 : 2009ანესთეზიური და რესპირატორული მოწყობილობები. კონუსური შემაერთებლები. ნაწილი 1: კონუსები და ბუდეები/ჯიბეები/ჩაღრმავებები06.04.2009
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5356-2 : 2009ანესთეზიური და რესპირატორული მოწყობილობები. კონუსური შემაერთებლები. ნაწილი 2: კუთხვილიანი ტვირთამწე შემაერთებლები (ქუროები)06.04.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5358 : 2009ანესთეზიის აპარატურა/მექანიზმები გამოსაყენებლად ადამიანისათვის06.04.2009
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5366-1 : 2009ანესთეზიური და რესპირატორული მოწყობილობა. ტრაქეოსტომური მილაკები (ტუმბოები). ნაწილი 1: ტუბები და შემაერთებლები (მუფტები) მოზარდეებისათვის06.04.2009
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10079-1 : 2008სამედიცინო ასპირაციული აღჭურვილობა. ნაწ. 1. ელექტრული ასპირაციული დანადგარები. უსაფრთხოების მოთხოვნები19.11.2008
28
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 138 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. ინდივიდუალური სასუნთქი აპარატების საჰაერო შლანგი სახის მთლიანი ნიღბისათვის, ნახევარი ნიღბის ან სატუჩის ნაკრებისთვის. მოთხოვნები, ტესტირება და მარკირება15.03.2010
31
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 269 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება, სუფთა ჰაერის ნაკადით სასუნთქი აპარატურის საჰაერო შლანგის შეერთების გარსაცმი. მოთხოვნები, ტესტირება და მარკირება15.03.2010
30
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 4135 : 2010საანესთეზიო და სასუნთქი საშუალებები. ლექსიკონი06.04.2010
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 5359 : 2010დაბალი წნევის შლანგის კომპლექტი სამედიცინო აირების გამოყენებისათვის (ისო 5359 : 2008)06.04.2010
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 8185 : 2010სასუნთქი არხის დამატენიანებლები სამედიცინო გამოყენებისათვის. სპეციალური მოთხოვნები სასუნთქი დამატენიანებელი სისტემებისათვის (ისო 8185 : 2007)06.04.2010
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 8359 : 2009ჟანგბადის კონცენტრატორები სამედიცინო მიზნებისთვის. უსაფრთხოების მოთხოვნები (ისო 8359 : 1996)29.12.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 9360-1 : 2009მოწყობილობა ანესთეზიური და რესპირატორული. სითბოსა და ტენის გამცვლელები (HMEს) სასუნთქი აირების დასატენიანებლად ადამიანებისთვის. ნაწილი 1. HMEს გამოყენება მიქცევა-მოქცევის მინიმალურ მოცულობებთან 250 მლ (ისო 9360-1 : 2000)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 9360-2 : 2009მოწყობილობა ანესთეზიური და რესპირატორული. სითბოსა და ტენის გამცვლელები (HMEს) სასუნთქი აირების დასატენიანებლად ადამიანებისთვის. ნაწილი 2. HMEს გამოყენება ტრაქეასტომით დაავადებულ პაციენტებში მიქცევა-მოქცევის მინიმალური მოცულობებით 250 მლ (ისო 9360-2 : 2001)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10079-1 : 2009"მოწყობილობა სამედიცინო ასპირაციული. ნაწილი 1. ასპირაციული მოწყობილობა ელექტრული ამძრავით. უსაფრთხოების მოთხოვნები (ისო 10079-1 : 1999)"29.12.2009
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10079-2 : 2009მოწყობილობა სამედიცინო ასპირაციული. ნაწილი 2. ხელით სამართავი ასპირაციული მოწყობილობა (ისო 10079-2 : 1999)29.12.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10079-3 : 2009მოწყობილობა სამედიცინო ასპირაციული. ნაწილი 3. ასპირაციული მოწყობილობა ვაკუუმით ან წნევით სამართავი (ისო 10079-3 : 1999)29.12.2009
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10524-1 : 2009წნევის მარეგულირებლების გამოყენება სამედიცინო აირებთან. ნაწილი 1. წნევის მარეგულირებლები და წნევის მარეგულირებლები აღჭურვილი ნაკადის მრიცხველებით (ისო 10524-1 : 2006)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10524-2 : 2009წნევის მარეგულირებლების გამოყენება სამედიცინო აირებთან. ნაწილი 2. წნევის მარეგულირებლები კოლექტორსა და მილგაყვანილობაში (ისო 10524-2 : 2005)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10524-3 : 2009წნევის მარეგულირებლების გამოყენება სამედიცინო აირებთან. ნაწილი 3. წნევის მარეგულირებლები, გაერთიანებული ცილინდრის სარქველებთან (ისო 10524-3 : 2005)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10651-2 : 2009რესპირატორები ფილტვების სამედიცინო დანიშნულების. კონკრეტული მოთხოვნები ბაზისური უსაფრთხოებისა და არსებითი მახასიათებლების მიმართ. ნაწილი 2. სახლში გამოსაყენებელი რესპირატორები დამოკიდებული პაციენტებისთვის (ისო 10651-2 : 2004)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10651-4 : 2009რესპირატორები ფილტვების. ნაწილი 4. განსაკუთრებული მოთხოვნები მექანიზებული ამძრავის მქონე ფილტვების ფორსირებული ხელოვნური სავენტილაციო აპარატებისთვის (ისო 10651-4 : 2002)29.12.2009
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10651-6 : 2009რესპირატორები ფილტვების სამედიცინო დანიშნულების. კონკრეტული მოთხოვნები ბაზისური უსაფრთხოებისა და არსებითი მახასიათებლების მიმართ. ნაწილი 6: გამოსაყენებელი სუნთქვის დამხმარე რესპირატორები (ისო 10651-6 : 2004)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12342 : 2010+A1სასუნთქი მილები განკუთვნილი საანესთეზიო აპარატურისა და ვენტილატორებისათვის 06.04.2010
24
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13544-3 : 2010+A1სასუნთქი თერაპიული აღჭურვილობა. ნაწილი 3. ჰაერის მომართვის მოწყობილობები06.04.2010
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13976-1 : 2009სამაშველო სისტემები. შამედიცინო ინკუბატორების ტრანსპორტირება. ნაწილი 1. ზღვრული პირობები29.12.2009
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13976-2 : 2009სამაშველო სისტემები. შამედიცინო ინკუბატორების ტრანს-პორტირება. ნაწილი 2. ტექნიკური მოთხოვნები სისტემის მიმართ29.12.2009
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 14408 : 2009 თრაქეის მილაკები ლაზერულ ქირურგიაში. მოთხოვნები ნიშანდებისა და თანხმლები ინფორმაციის მიმართ (ისო 14408 : 2005)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 15001 : 2009მოწყობილობა ანესთეზიური და რესპირატორული. თავსებადობა ჟანგბადთან (ისო 15001 : 2003)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 15002 : 2010დინების ნაკადის საზომი მოწყობილობები სამედიცინო აირსადენი სისტემების საბოლოო პუნქტის შეერთებისათვის (ისო 15002 : 2008)06.04.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 15333-1 : 2010სასუნთქი მოწყობილობა. ღია-წრედიანი, შედგენილი შლანგი გამოყენებული შეკუმშული აირის საყვინთი მოწყობილობისთვის.ნაწილი 1. საჭირო აპარატურა 16.03.2010
57
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 15333-1 : 2010/ACსასუნთქი მოწყობილობა. ღია-წრედიანი, შედგენილი შლანგი გამოყენებული შეკუმშული აირის საყვინთი მოწყობილობისთვის.ნაწილი 1. საჭირო აპარატურა 16.03.2010
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 17510-1 : 2009ძილში ასფიქსიის სუნთქვის თერაპია. ნაწილი 1. ძილში ასფიქსიის სუნთქვის თერაპიული მოწყობილობა (ისო 17510-1 : 2007)29.12.2009
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 17510-2 : 2009ძილში ასფიქსიის სუნთქვის თერაპია. ნაწილი 2. ნიღბები და გამოყენებული აქსესუარები (ისო 17510-2 : 2007)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 18778 : 2009მოწყობილობა რესპირატორული. საბავშვო მონიტორი/დოზიმეტრი. განსაკუთრებული მოთხოვნები (ისო 18778 : 2005)29.12.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 18779 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოები ჟანგბადისა და ჟანგბადის ნარევების კონსერვაციისთვის. განსაკუთრებული მოთხოვნები (ისო 18779 : 2005)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 21969 : 2009კონექტორები ელასტიური მაღალი წნევის სამედიცინო აირ-სისტემებში გამოსაყენებლად (ისო 21969 : 2005)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 23328-2 : 2009ფილტრები სასუნთქი კონტურების ანესთეზიური და რესპირატორული მოხმარებისთვის. ნაწილი 2: არა-ფილტრაციული ასპექტები (ისო 23328-2 : 2002)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 23747 : 2009მოწყობილობა ანესთეზიური და რესპირატორული. ამოსუნთქვის მაქსიმალური სიჩქარის მრიცხველები ფილტვების სინჯების შესაფასებლად, ადამიანების ჩვეულებრივი სუნთქვის დროს (ისო 23747 : 2007)29.12.2009
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1618 : 2010 კათეტერები განსხვავებული ინტრავასკულარული კათეტერებისაგან. ტესტირების მეთოდები საერთო მახასიათებლებისათვის06.04.2010
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1707 : 2010"კონუსისებრი ფიტინგები 6%-იანი წაწვრილებით სასხურებელი შპრიცების, ნემსების და სხვა განსაზღვრული სამედიცინო მოწყობილობებისთვის. საკეტი ფიტინგები "06.04.2010
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 3826-3 : 2009კონტეინერები სისხლისა და სისხლის კომპონენტებისთვის გასახსნელი, პლასტმასის. ნაწილი 3. სისხლის პაკეტების სისტემები ინტეგრირებული თავისებურებებით (ისო 3826-3 : 2006)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 8536-4 : 2009მოწყობილობა ინფუზიური მედიცინაში გამოსაყენებლად. ნაწილი 4. ინფუზიური კომპლექტები ერთი მომხმარებლისთვის, მიწოდება თვითდინებით (ისო 8536-4 : 2007)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10555-1 : 2010ინტრავასკულარული კათეტერები ერთჯერადი გამოყენების, სტერილური. ნაწილი 1. ზოგადი მოთხოვნები (ისო 10555-1 : 1995), მოიცავს (Amd 1:1999) და (Amd 2:2004)06.04.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10555-1 : 2009/A2კათეტერები სისხლძარღვების სტერილური, ერთჯერადი გამოყენების. ნაწილი 1. ზოგადი მოთხოვნები (ისო 10555-1 : 1996/Amd 2 : 2004)06.04.2010
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 21649 : 2009შპრიცები უნემსო სამედიცინო დანიშნულების. მოთხოვნები და ტესტმეთოდები (ისო 21649 : 2006)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10555-1 : 2010ინტრავასკულარული კათეტერები ერთჯერადი გამოყენების, სტერილური. ნაწილი 1. ზოგადი მოთხოვნები (ისო 10555-1 : 1995), მოიცავს (Amd1:1999) და (Amd 2:2004).06.04.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 20594-1 : 2010კონუსისებრი ფიტინგები 6%-იანი წაწვრილებით შპრიცების, ნემსების და სხვა განსაზღვრული სამედიცინო მოწყობილობებისათვის. ნაწილი 1. ზოგადი მოთხოვნები06.04.2010
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 11810-2 : 2009Lაზერები და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობები. ტესტ-მეთოდი და ქირურგიული ზეწრების და/ან პაციენტების დამცავი გადასაფარებლების რეზისტენტულობის კლასიფიკაცია ლაზერების მიმართ. ნაწილი 2. მეორადი გამოწვა (ისო 11810-2 : 2007)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 27740 : 2010ხელსაწყოები ქირურგიისათვის, სკალპელები ცვლადი პირით, ზუსტი ზომები (ისო 7740 : 1985)06.04.2010
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 27740 : 2010/A1ხელსაწყოები ქირურგიისათვის, სკალპელები ცვლადი პირით, ზუსტი ზომები (ისო 7740 : 1985)06.04.2010
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5833 : 2009 იმპლანტატები ქირურგიაში. აკრილის თვითგამყარებადი პლასტმასები02.06.2009
22
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5835 : 2009იმპლანტატები ქირურგიაში. ლითონის ხრახნები ძვლების მისაერთებლად ჰექსაგონალური კინემატიკური კავშირისათვის, თავაკის სფერული ქვედა პირით და ასიმეტრიული კუთხვილით. ზომები02.06.2009
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5836 : 2009 იმპლანტატები ქირურგიაში. ლითონის ფირფიტები ძვლების მოტეხილობის დასამაგრებლად. ნახვრეტები შესაბამისი ხრახნებისათვის ასიმეტრიული კუთხვილით და სფერული ქვედა პირით02.06.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6475 : 2009იმპლანტატები ქირურგიაში. ლითონის სამედიცინო რულით, ზედაპირის ქვეშ. მექანიკური მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები02.06.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14299 : 2009ინერტული ქირურგიული იმპლანტატები. განსაკუთრებული მოთხოვნები გულ-სისხლძარღვთა იმპლანტატებისთვის. განსაკუთრებული მოთხოვნები არტერიული სტენტებისთვის29.12.2009
39
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 9713 : 2009იმპლანტატები ნეიროქირურგიული. თვითჩამკეტი თავისქალის შიდა ანევრიზმული მომჭერები (ისო 9713 : 2002)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10328 : 2009საპროტეზო. ქვედა კიდურების პროტეზების კონსტრუქციული ტესტირება. მოთხოვნები და ტესტმეთოდები (ისო 10328 : 2006)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12006-2 : 2010+A1ინერტული ქირურგიული იმპლანტები. დამატებითი მოთხოვნები გულისა და სისხლძარღვების იმპლანტების მიმართ. ნაწილი 2. სისხლძარღვების პროთეზები მოიცავს გულის სარქველების მილსადენებს06.04.2010
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 14602 : 2010ინერტული ქირურგიული იმპლანტები. იმპლანტები ოსტეოსინთეზისათვის. განსაკუთრებული მოთხოვნები (ისო 14602 : 1998)06.04.2010
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 14607 : 2009ინერტული იმპლანტატები. სარძევე ჯირკვლების იმპლანტატები. განსაკუთრებული მოთხოვნები (ისო 14607 : 2007)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 14630 : 2009ინერტული იმპლანტატები. ზოგადი მოთხოვნები (ისო 14630 : 2005)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 21534 : 2009იმპლანტატები ქირურგიული ინერტული. განსაკუთრებული მოთხოვნები. სახსრების ჩასანაცვლებელი იმპლანტატები. განსაკუთრებული მოთხოვნები (ისო 21534 : 2007)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 21535 : 2009იმპლანტატები ქირურგიული ინერტული. სახსრების ჩასანაცვლებელი იმპლანტატები. განსაკუთრებული მოთხოვნები მენჯ-ბარძაყის ჩასანაცვლებელი იმპლანტატების მიმართ (ისო 21535 : 2007)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 21536 : 2009იმპლანტატები ინერტული ქირურგიული. სახსრების ჩასანაცვლებელი იმპლანტატები. განსაკუთრებული მოთხოვნები მუხლის სახსრის ჩასანაცვლებელი იმპლანტატების მიმართ (ისო 21536 : 2007)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 22523 : 2009პროთეზები კიდურების და გარე ორთოზები. მოთხოვნები და ტესტმეთოდები (ისო 22523 : 2006)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 22675 : 2009 "პროტეზირება. წვივისა და ტერფის პროტეზები და ტერფის აპარატები. მოთხოვნები და ტესტმეთოდები (ისო 22675 : 2006) "29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3665 : 2009ფოტოგრაფია. პირის ღრუს კბილის რენტგენოგრაფიული ფირი. სპეციფიკაცია17.02.2009
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1060-2 : 2009/ACარა-ინვაზიური სფიგმომანომეტრები. ნაწილი 2. დამატებითი მოთხოვნები მექანიკური სფიგმომანომეტრების მიმართ29.12.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1060-3 : 2009/A1 არა-ინვაზიური სფიგმომანომეტრები. ნაწილი 3. დამატებითი მოთხოვნები ელექტრო-მექანიკური სისხლის წნევის საზომი სისტემების მიმართ29.12.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1060-3 : 2009+A2არაინვაზიური სფიგმომანომეტრები. ნაწილი 3. დამატებითი მოთხოვნები ელექტრომექანიკური სისხლის წნევის გაზომვის სისტემებისთვის29.12.2009
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1060-4 : 2009არა-ინვაზიური სფიგმომანომეტრები. ნაწილი 4: ტესტები ავტომატური არა-ინვაზიური სფიგმომანომეტრების მთლიანი სისტემის სიზუსტის განსაზღვრისათვის29.12.2009
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 12870 : 2009ოპტიკა და ოპტიკური ხელსაწყოები. სათვალის ჩარჩოები. მოთხოვნები და ტესტ-მეთოდები (ისო 12870 : 2004)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 12870 : 2004 /ACოპტიკა და ოპტიკური ხელსაწყოები. სათვალის ჩარჩოები. მოთხოვნები და ტესტ-მეთოდები (ისო 12870 : 2004)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 14534 : 2009ოპტიკა და ოპტიკური ხელსაწყოები. კონტაქტური ლინზები და მათი მოვლა. არსებითი მოთხოვნები (ისო 14534 : 2002)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 14889 : 2009ოპტიკა და ოპტიკური ხელსაწყოები. კონტაქტური ლინზები. არსებითი მოთხოვნები ბოლომდე დაუმუშავებელი ლინზების მიმართ (ისო 14889 : 2003)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 15004-1 : 2009ინსტრუმენტები ოპტიკური. არსებითი მოთხოვნები და ტესტმეთოდები. ნაწილი 1. ზოგადი მოთხოვნები, გამოსაყენებელი ყველა ოპტიკურ ინსტრუმენტში (ისო 15004-1 : 2006)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1060-1 : 2009/A1 არა-ინვაზიური სფიგმომანომეტრები. ნაწილი 1. ზოგადი მოთხოვნები29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1060-1 : 2010+A2არაინვაზიური სფიგმომანომეტრები. ნაწილი 1. ზოგადი მოთხოვნები06.04.2010
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1060-2 : 2010+A1არაინვაზიური სფიგმომანომეტრები. ნაწილი 2. დამატებითი მოთხოვნები ელექტრომექანიკური სისხლის წნევის გაზომვის სისტემებისთვის06.04.2010
22
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1060-3 : 2009/A1არა-ინვაზიური სფიგმომანომეტრები. ნაწილი 3: დამატებითი მოთხოვნები ელექტრო-მექანიკური სისხლის წნევის საზომი სისტემების მიმართ29.12.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1060-3 : 2010+A2არაინვაზიური სფიგმომანომეტრები. ნაწილი 3. დამატებითი მოთხოვნები ელექტრომექანიკური სისხლის წნევის გაზომვის სისტემებისთვის06.04.2010
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1060-4 : 2009არა-ინვაზიური სფიგმომანომეტრები. ნაწილი 4: ტესტები ავტომატური არა-ინვაზიური სფიგმომანომეტრების მთლიანი სისტემის სიზუსტის განსაზღვრისათვის29.12.2009
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 11979-8 : 2009თვალის იმპლანტატები. ინტრაოკულარული ლინზები. ნაწილი 8. ფუნდამენტური მოთხოვნები (ისო 11979-8 : 2006)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 12870 : 2009ოპტიკა და ოპტიკური ხელსაწყოები. სათვალის ჩარჩოები. მოთხოვნები და ტესტ-მეთოდები (ისო 12870 : 2004)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 12870 : 2004 /ACოპტიკა და ოპტიკური ხელსაწყოები. სათვალის ჩარჩოები. მოთხოვნები და ტესტ-მეთოდები (ისო 12870 : 2004)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 14534 : 2009ოპტიკა და ოპტიკური ხელსაწყოები. კონტაქტური ლინზები და მათი მოვლა. არსებითი მოთხოვნები (ისო 14534 : 2002)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 14889 : 2009ოპტიკა და ოპტიკური ხელსაწყოები. Kონტაქტური ლინზები. არსებითი მოთხოვნები ბოლომდე დაუმუშავებელი ლინზების მიმართ (ისო 14889 : 2003)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 15004-1 : 2009 ინსტრუმენტები ოპტიკური. არსებითი მოთხოვნები და ტესტმეთოდები. ნაწილი 1. ზოგადი მოთხოვნები, გამოსაყენებელი ყველა ოპტიკურ ინსტრუმენტში (ისო 15004-1 : 2006)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 18777 : 2009სისტემები თხევადი ჟანგბადის ტრანსპორტირებადი სამედიცინო მიზნებისთვის. განსაკუთრებული მოთხოვნები (ისო 18777 : 2005)29.12.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 1563 : 2008კბილის ალგინატის სატვიფრი ნედლეული17.12.2008
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 1567 : 2008 სტომატოლოგია. პოლიმერები კბილის პროთეზის ფუძისთვის17.12.2008
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3107 : 2009სტომატოლოგია. თუთიის ჟანგი/ევგენოლის და თუთიის ჟანგი/არა-ევგენოლის ცემენტები (კბილის)17.02.2009
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3107 : 2009/შესწორება 1 : 2006სტომატოლოგია. თუთიის ჟანგი/ევგენოლის და თუთიის ჟანგი/არა-ევგენოლის ცემენტები (კბილის). ბეჭვდითი ტექნიკური შესწორება 117.02.2009
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4823 : 2009სტომატოლოგია. ელასტომერული სატვიფრო მასალები06.04.2010
33
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4823 : 2009 /შესწორება 1 : 2004სტომატოლოგია. ელასტომერული სატვიფრო მასალები. ტექნიკური შესწორება 106.04.2010
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6873 : 2009სტომატოლოგიური თაბაშირის ნაწარმი02.06.2009
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6876 : 2009 კბილის ფესვის არხის საბჯენი მასალები02.06.2009
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1641 : 2009 სტომატოლოგია. ხელსაწყოები სტომატოლოგიური სამედიცინო. მასალები29.12.2009
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1642 : 2009სტომატოლოგია. ხელსაწყოები სტომატოლოგიური სამედიცინო. კბილის იმპლანტატები29.12.2009
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1640 : 2009სტომატოლოგია. ხელსაწყოები სტომატოლოგიური სამედიცინო. მოწყობილობა29.12.2009
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2157 : 2009სტომატოლოგიური როტორული ინსტრუმენტები. ნომინალური დიამეტრები და კოდური ნომრის დანიშნულება17.02.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3630-1 : 2009სტომატოლოგია. კბილის ფესვის არხის გამაფართოებელი ინსტრუმენტები. ნაწ. 1. ზოგადი მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები17.02.2009
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3630-2 : 2009კბილის ფესვის არხის გამაფართოებელი ინსტრუმენტები. ნაწ. 2. გამადიდებლები17.02.2009
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3665 : 2009ფოტოგრაფია. პირის ღრუს კბილის რენტგენოგრაფიული ფირი. სპეციფიკაცია17.02.2009
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3823-1 : 2009სტომატოლოგიური როტორული ინსტრუმენტები. ბურღები. ნაწ. 1. ფოლადის და კარბიდის ბურღები17.02.2009
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3823-2 : 2009სტომატოლოგიური როტორული ინსტრუმენტები. ბურღები. ნაწ. 2. პოლირების ბურღები17.02.2009
43
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3823-2 : 2009/შესწორება 1 : 2008სტომატოლოგიური როტორული ინსტრუმენტები. ბურღები. ნაწ. 2. პოლირების ბურღები. შესწორება 117.02.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6360-1 : 2009 სტომატოლოგია. ციფრული კოდირების სისტემა როტაციული/საბურღი ინსტრუმენტებისათვის ნაწ. 1. ზოგადი მახასიათებლები02.06.2009
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6360-1 : 2009 /შესწორება 1 : 2007სტომატოლოგია. ციფრული კოდირების სისტემა როტაციული/საბურღი ინსტრუმენტებისათვის ნაწ. 1. ზოგადი მახასიათებლები. ტექნიკური შესწორება02.06.2009
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6360-2 : 2009 სტომატოლოგია. ციფრული კოდირების სისტემა როტაციული/საბურღი ინსტრუმენტებისათვის ნაწ. 2. კონფიგურაცია02.06.2009
48
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1639 : 2009სტომატოლოგია. ხელსაწყოები სტომატოლოგიური სამედიცინო. ინსტრუმენტები29.12.2009
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1422 : 2009+A1სტერილიზატორები სამედიცინო დანიშნულებისათვის. ეთილენოქსიდის სტერილიზატორები. მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები06.04.2010
56
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 14160 : 2010სტერილიზაცია ერთჯერადი გამოყენების სამედიცინო მოწყობილობებისა, რომლებიც გაერთიანებულია ცხოველური წარმოშობის მასალებთან. სტერილიზაციის ვალიდაცია და გეგმიური კონტროლი თხევადი ქიმიური სტერილიზატორებით (ისო 14160 : 1998)06.04.2010
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 556-1 : 2010" სამედიცინო მოწყობილობების სტერილიზაცია. მოთხოვნები, დადგენილი სამედიცინო მოწყობილობების სტერილურობისათვის. ნაწილი 1. მოთხოვნები სამედიცინო მოწყობილობების საბოლოო სტერილიზაციისათვის"06.04.2010
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 556-1 : 2009/ACსამედიცინო ხელსაწყოების სტერილიზაცია. მოთხოვნები ხელსაწყოებზე “სტერილურია” აღნიშვნის დასატანებლად. ნაწილი 1: მოთხოვნები საბოლოო სასტერილიზაციო სამედიცინო ხელსაწყოების მიმართ29.12.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 556-2 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოების სტერილიზაცია. მოთხოვნები ხელსაწყოებზე “სტერილურია” აღნიშვნის დასატანებლად. ნაწილი 2. მოთხოვნები ასეპტიკურად დამუშავებული ხელსაწყოების მიმართ29.12.2009
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13824 : 2009სამედიცინო ინსტრუმენტების სტერილიზაცია. თხევადი სამედიცინო ინსტრუმენტების ასეპტიკური დამუშავება. მოთხოვნები29.12.2009
61
69
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 14937 : 2010ჯანდაცვის პროდუქტების სტერილიზაცია. ზოგადი მოთხოვნები სტერილიზაციის საშუალებების დახასიათებისა და განვითარებისათვის. სტერილიზაციის პროცესის ვალიდაცია და გეგმიური კონტროლი სამედიცინო მოწყობილობებისათვის (ისო 14937 : 2009)06.04.2010
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 11137-1 : 2009ჯანდაცვის პროდუქციის სტერილიზაცია. რადიაცია. ნაწილი 1. სამედიცინო ხელსაწყოების სტერილიზაციის პროცესის გაუმჯობესების, ვალიდაციისა და ჩვეულებრივი/გეგმიური კონტროლის მოთხოვნები (ისო 11137-1 : 2006)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 11137-2 : 2009ჯანდაცვის პროდუქციის სტერილიზაცია. რადიაცია. ნაწილი 2. სტერილიზაციის დოზის დადგენა (ისო 11137-2 : 2006 შესწორებული ვერსია 2006-08-01)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 11138-2 : 2009ჯანდაცვის პროდუქციის სტერილიზაცია. ბიოლოგიური ინდიკატორები. ნაწილი 2. ეთილ- ენოქსიდის სტერილიზაციის პროცესის ბიოლოგიური ინდიკატორები (ისო 11138-2 : 2006)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 11140-3 : 2009ჯანდაცვის პროდუქციის სტერილიზაცია. ქიმიური ინდიკატორები. ნაწილი 3. კლასი 2 ბოვიესა და დიკის-ტიპის ორთქლის შეღწევის ტესტში გამოსაყენებელი ინდიკატორული სისტემები (ისო 11140-3 : 2007)29.12.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 11737-1 : 2009სამედიცინო საშუალებების სტერილიზაცია. მიკრობიოლოგიური მეთოდი. ნაწილი 1: პროდუქტში მიკროორგანიზმების პოპულაციის განსაზღვრა (ისო 11737-1 : 200629.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1422 : 2010/ACსამედიცინო დანიშნულების სტერილიზატორები ეთილენოქსიდის სტერილიზატორები. მოთხოვნები და ტესტ-მეთოდები29.12.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1422 : 2010+A1სტერილიზატორები სამედიცინო დანიშნულებისათვის. ეთილენოქსიდის სტერილიზატორები. მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები06.04.2010
56
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 15883-1 : 2009სარეცხი მანქანა დეზინფექტორები. ზოგადი მოთხოვნები, ტერმინები, განსაზღვრებები და ტესტები (ისო 15883-1 : 2006)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 15883-2 : 2009სარეცხი მანქანა დეზინფექტორები. ნაწილი 2. მოთხოვნები და ტესტები სარეცხი მანქანა დეზინფექტორების მიმართ, რომლებიც იყენებენ თერმულ დეზინფექციას ქირურგიული ინსტრუმენტებისთვის, ანესთეზიური მოწყობილობისთვის, თასების ჭურჭლების, მიმღებების, მინის ჭურჭლის და ა.შ. (ისო 15883-2 : 2006)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 15883-3 : 2009სარეცხი მანქანა დეზინფექტორები. ნაწილი 3. მოთხოვნები და ტესტები სარეცხი მანქანა დეზინფექტორების მიმართ, რომლებიც იყენებენ თერმულ დეზინფექციას ნაგვის კონტეინერებისთვის (ისო 15883-3 : 2006)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 285 : 2010სტერილიზაცია. ორთქლის სტერილიზატორები. დიდი ზომის სტერილიზატორები06.04.2010
83
83
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1422 : 2010/ACსამედიცინო დანიშნულების სტერილიზატორები ეთილენოქსიდის სტერილიზატორები. მოთხოვნები და ტესტ-მეთოდები29.12.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1422 : 2010+A1სტერილიზატორები სამედიცინო დანიშნულებისათვის. ეთილენოქსიდის სტერილიზატორები. მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები06.04.2010
56
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 19054 : 2009 სისტემები სამედიცინო შემოსაზღვრული მოწყობილობის დასახმარებლად (ისო 19054 : 2005)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13624 : 2009ქიმიური დეზინფექტანტები და ანტისეპტიკები. რაოდენობრივი სუსპენზიური ტესტი ქიმიური დეზინფექტანტების ფუნგიციდური აქტიურობის შესაფასებლად სამედიცინო დარგის ინსტრუმენტე-ბისთვის. ტესტ-მეთოდი და მოთხოვნები (ფაზა 2, 1ეტაპი)29.12.2009
39
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13727 : 2009დეზინფექტანტები და ანტისეპტიკები ქიმიური. რაოდენობრივი სუსპენზიური ტესტი ქიმიური დეზინფექტანტების ბაქტერიციდული აქტიურობის შესაფასებლად სამედიცინო დარგის ინსტრუმენტებისთვის. ტესტ-მეთოდი და მოთხოვნები (ფაზა 2, 1 საფეხური)29.12.2009
36
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14348 : 2009დეზინფექტანტები და ანტისეპტიკები ქიმიური. რაოდენობითი სუსპენზიური ტესტი ქიმიური დეზინფექტანტების მიკრობაქტერიციდული აქტიურობის შესაფასებლად სამედიცინო დარგში ინსტრუმენტულ დეზინფექტანტებთან ერთად. ტესტ-მეთოდი და მოთხოვნები (ფაზა 2, 1 საფეხური)29.12.2009
36
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14561 : 2009 დეზინფექტანტები და ანტისეპტიკები ქიმიური. რაოდენობითი გადამტანი ტესტი სამედიცინო დარგში გამოყენებული ინსტრუმენტების ბაქტერიციდული აქტიურობის შესაფასებლად. ტესტ-მეთოდი და მოთხოვნები (ფაზა 2, საფეხური 2)29.12.2009
37
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14562 : 2009დეზინფექტანტები და ანტისეპტიკები ქიმიური. სამედიცინო დარგში გამოყენებული ინსტრუმენტების ფუნგიციდური ან საფუარის აქტიურობის რაოდენობითი გადამტანი ტესტი. ტესტ-მეთოდი და მოთხოვნები (ფაზა 2, საფეხური 2)29.12.2009
40
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 11607-1 : 2009"საბოლოოდ სტერილიზებული სამედიცინო საშუალებების პაკეტირება. ნაწილი 1: მოთხოვნები მასალების, სტერილური ბარიერული და პაკეტირებული სისტემების მიმართ (ისო 11607-1 : 2006)"29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 11607-2 : 2009" საბოლოოდ სტერილიზებული სამედიცინო საშუალებების პაკეტირება. ნაწილი 2: ვალიდაციის მოთხოვნები ფორმირების, იზოლირებისა და დაკომპლექტების პროცესების მიმართ (ისო 11607-2 : 2006)"29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 375 : 2010ინფორმაცია მიწოდებული მწარმოებლის მიერ ინ ვიტრო დიაგნოსტიკურ რეაქტივებთან ერთად პროფესიული გამოყენებისთვის06.04.2010
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-1 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 1. შეფასება და ტესტირება (ისო 10993-1 : 2003)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-3 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 3. ტესტები გენტოქსიურობაზე, კანცეროგენობაზე და რეპროდუქციულ ტოქსიურობაზე (ისო 10993-3 : 2003)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-6 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 6: ლოკალური ეფექტების ტესტირება იმპლანტირების შემდეგ (ისო 10993-6 : 2007)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-10 : 2009 სამედიცინო ხელსაწყოების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 10. ტესტები ავადმყოფურ მგრძნობელობასა და გახანგრძლივებულ ჰიპერსენსიტიურობაზე (ისო 10993-10 : 2002)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-11 : 2009"სამედიცინო ხელსაწყოების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 11: ტესტები სისტემურ ტოქსიურობაზე (ისო 10993-11 : 2006)"29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-12 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 12: ნიმუშების მომზადება და მითითებული მასალები (ისო 10993-12 : 2007)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-13 : 2009"სამედიცინო ხელსაწყოების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 13: პოლიმერული სამედიცინო საშუალებების დეგრადაციის პროდუქტების იდენტიფიკაცია და რაოდენობითი ანალიზი (ისო 10993-13 : 1998)"29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-14 : 2009"სამედიცინო ხელსაწყოების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 14: კერამიკული ხელსაწყოების დეგრადაციის პროდუქტების იდენტიფიკაცია და რაოდენობითი ანალიზი (ისო 10993-14 : 2001) "29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-17 : 2009"სამედიცინო ხელსაწყოების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 17. გამოტუტვის ნივთიერებებისთვის დასაშვები ლიმიტების დადგენა (ისო 10993-17 : 2002)"29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-18 : 2009"სამედიცინო ხელსაწყოების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 18: ნივთიერებების ქიმიური დახასიათება (ისო 10993-18 : 2005)"29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 14155-2 : 2009"ადამიანებისთვის განკუთვნილი სამედიცინო ხელსაწყოების კლინიკური კვლევები. ნაწილი 2: კლინიკური კვლევების გეგმები (ისო 14155-2 : 2003) "29.12.2009
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15193 : 2007"in vitro " სამედიცინო დიაგნოსტიკის ლაბორატორიებისათვის რაოდენობრივი გაზომვა ბიოლოგიური წარმოშობის ნიმუშებისათვის. რეფერენს საზომი პროცედურების პრეზენტაცია28.05.2007
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15194 : 2007"in vitro" სამედიცინო დიაგნოსტიკის ლაბორატორიებისათვის რაოდენობრივი გაზომვა ბიოლოგიური წარმოშობის ნიმუშებისათვის. რეფერენს ნიმუშების აღწერა 28.05.2007
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17511 : 2007"in vitro" სამედიცინო დიაგნოსტიკური მოწყობილობები ბიოლოგიურ ნიმუშებში რაოდენობების გაზომვა. კალიბრატორებისა და საკონტ-როლო მასალებისათვის დადგენილი სიდიდეებით მეტროლოგიური მიკვლევადობა28.05.2007
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 18153 : 2007"in vitro" სამედიცინო დიაგნოსტიკის ლაბორატორიებისათვის- რაოდენობრივი გაზომვა ბიოლოგიური წარმოშობის ნიმუშებისათვის. რეფერენს კალიბრატორებისა და საკონტროლო მასალებისათვის დადგენილი ფერმენტების კატალიზური კონცენტრაციის სიდიდის მეტროლოგიური მიკვლევადობა 28.05.2007
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15195 : 2007ლაბორატორიული მედიცინა. მოთხოვნები რეფერენს გამზომი ლაბორატორიებისადმი28.06.2011
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10993-3 : 2008სამედიცინო აპარატურის ბიოლოგიური შეფასება. ნაწ. 3. ტექსტები გენოტოქსიკურობაზე, კანცეროგენულობასა და რეპროდუქციულ ტოქსიკურობაზე19.11.2008
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10993-4 : 2008სამედიცინო აპარატურის ბიოლოგიური შეფასება. ნაწ. 4. სისხლთან ურთიერთქმედების ტესტების შერჩევა19.11.2008
34
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10993-4 : 2008/ ცვლ.1 : 2006სამედიცინო აპარატურის ბიოლოგიური შეფასება. ნაწ. 4. სისხლთან ურთიერთქმედების ტესტირების შერჩევა/სელექცია. შესწორება 119.11.2008
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10993-5 : 2008სამედიცინო აპარატურის ბიოლოგიური შეფასება. ნაწ. 5. გამოცდა ტოქსიკურობაზე in vitro19.11.2008
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10993-7 : 2008სამედიცინო აპარატურის ბიოლოგიური შეფასება. ნაწ. 7. ეთილენოქსიდით სტერილიზაციის ნარჩენები19.11.2008
40
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10993-9 : 2008სამედიცინო აპარატურის ბიოლოგიური შეფასება. ნაწ. 9. პოტენციური დაშლის პროდუქტების იდენტიფიკაციის და რაოდენობითი ანალიზის ცხაურა/სადგარი19.11.2008
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10993-10 : 2008 სამედიცინო აპარატურის ბიოლოგიური შეფასება. ნაწ. 10. სინჯები გაღიზიანებასა და შენელებული ტიპის ალერგიულ რეაქციაზე ჰიპერსენსიციურობაზე19.11.2008
49
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10993-11 : 2008სამედიცინო აპარატურის ბიოლოგიური შეფასება. ნაწ. 11. სომატური ტოქსიკურობის ტესტები19.11.2008
26
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10993-12 : 2008სამედიცინო აპარატურის ბიოლოგიური შეფასება. ნაწ. 12. სინჯებისა და ეტალონური მასალების მომზადება19.11.2008
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10993-15 : 2008სამედიცინო აპარატურის ბიოლოგიური შეფასება. ნაწ. 15. ლითონებისა და შენადნობების დაშლის პროდუქტების იდენტიფიკაცია და რაოდენობრივი შეფასება19.11.2008
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10993-16 : 2008სამედიცინო აპარატურის ბიოლოგიური შეფასება. ნაწ. 16. დაშლის პროდუქტებისა და გამატუტიანებელი ნივთიერებების ტოქსიკურ კინეტიკური კვლევების კონცეფცია19.11.2008
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-4 : 2009 /A1სამედიცინო ხელსაწყოების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 4. სისხლთან ურთიერთქმედების ტესტების შერჩევა. შესწორება 1 (ისო 10993-4 : 2002/Amd 1 : 2006)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-4 : 2010სამედიცინო მოწყობილობების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 4. ტესტირების სელექცია სისხლთან ურთიეთმოქმედებებისათვის (ისო 10993-4 : 2002), მოიცავს (Amd 1:2006).04.06.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-6 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 6. ლოკალური ეფექტების ტესტირება იმპლანტირების შემდეგ (ისო 10993-6 : 2007)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-11 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 11. ტესტები სისტემურ ტოქსიკურობაზე (ისო 10993-11 : 2006)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-12 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 12. ნიმუშების მომზადება და მითითებული მასალები (ისო 10993-12 : 2007)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-13 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 13. პოლიმერული სამედიცინო საშუალებების დეგრადაციის პროდუქტების იდენტიფიკაცია და რაოდენობითი ანალიზი (ისო 10993-13 : 1998)29.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-14 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 14. კერამიკული ხელსაწყოების დეგრადაციის პროდუქტების იდენტიფიკაცია და რაოდენობითი ანალიზი (ისო 10993-14 : 2001)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-17 : 2009"სამედიცინო ხელსაწყოების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 17: გამოტუტვის ნივთიერებებისთვის დასაშვები ლიმიტების დადგენა (ისო 10993-17 : 2002)"29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10993-18 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოების ბიოლოგიური შეფასება. ნაწილი 18. ნივთიერებების ქიმიური დახასიათება (ისო 10993-18 : 2005)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 22442-1 : 2009ხელსაწყოები სამედიცინო ცხოველების ქსოვილებისა და მათი ნაწარმის უტილიზაციისთვის. ნაწილი 1: რისკის მართვის გამოყენება (ისო 22442-1 : 2007)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 22442-2 : 2009ხელსაწყოები სამედიცინო ცხოველების ქსოვილებისა და მათი ნაწარმის უტილიზაციისთვის. ნაწილი 2: კონტროლი წარმომავლობაზე, შეგროვებასა და დამუშავებაზე (ისო 22442-2 : 2007)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 22442-3 : 2009ხელსაწყოები სამედიცინო ცხოველების ქსოვილებისა და მათი ნაწარმის უტილიზაციისთვის. ნაწილი 3: ვირუსების ლიკვიდაციის და/ან ვირუსების ინაქტივაციისა და ინფექციური ღრუბლისებრი ენცეფალოპათიის (TSE) ფაქტორების ვალიდაცია (ისო 22442-3 : 2007)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1041 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოების მწარმოებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია29.12.2009
25
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13726-1 : 2009ტესტ-მეთოდები პირველადი ჭრილობის შესახვევად. ნაწილი 1: აბსორბციულობის ასპექტები 29.12.2009
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13726-2 : 2009ტესტ-მეთოდები პირველადი ჭრილობის შესახვევად. ნაწილი 2: ტენიანი ორთქლის შეღწევის სიჩქარე პერმანენტულ აპკისებურ სახვევებში29.12.2009
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
ინერტული სამედიცინო საშუალებები. მოთხოვნები მახასიათებლებზე და ტესტ-მეთოდები. ჰიგროსკოპული აბსორბენტი ბამბის დოლბანდისა და ბამბისა და ვისკოზის დოლბანდის მიმართ29.12.2009
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 455-1 : 2009"სამედიცინო ხელთათმანები ერთჯერადი გამოყენებისათვის. ნაწილი 1. მოთხოვნები და ტესტირება ხელთათმანების გახვრეტის საწინააღმდეგოდ"06.04.2010
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 455-3 : 2009ერთჯერადი სამედიცინო ხელთათმანები. ნაწილი 3: მოთხოვნები და ტესტირება ბიოლოგიური შეფასებისთვის29.12.2009
36
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14683 : 2009ნიღბები ქირურგიული. მოთხოვნები და ტესტმეთოდები29.12.2009
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 21171 : 2009სამედიცინო ხელთათმანები. ძედაპირის დასაფარი პუდრის განსაზღვრა (ისო 21171 : 2006)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 22612 : 2009 სამოსი ინფექციური ფაქტორებისგან დასაცავად. ტესტ-მეთოდი მშრალი მიკრობების შეღწევადობის მიმართ რეზისტენტულობაზე (ისო 22612 : 2005)29.12.2009
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 794-3 : 2009/A1 ფილტვების რესპირატორები. ნაწილი 3: განსაკუთრებული მოთხოვნები სასწრაფო დახმარებისა და ტრანსპორტირების პირობებში რესპირატორების მიმართ29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1865 : 2010სპეციფიკაციები, საკაცეებისა და პაციენტების სხვა ასაყვანი და ჩამოსაყვანი მოწყობილობებისთვის სასწრაფო დახმარების მანქანებში06.04.2010
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
ჰაერი, წყალი და რთული საველე ჰოსპიტლები. ნაწილი 1: სამედიცინო ინსტრუმენტების ზღვრული მოთხოვნები პაციენტებზე უწყვეტი ზრუნვის პირობებისთვის 29.12.2009
22
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13976-1 : 2009სამაშველო სისტემები. სამედიცინო ინკუბატორების ტრანსპორტირება. ნაწილი 1: ზღვრული პირობები29.12.2009
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13976-2 : 2009სამაშველო სისტემები. სამედიცინო ინკუბატორების ტრანსპორტირება. ნაწილი 2: ტექნიკური მოთხოვნები სისტემის მიმართ29.12.2009
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1985 : 2010სიარულის დამხმარე საშუალებები. ზოგადი მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები06.04.2010
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 16201 : 2009ტექნიკური საშუალებები ინვალიდებისთვის. გარემოსდაცვითი საკონტროლო სისტემები საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის (ისო 16201 : 2006)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 17664 : 2009სამედიცინო ხელსაწყოების სტერილიზაცია. მწარმოებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია სამედიცინო ხელსაწყოების განმეორებითი სტერილიზაციის პროცესისთვის29.12.2009
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 17665-1 : 2009ჯანდაცვის პროდუქტების სტერილიზაცია. ტენიანი სითბო. ნაწილი 1: მოთხოვნები სამედიცინო ხელსაწყოების სტერილიზაციის პროცესის შემუშავების, ვალიდაციისა და გეგმიური კონტროლის მიმართ (ისო 17665-1 : 2006)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10535 : 2009ელექტროამწეები ავადმყოფების გადასაადგილებლად. მოთხოვნები და ტესტ- მეთოდები (ისო 10535 : 2006)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 4074 : 2009პრეზერვატივები ბუნებრივი კაუჩუკის ლატექსის. მოთხოვნები და ტესტმეთოდები (ისო 4074 : 2002)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14001 : 2008ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემები. მოთხოვნები და სახელმძღვანელო გამოყენებაზე08.09.2008
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14004 : 2008ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემები. ზოგადი სახელმძღვანელო მითითებები პრინციპების, სისტემების და უზრუნველყოფის საშუალებების მიმართ08.09.2008
39
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14015 : 2008ეკოლოგიური მენეჯმენტი. ადგილმდებარეობის და ორგანიზაციების ეკოლოგიური შეფასება (EASP)08.09.2008
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/TR 14049 : 2008ეკოლოგიური მენეჯმენტი. სასიცოცხლო ციკლის შეფასება. ისო 14041 სტანდარტის გამოყენების მაგალითები კვლევის მიზნების, სფეროების განსაზღვრისა და ინვენტარიზაციისათვის08.09.2008
43
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14021 : 2008ეკოლოგიური ეტიკეტები და დეკლარაციები. თვითდეკლარირებული ეკოლოგიური განცხადებები (ეკოლოგიური ეტიკეტირება II ტიპისა)08.09.2008
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14024 : 2008ეკოლოგიური ეტიკეტები და დეკლარაციები. ეკოლოგიური ეტიკეტირება I ტიპისა. პრინციპები და პროცედურები08.09.2008
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14025 : 2008"ეკოლოგიური ეტიკეტები და დეკლარაციები. ეკოლოგიური ეტიკეტირება III ტიპისა. პრინციპები და პროცედურები "08.09.2008
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13920-1 : 2010ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. ჯართი. ნაწილი 1. ზოგადი მოთხოვნები, აღება (ანალიზის) და ტესტირებები16.04.2010
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13920-2 : 2010ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. ჯართი. ნაწილი 2. არალეგირებული ალუმინის ჯართი16.04.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13920-3 : 2010ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. ჯართი. ნაწილი 3. სადენისა და ელექტრო კაბელების ნარჩენები16.04.2010
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13920-4 : 2010ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. ჯართი. ნაწილი 4. ცალკე ნაგლინი დეფორმირებული შენადნობი ფურცელი16.04.2010
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13920-5 : 2010ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. ჯართი. ნაწილი 5. ჯართი, რომელიც შეიცავს ორ ან მეტ მსგავსი სახეობის ნაგლინ დეფორმირებულ შენადნობს 16.04.2010
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13920-6 : 2010ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. ჯართი. ნაწილი 6. ორი ან მეტი ნაგლინი დეფორმირებული შენადნობი16.04.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13920-7 : 2010ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. ჯართი. ნაწილი 7. სხმულის შემცველი ჯართი/ნარჩენი16.04.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13920-8 : 2010ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. ჯართი. ნაწილი 8. ფერადი ლითონების შემცველი ჯართის/ნარჩენის ტექნოლოგიური დამუშავება, განზრახული ალუმინის გამოსაყოფად16.04.2010
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13920-9 : 2010ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. ჯართი. ნაწილი 9. ფერადი ლითონებისგან ალუმინის გამოყოფის პროცესის შედეგად მიღებული ჯართი16.04.2010
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13920-10 : 2010ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. ჯართი. ნაწილი 10. გამოყენებული ალუმინის ქილებისგან მიღებული ჯართი16.04.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13920-11 : 2010ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. ჯართი. ნაწილი 11. ალუმინ-სპილენძის რადიატორების ნარჩენები/ჯართი16.04.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13920-12 : 2010ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. ჯართი. ნაწილი 12. სახარატო ბურბუშელა, რომელიც შედგება ცალკე შენადნობისგან16.04.2010
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13920-13 : 2010ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. ჯართი. ნაწილი 13. ორი ან მეტი შენადნობისგან შემდგარი ნარევი სახარატო ბურბუშელა16.04.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13920-14 : 2010ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. ჯართი. ნაწილი 14. მომხმარებლის შემდეგ ნარჩენი ალუმინის პაკეტებისგან16.04.2010
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13920-15 : 2010ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. ჯართი. ნაწილი 15. მომხმარებლის შემდეგ ნარჩენი ალუმინის პაკეტებისგან მიღებული ამძვრალი ფენა16.04.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13920-16 : 2010ალუმინი და ალუმინის შენადნობები. ჯართი. ნაწილი 16. წიდის, ხენჯის, ჩამონასხამის და ლითონების შემცველი ნარჩენები16.04.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 15343 : 2011პლასტმასები - გადამუშავებული პლასტმასები - პლასტმასების გადამუშავების მიკვლევადობა, შესაბამისობის შეფასება და გადამუშავების აღწერა14.12.2011
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 15344 : 2011პლასტმასები - გადამუშავებული პლასტმასები - გადამუშავებული პოლიეთილენის (PE) მახასიათებლების აღწერა14.12.2011
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 15345 : 2011პლასტმასები. გადამუშავებული პლასმასა - გადამუშავებული პოლიპროპილენის (PP) მახასიათებლების აღწერა14.12.2011
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 15348 : 2011პლასტმასა - გადამუშავებული პლასმასა - გადამუშავებული პოლიეთილენის (ტურეფტურატის) მახასიათებლების აღწერა14.12.2011
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ სენ ტრ 15353 : 2011პლასტმასები - გადამუშავებული პლასტმასები - გადამუშავებულ პლასტმასებზე სტანდარტების შემუშავების სახელმძღვანელო14.12.2011
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7168-1 : 2008ჰაერის ხარისხი. ინფორმაციით გაცვლა. ნაწ. 1: ინფორმაციის ზოგადი ფორმატი06.03.2008
49
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7168-2 : 2008ჰაერის ხარისხი. ინფორმაციით გაცვლა. ნაწ. 2: ინფორმაციის შემჭიდროვებული ფორმატი06.03.2008
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7708 : 2008ჰაერის ხარისხი. ფრაქციების განსაზღვრა ნაწილაკების სისხოს მიხედვით სინჯის შერჩევისათვის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით 06.03.2008
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8756 : 2008ჰაერის ხარისხი. მონაცემების დამუშავება ტემპერატურის, წნევის და ტენიანობის შესახებ06.03.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9169 : 2008ჰაერის ხარისხი. ტერმინოლოგია და ავტომატური გამზომი სისტემების სამუშაო მახასიათებლების განსაზღვრა06.03.2008
31
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11222 : 2008ჰაერის ხარისხი. ჰაერის ხარისხის გაზომვის შედეგის საშუალო ცდომილების განსაზღვრა დროის მიხედვით06.03.2008
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 13752 : 2008ჰაერის ხარისხი. გაზომვის ცდომილების შეფასება მინდვრის პირობებში მეორე მეთოდის გამოყენებით ეტალონის ნაცვლად06.03.2008
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14956 : 2008ჰაერის ხარისხი. გაზომვის მეთოდიკის ვარგისობის შეფასება გაზომვის მოთხოვნილ ცდომილებასთან შედარების მეთოდით06.03.2008
26
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16017-1 : 2008ჰაერი შენობის შიგნით, გარემოს ჰაერი და ჰაერი სამუშაო ადგილზე. სინჯების შერჩევა და აქროლადი ორგანული ნაერთების ანალიზი მილების მეშვეობით სორბენტით /თერმოდესორბციით/ კაპილარული აირქრომატოგრაფიით. ნაწ. 1: სინჯების შერჩევა ტუმბოების მეშვეობით06.03.2008
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16017-2 : 2008ჰაერი შენობის შიგნით, გარემოს ჰაერი და ჰაერი სამუშაო ადგილზე. სინჯების შერჩევა და აქროლადი ორგანული ნაერთების ანალიზი მილების მეშვეობით სორბენტით /თერმოდესორბციით/ კაპილარული აირქრომატოგრაფიით ნაწ. 2: სინჯების შერჩევის დიფუზური მეთოდით06.03.2008
36
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16362 : 2008გარემოს ჰაერი. პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადების შემცველობის განსაზღვრა ნაწილაკების ფაზაში მაღალი განმუხტვის სითხური ქრომატოგრაფიის გამოყენების მეთოდით 06.03.2008
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4219 : 2008 ჰაერის ხარისხი. აირადი გოგირდოვანი შენაერთების განსაზღვრა გარემოს ჰაერში. აღჭურვილობა სინჯის აღებისთვის06.03.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4220 : 2008გარემოს ჰაერი. ჰაერის გაჭუჭყიანების მაჩვენებლის განსაზღვრა აირადი მჟავებით. ტიტრიმეტრული მეთოდი ექვივალენტური წერტილების განსაზღვრა ინდიკატორის ან პოტენციომეტრის გამოყენებით06.03.2008
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4221 : 2008ჰაერის ხარისხი. კონცენტრაციის განსაზღვრა გოგირდის დიოქსიდის მასაზე გარემოს ჰაერში. სპექტრომეტრული მეთოდი თორიუმის გამოყენებით 06.03.2008
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4224 : 2008გარემოს ჰაერი. ნახშირბადის მონოქსიდის შემცველობის განსაზღვრა. ინფრაწითელი სპექტრომეტრის არადისპერსიული მეთოდი06.03.2008
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6767 : 2008 გარემოს ჰაერი. კონცენტრაციის განსაზღვრა გოგირდის დიოქსიდის მასაზე. თეთრაქლორმერკურატისა და პარაროზანილინის გამოყენების მეთოდი 06.03.2008
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6768 : 2008გარემოს ჰაერი. კონცენტრაციის განსაზღვრა აზოტის დიოქსიდის მასაზე. გრისა-ზალცმანის მოდიფიცირებული მეთოდი 06.03.2008
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7996 : 2008 გარემოს ჰაერი. კონცენტრაციის განსაზღვრა აზოტის დიოქსიდის მასაზე. ხემილუმინესცენციის მეთოდი06.03.2008
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8186 : 2008გარემოს ჰაერი. ნახშირბადის მონოოქსიდის წონითი კონცენტრაციის განსაზღვრა. აირქრომატოგაფული მეთოდი 06.03.2008
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9359 : 2008ჰაერის ხარისხი. განშრევებული შერჩევის მეთოდი გარემოს ჰაერის ხარისხის შეფასებისთვის06.03.2008
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9835 : 2008გარემოს ჰაერი. შავი კვამლით დაბინძურების განსაზღვრის ხარისხი06.03.2008
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9855 : 2008გარემოს ჰაერი. ფილტრებზე დაგროვილი ტყვიის მიკრონაწილების შემცველობის განსაზღვრა აეროზოლებში. ატომური აბსორბციის სპექტრომეტრული მეთოდი06.03.2008
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10312 : 2008გარემოს ჰაერი. აზბესტური ბოჭკოების კონცენტრაციის განსაზღვრა. ელექტრონული მიკროსკოპიის მეთოდი პირდაპირი გაჭვირვით06.03.2008
51
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10313 : 2008გარემოს ჰაერი. ოზონის კონცენტრაციის განსაზღვრა მასაზე. ხემილუმინესცენციის მეთოდი06.03.2008
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10473 : 2008გარემოს ჰაერი. ნივთიერებათა ნაწილაკების მასის გაზომვა ფილტრირების საშუალებით. ბეტა-სხივების შთანთქვის მეთოდი 06.03.2008
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10498 : 2008გარემოს ჰაერი ულტრაიისფერი ფლუორესცენციური მეთოდი06.03.2008
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 12884 : 2008გარემოს ჰაერი. საერთო (აირის ფაზაში და მყარი ნაწილაკების ფაზაში) პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადების შემცვე-ლობის განსაზღვრა. სორბციული ფილტრებით დაჭერა აირქრო-მატოგრაფული და მასსპექტრომეტრული ანალიზის გამოყენებით 06.03.2008
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 13794 : 2008გარემოს ჰაერი. აზბესტური ბოჭკოების კონცენტრაციის განსაზღვრა. ელექტრონული მიკროსკოპიის მეთოდი არაპირდაპირი გაჭვირვით 06.03.2008
64
69
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 13964 : 2008ჰაერის ხარისხი. ოზონის შემცველობის განსაზღვრა გარემოს ჰაერში. ულტრაიისფერი ფოტომეტრიის გამოყენების მეთოდით 06.03.2008
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14965 : 2008ჰაერის ხარისხი. საერთო არამეთანური ორგანული ნაერთების შემცველობის განსაზღვრა. კრიოგენური საშუალებით მიღებული წინასწარი კონცენტრაციის გამოყენების მეთოდი და ალში იონიზაციის პირდაპირი გამოვლენით 06.03.2008
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14966 : 2008გარემოს ჰაერი. არაორგანული ბოჭკოვანი ნაწილაკების კონცენტრაციის განსაზღვრა. რასტრული ელექტრონული მიკროსკოპიის მეთოდი06.03.2008
42
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15593 : 2008თამბაქოს კვამლი გარემოში. მისი დონის შეფასება ჩასუნთქულ აწონილ ნაწილაკების მოცულობაში. მყარი ნაწილაკების შემცველობის განსაზღვრა შთანთქმის უნარის საფუძველზე ულტრაიისფერ სინათლეში და ფლუორესცენციის ინტენსიურობის მიხედვით 06.03.2008
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16000.1 : 2008ჰაერი შენობის შიგნით. ნაწ. 1.: სინჯების შერჩევის მეთოდოლოგიის ზოგადი ასპექტები06.03.2008
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16000.2 : 2008ჰაერი შენობის შიგნით. ნაწ. 2: ფორმალდეჰიდის სინჯების შერჩევის მეთოდოლოგია06.03.2008
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16000.3 : 2008ჰაერი შენობის შიგნით. ნაწ. 3: ფორმალდეჰიდის და სხვა კარბონალური ნაერთების შემცველობის განსაზღვრა. სინჯების აქტიური შერჩევის მეთოდი06.03.2008
26
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16000.4 : 2008ჰაერი შენობის შიგნით. ნაწ. 4: ფორმალდეჰიდის შემცველობის განსაზღვრა. სინჯების შერჩევის დიფუზური მეთოდი 06.03.2008
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16000.6 : 2008ჰაერი შენობის შიგნით. ნაწ. 6: აქროლადი ორგანული ნაერთების შემცველობის განსაზღვრა ჰაერში გამოსაცდელი კამერისა შენობაში სინჯების აქტიური შერჩევისას სორბენტზე, თერმოდესორბციის მეთოდით და აირქრომატოგრაფიით Mშ/FID გამოყენებით06.03.2008
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16000.9 : 2008 ჰაერი შენობის შიგნით. ნაწ. 9: აქროლადი ორგანული ნაერთების გამოყოფის განსაზღვრა სამშენებლო ნაკეთობებისა და ავეჯისგან. ემისიური გამოსაცდელი კამერის გამოყენების მეთოდი06.03.2008
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16000.10 : 2008ჰაერი შენობის შიგნით. ნაწ. 10: აქროლადი ორგანული ნაერთების გამოყოფის განსაზღვრა სამშენებლო ნაკეთობებისა და ავეჯისგან. ემისიური უჯრედოვანას გამოყენების მეთოდი06.03.2008
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16000.11 : 2008ჰაერი შენობის შიგნით. ნაწ. 11: აქროლადი ორგანული ნაერთების გამოყოფის განსაზღვრა სამშენებლო ნაკეთობებისა და ავეჯისგან. სინჯების შერჩევა, ნიმუშების შენახვა და გამოსაცდელი ნიმუშების დამზადება06.03.2008
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 18144 : 2008თამბაქოს კვამლი გარემოში. მისი მოცულობის შეფასება ჩასუნთქული აწონილი ნაწილაკების მოცულობაში. შოლანესოლზე დაფუძნებული მეთოდი06.03.2008
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 18145 : 2008თამბაქოს კვამლი გარემოში. ნიკოტინის შემცველობის განსაზღვრა ორთქლის ფაზაში და 3 - ეთილენპირიდინისა ჰაერში. აირქრომატოგრაფული მეთოდი 06.03.2008
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8518 : 2008სამუშაო ზონის ჰაერი. ტყვიის და მისი ნაერთების მყარი ნაწილაკების შემცველობის განსაზღვრა. ატომური აბსორბციის ალური ან ელექტროთერმული სპექტომეტრული მეთოდი06.03.2008
30
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8672 : 2008ჰაერის ხარისხი. ჰაერში არსებული მინერალური ბოჭკოების კონცენტრაციის განსაზღვრა ფაზოკონტრასტული ოპტიკური მიკროსკოპის მეშვეობით. მემბრანული ფილტრის გამოყენების მეთოდი06.03.2008
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8760 : 2008 სამუშაო ზონის ჰაერი. კონცენტრაციის განსაზღვრა ნახშირბადის მონოქსიდის მასაზე. დეტექტორული მილების გამოყენების მეთოდი სინჯების სწრაფი შერჩევისათვის უშუალო ინდიკაციით06.03.2008
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ 8761 : 2008 სამუშაო ზონის ჰაერი. აზოტის დიოქსიდის კონცენტრაციის განსაზღვრა მასაზე. დეტექტორული ლამპების გამოყენების მეთოდი სინჯების მოკლევადიანი შერჩევისათვის პირდაპირი ინდიკაციით06.03.2008
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8762 : 2008სამუშაო ზონის ჰაერი. ვინიქლორიდის შემცველობის განსაზღვრა. აირქრომატოგრაფიული მეთოდი აქტივირებული ნახშირის გამოყენებით06.03.2008
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9486 : 2008სამუშაო ზონის ჰაერი. აქროლადი ქლორირებული ნახშირწყალბადების განსაზღვრა. აირქრომატოგრაფიული მეთოდი მილების გამოყენებით აქტივირებული ნახშირით/გამხსნელის დესორბცია06.03.2008
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9487 : 2008სამუშაო ზონის ჰაერი. აქროლადი არომატული ნახშირწყალბადების განსაზღვრა. აირქრომატოგრაფიული მეთოდი მილების გამოყენებით აქტივირებული ნახშირით/გამხსნელის დესორბცია06.03.2008
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11041 : 2008სამუშაო ზონის ჰაერი. დარიშხანის ნაწილაკების და დარიშხანის ნაერთების და დარიშხანის ტრიოქსიდის ორთქლის შემცველობის განსაზღვრა. ჰიდრიდების და ატომური აბსორბციული სპექტრომეტრიის წარმოქმნის მეთოდი 06.03.2008
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11174 : 2008სამუშაო ზონის ჰაერი. კადმიუმის და კადმიუმის ნაერთების შემცველობის განსაზღვრა. ატომური აბსორბციის სპექტომეტრული მეთოდები ალში და ელექტროთერმული გაფრქვევისას 06.03.2008
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15202-1 : 2008სამუშაო ზონის ჰაერი. მეტალების და მეტალოიდების კონცენტრაციის განსაზღვრა აეროზოლის მყარ ნაწილაკებში ემისიური ატომური სპექტრომეტრიის მეშვეობით ინდუქციურად ბმული პლაზმით. ნაწ. 1: სინჯების შერჩევა06.03.2008
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15202-2 : 2008სამუშაო ზონის ჰაერი. მეტალების და მეტალოიდების კონცენტრაციის განსაზღვრა აეროზოლის მყარ ნაწილაკებში ემისიური ატომური სპექტრომეტრიის მეშვეობით ინდუქციურად ბმული პლაზმით. ნაწ. 2. სინჯების მომზადება06.03.2008
38
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15202-3 : 2008სამუშაო ზონის ჰაერი. მეტალების და მეტალოიდების კონცენტრაციის განსაზღვრა აეროზოლის მყარ ნაწილაკებში ემისიური ატომური სპექტრომეტრიის მეშვეობით ინდუქციურად ბმული პლაზმით. ნაწ. 3: ანალიზი06.03.2008
37
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15767 : 2008ატმოსფერო სამუშაო ადგილზე. კონტროლის ცდომილებები და მახასიათებლების განსაზღვრა დაჭერილი აეროზოლის აწონისას06.03.2008
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16107 : 2008ატმოსფერო სამუშაო ადგილზე. დიფუზიური სინჯასაღებების პროდუქტიულობის შეფასების ოქმი06.03.2008
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16200-1 : 2008ჰაერის ხარისხი სამუშაო ადგილზე. სინჯების შერჩევა და აქროლადი ორგანული ნაერთების ანალიზი დესორბციული აირქრომატოგრაფიის მეთოდით გამხსნელში. ნაწ. 1: სინჯების შერჩევა ტუმბოს მეშვეობით06.03.2008
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16200-2 : 2008ჰაერის ხარისხი სამუშაო ადგილზე. სინჯების შერჩევა და აქროლადი ორგანული ნაერთების ანალიზი დესორბციული აირქრომატოგრაფიის მეთოდით გამხსნელში. ნაწ. 2: სინჯების შერჩევის დიფუზიური მეთოდი06.03.2008
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16702 : 2008ჰაერის ხარისხი სამუშაო ადგილზე. იზოციანიტური ჯგუფების საერთო შემცველობის განსაზღვრა ჰაერში პიპერაზინის 2-(1 - მეტოქსიფენოლის) გამოყენებით და სითხური ქრომატოგრაფიით06.03.2008
35
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16740 : 2008სამუშაო ზონის ჰაერი. ექვსვალენტიანი ქრომის ჰაეროვანი ნაწილაკების შემცველობის განსაზღვრა. იონური ქრომატოგრაფიის და სპექტრომეტრული გაზომვის მეთოდი დიფენილკარბამიდის გამოყენებით06.03.2008
40
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17733 : 2008ჰაერი სამუშაო ადგილზე. ვერცხლისწყლის და ვერცხლისწყლის არაორგანული ნაერთების შემცველობის განსაზღვრა. ატომური აბსორბციული სპექრომეტრიის ან ატომური ფლუორესცენტური სპექტრომეტრიის მეთოდი სიცივეში აორთქლებისას06.03.2008
51
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17734-1 : 2008ჰაერში აზოტურორგანული ნაერთების შემცველობის განსაზღვრა სითხური ქრომატოგრაფიის და მასს-სპექტრომეტრიის მეთოდით. ნაწ. 1: იზოციანატები წარმოებული დიზეთილამინის გამოყენებით06.03.2008
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17734-2 : 2008ჰაერში აზოტურორგანული ნაერთების შემცველობის განსაზღვრა სითხური ქრომატოგრაფიის და მასს-სპექტრომეტრიის მეთოდით. ნაწ. 2: ამინები და ამინოიზოციანიტები წარმოებული დიბუთილამონის და ეთილოქლორფორმიატის გამოყენებით06.03.2008
28
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14644-1 : 2008შენობები სუფთა და მათთან დაკავშირებული კონტროლებადი გარემო. ნაწ. 1: ჰაერის სისუფთავის კლასიფიკაცია06.03.2008
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14644-2 : 2008შენობები სუფთა და მათთან დაკავშირებული კონტროლებადი გარემო. ნაწ. 2: ტექნიკური მოთხოვნები გამოცდისა და მონიტორინგის მიმართ მუდმივად ისო 14644-1 სტანდარტთან შესაბამისობის შესამოწმებლად06.03.2008
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14644-3 : 2008შენობები სუფთა და მათთან დაკავშირებული კონტროლებადი გარემო. ნაწ. 3: გამოცდის მეთოდები 06.03.2008
65
69
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14644-4 : 2008შენობები სუფთა და მათთან დაკავშირებული კონტროლებადი გარემო. ნაწ. 4: დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაციაში შეყვანა06.03.2008
51
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14644-5 : 2008შენობები სუფთა და მათთან დაკავშირებული კონტროლებადი გარემო. ნაწ. 5: ოპერაციები06.03.2008
44
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14644-7 : 2008შენობები სუფთა და მათთან დაკავშირებული კონტროლებადი გარემო. ნაწ. 7: გამყოფი აღჭურვილობა (ფარდული, კამერები, გამთიშველები და მინიგარემოცვა) 06.03.2008
52
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14644-8 : 2008შენობები სუფთა და მათთან დაკავშირებული კონტროლებადი გარემო. ნაწ. 8: ჰაეროვანი მოლეკულური მინარევების კლასიფიკაცია06.03.2008
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14698-1 : 2008შენობები სუფთა და შესაბამისი კონტროლებადი პირობები. ბიოლოგიური გაჭუჭყიანების დონის კონტროლი. ნაწ. 1: ზოგადი პრინციპები და მეთოდები 06.03.2008
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14698-2 : 2008შენობები სუფთა და შესაბამისი კონტროლებადი პირობები. ბიოლოგიური დონის გაჭუჭყიანების დონის კონტროლი. ნაწ. 2: მონაცემების შეფასება და ინტერპრეტაცია ბიოლოგიურ გაჭუჭყიანებაზე06.03.2008
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7934 : 2008 სამრეწველო აირადი ნარჩენები. გოგირდის დიოქსიდის წონითი კონცენტრაციის განსაზღვრა. წყალბადის ზეჟანგის, ბარიუმის პერქლორატის ან თორის გამოყენების მეთოდი 06.03.2008
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7935 : 2008სტაციონარული წყაროების გამონაფრქვევი. გოგირდის დიოქსიდის მასური კონცენტრაციის განსაზღვრა06.03.2008
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9096 : 2008გამონაფრქვევი სტაციონარული წყაროების. მყარი ნაწილაკების მასური კონცენტრაციის განსაზღვრა ხელის მეთოდით06.03.2008
42
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10155 : 2008გამონაფრქვევი სტაციონარული წყაროების. ავტომატიზებული კონტროლი ნაწილაკების კონცენტრაციის მასაზე. სამუშაო მახასიათებლები, გამოცდის მეთოდები და ტექნიკური პირობები 06.03.2008
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10396 : 2008გამონაფრქვევი სტაციონარული წყაროების. სინჯების შერჩევა აირის კონცენტრაციის ავტომატიზებული განსაზღვრისათვის მიმდინარე კონტროლისა მუდმივად დადგენილი სისტემებისათვის 06.03.2008
24
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10397 : 2008გამონაფრქვევი სტაციონარული წყაროების. აზბესტის ქარხნების გამონაფრქვევის კონცენტრაციის განსაზღვრა. ბოჭკოების დათვლის მეთოდი06.03.2008
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10780 : 2008გამონაფრქვევი სტაციონარული წყაროების. სიჩქარის და აირის ნაკადის მოცულობითი ხარჯის გაზომვა არხებში06.03.2008
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10849 : 2008გამონაფრქვევი სტაციონარული წყაროების. აზოტის ოქსიდების მასური კონცენტრაციის განსაზღვრა. გაზომვათა ავტომატური სისტემების სამუშაო მახასიათებლები06.03.2008
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11042-1 : 2008დანადგარები აირტურბინული. ნამუშევარი აირის გამონაფრქვევი. ნაწ. 1: გაზომვა და შეფასება06.03.2008
33
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11042-2 : 2008დანადგარები აირტურბინული. ნამუშევარი აირის გამონაფრქვევი. ნაწ. 2: გამონაფრქვევის ავტომატიზებული მონიტორინგი 06.03.2008
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11338-1 : 2008გამონაფრქვევი სტაციონარული წყაროებიდან. პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადების შემცველობის განსაზღვრა აირის ფაზაში და ნაწილაკების ფაზაში. ნაწ. 1: სინჯების შერჩევა 06.03.2008
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11338-2 : 2008გამონაფრქვევი სტაციონარული წყაროებიდან. პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადების შემცველობის განსაზღვრა აირის ფაზაში და ნაწილაკების ფაზაში. ნაწ. 2: სინჯების მომზადება, გასუფთავება და განსაზღვრა06.03.2008
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11564 : 2008გამონაფრქვევი სტაციონარული წყაროების. გოგირდის დიოქსიდის მასური კონცენტრაციის განსაზღვრა. ფოტომეტრიული მეთოდი ნაფტილეთილენდიამინის გამოყენებით 06.03.2008
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11632 : 2008გამონაფრქვევი სტაციონარული წყაროების. გოგირდის დიოქსიდის კონცენტრაციის განსაზღვრა (მასაზე). ქრომატოგრაფიის მეთოდი06.03.2008
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 12039 : 2008გამონაფრქვევი სტაციონარული წყაროების. ნახშირბადის მონოქსიდის, ნახშირბადის დიოქსიდის და წყალბადის შემცველობის განსაზღვრა. სამუშაო მახასიათებლები და ავტომატური გამზომი სისტემების დაკალიბრება06.03.2008
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 12141 : 2008გამონაფრქვევი სტაციონარული წყაროების. მყარი ნაწილაკების (მტვრის) მასური შემცველობის განსაზღვრა დაბალი კონცენტრაციის დროს. გრავიმეტრიული მეთოდი ხელით 06.03.2008
40
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14164 : 2008გამონაფრქვევი სტაციონარული წყაროების. აირის ნაკადის მოცულობითი ხარჯის განსაზღვრა აირსადენებში. ავტომატიზებული მეთოდი06.03.2008
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15713 : 2008გამოსხივება სტაციონარული წყაროებიდან. სინჯების შერჩევა და აირმსგავსი ფტორის შემცველობის განსაზღვრა 06.03.2008
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 789-4 : 2008ტრაქტორები სასოფლო-სამეურნეო. გამოცდის მეთოდები. ნაწ.4: გამონაბოლქვი აირების კვამლიანობის გაზომვა06.03.2008
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3929 : 2008ტრაქტორები საგზაო. აირადი გამონაფრქვევის გაზომვის მეთოდი დათვალიერებისა ან ტექმომსახურების დროს06.03.2008
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3930 : 2008ანალიზატორები ავტოსატრანსპორტო გამონაფრქვევების06.03.2008
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6855 : 2008ტრანსპორტი საგზაო. მოპედების, იძულებითი ანთების დანადგარიანი ძრავების მიერ გამონაბოლქვი აირების გამოცდის მეთოდი06.03.2008
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6970 : 2008მოტოციკლეტები და მოპედები. გამოცდა გარემოს გაჭუჭყიანებაზე. სტენდი მასის დინამომეტრული გამოცდისთვის06.03.2008
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8178-1 : 2008დგუშის შიგაწვის ძრავები. წვის პროდუქტების გამონაფრქვევის გაზომვა. ნაწ. 1: აირების და ნაწილაკების გამონაფრქვევის გაზომვა გამოსაცდელ სტენდებზე06.03.2008
124
101
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8178-2 : 2008დგუშის შიგაწვის ძრავები. წვის პროდუქტების გამონაფრქვევის გაზომვა. ნაწ. 2: აირების და ნაწილაკების გამონაფრქვევის გაზომვა ადგილზე06.03.2008
22
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8178-3 : 2008დგუშის შიგაწვის ძრავები. წვის პროდუქტების გამონაფრქვევის გაზომვა. ნაწ. 3: აირების კვამლიანობის განსაზღვრა და გაზომვის მეთოდები სტაციონარულ რეჟიმში 06.03.2008
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8178-4 : 2008დგუშის შიგაწვის ძრავები. წვის პროდუქტების გამონაფრქვევის გაზომვა. ნაწ. 4: საგამოცდო ციკლები ძრავის სხვადასხვა რეჟიმში მუშაობის დროს06.03.2008
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8178-5 : 2008დგუშის შიგაწვის ძრავები. წვის პროდუქტების გამონაფრქვევის გაზომვა. ნაწ. 5: საწვავი გამოცდისათვის06.03.2008
30
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8178-6 : 2008დგუშის შიგაწვის ძრავები. წვის პროდუქტების გამონაფრქვევის გაზომვა. ნაწ. 6: გაზომვისა და გამოცდის შედეგების ანგარიში 06.03.2008
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8178-7 : 2008დგუშის შიგაწვის ძრავები. წვის პროდუქტების გამონაფრქვევის გაზომვა. ნაწ. 7: ძრავების ოჯახის განსაზღვრა.06.03.2008
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8178-8 : 2008დგუშის შიგაწვის ძრავები. წვის პროდუქტების გამონაფრქვევის გაზომვა. ნაწ. 8.: ძრავების ჯგუფების განსაზღვრა 06.03.2008
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8178-9 : 2008დგუშის შიგაწვის ძრავები. წვის პროდუქტების გამონაფრქვევის გაზომვა. ნაწ. 9: გამოცდის ციკლები და მეთოდიკები შიდაწვის ძრავებისაგან ნამუშევარი აირების კვამლის გამოყოფის სასტენდო ზომვებისათვის დადგენილ რეჟიმში06.03.2008
42
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8178-10 : 2008დგუშის შიგაწვის ძრავები. წვის პროდუქტების გამონაფრქვევის გაზომვა. ნაწ. 10: გამოცდის ციკლები და მეთოდიკები შიგაწვის ძრავებისაგან ნამუშევარი აირების კვამლის გამოყოფის გაზომვებისათვის მინდვრის პირობებში დადგენილ რეჟიმში06.03.2008
37
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8178-11 : 2008დგუშის შიგაწვის ძრავები. წვის პროდუქტების გამონაფრქვევის გაზომვა. ნაწ. 11: სასტენდო გაზომვები ნარევი აირების გამონაფრქვევისა და მყარი ნაწილაკების გზის გარეთ მდგარი ძრავებიდან, გამოცდის დაუდგენელ პირობებში 06.03.2008
71
75
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9310 : 2008საგზაო ტრანსპორტი. დიზელის ძრავების კვამლიანობის გაზომვა. ექსპრეს-გამოცდის ჯამური მონაცემები ექსპლუატაციის პროცესში06.03.2008
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10054 : 2008შიგაწვის ძრავები აალებით კუმშვისაგან. დადგენილ რეჟიმში მომუშავე ხელსაწყო ძრავების კვამლიანობის გაზომვისათვის. ფილტრის ტიპის ხელსაწყო გამონაფრქვევი აირების გაზომვისათვის06.03.2008
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11614 : 2008ხელსაწყო გამჭვირვალობის გაზომვის და ნამუშევარი აირების სინათლის შთანთქმის კოეფიცენტის განსაზღრისათვის06.03.2008
57
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15031-1 : 2008ტრანსპორტი საგზაო. კავშირი ავტომობილებსა და გარე მოწყობილობას შორის ავტომობილის გამონაფრქვევის დიაგნოსტიკისათვის გარემოს ჰაერში. ნაწ. 1: ზოგადი ინფორმაცია06.03.2008
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15031-2 : 2008ტრანსპორტი საგზაო. კავშირი სატრანსპორტო საშუალებესა და გარე მოწყობილობას შორის ავტომატიზაციის გამონაფრქვევის დიაგნოსტიკისათვის გარემოს ჰაერში. ნაწ. 2: ტერმინები, განსაზღვრებები, შემოკლებები06.03.2008
43
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15031-3 : 2008ტრანსპორტი საგზაო. კავშირი ავტომობილებსა და გარე მოწყობილობას შორის ავტომატიზაციის გამონაფრქვევის დიაგნოსტიკისათვის გარემოს ჰაერში. ნაწ. 3: დიაგნოსტიკური შემაერთებელი და მასთან დაკავშირებული ელექტრული ქსელი, მოთხოვნები და გამოყენება 06.03.2008
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15031-4 : 2008ტრანსპორტი საგზაო. კავშირი ავტომობილებსა და გარე მოწყობილობას შორის ავტომობილის გამონაფრქვევის დიაგნოსტიკისათვის გარემოს ჰაერში. ნაწ. 4: გარე გამოსაცდელი მოწყობილობა06.03.2008
34
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15031-5 : 2008ტრანსპორტი საგზაო. კავშირი ავტომობილებსა და გარე მოწყობილობას შორის ავტომობილის გამონაფრქვევის დიაგნოსტიკისათვის გარემოს ჰაერში. ნაწ. 5: გამონაფრქვევის დიაგნოსტიკის სამსახურები 06.03.2008
185
121
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15031-6 : 2008ტრანსპორტი საგზაო. კავშირი ავტომობილებსა და გარე მოწყობილობას შორის ავტომობილის გამონაფრქვევის დიაგნოსტიკისათვის გარემოს ჰაერში. ნაწ. 6: დიაგნოსტირებული მოუგვარებლობის კოდის განსაზღვრა06.03.2008
129
101
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15031-7 : 2008ტრანსპორტი საგზაო. კავშირი ავტომობილებსა და გარე მოწყობილობას შორის ავტომობილის გამონაფრქვევის დიაგნოსტიკისათვის გარემოს ჰაერში. ნაწ. 7: მონაცემთა რგოლის უსაფრთხოება06.03.2008
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16183 : 2008ძრავები დიდი სიმძლავრის. აირმსგავსი გამონაფრქვევის გაზომვა გაუსუფთავებელი ნამუშევარი აირებიდან და მყარი ნაწილაკების გამონატყორცნებიდან ნაკადის ნაწილობრივი განზავების სისტემის მეშვეობით დაუდგენელ რეჟიმში06.03.2008
64
69
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16665 : 2007წყლის ხარისხი. რეკომენდაციები რაოდენობრივი შერჩევისა და დამუშავებისა ზღვის ფსკერის მიკრო ფაუნის სინჯებისა 26.12.2007
30
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 588-2 : 2010მილები ბოჭკოვანი, ცემენტის წყალსადენი და საკანალიზაციო არხებისათვის. ნაწილი 2. საძვრენები და დაკვირვების კამერები15.03.2010
35
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12566-1 : 2010ჩამდინარე წყლის მცირე, გამწმენდი სისტემები 50 PT-მდე (პოტენციური დებიტი). ქარხნულად დამზადებული სეპტიკური რეზერვუარები15.03.2010
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12566-1 : 2009/A1დაბინძურებული წყლის მცირე გამწმენდი სისტემები 50 TR. ნაწ. 1. ქარხნული წარმოების სეპტიკური ავზები.04.09.2009
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12566-3 : 2009+A1ჩამდინარე წყლის მცირე, გამწმენდი სისტემები 50 PT-მდე (პოტენციური დებიტი). ნაწილი 3: ასაწყობი კომპლექტი საყოფაცხოვრებო წყალგამწმენდი მექანიზმებისათვის04.09.2009
45
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6468 : 2011წყლის ხარისხი. ზოგიერთი ქლორორგანული ინსექტიციდების განსაზღვრა პოლიქრონული ბიფენილის და ქლორბენზოლის - გაზის ქრომატოგრაფიის მეთოდით თხევადი-თხევადი ექსტრაქციის შემდეგ29.07.2011
24
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 19458 : 2011წყლის ხარისხი. ნიმუშები მიკრობიოლოგიური ანალიზისთვის20.06.2011
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5666 : 2008წყლის ხარისხი. ვერცხლისწყლის შემცველობის განსაზღვრა 17.03.2008
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6058 : 2008წყლის ხარისხი. კალციუმის შემცველობის განსაზღვრა კომპლექსონომეტრული ტიტრიმეტრული მეთოდით17.03.2008
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6059 : 2008წყლის ხარისხი. კალციუმის და მაგნიუმის ჯამური კონცენტრაციის განსაზღვრა. კომპლექსონომეტრული მეთოდით17.03.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6332 : 2008წყლის ხარისხი. რკინის განსაზღვრა. სპექტრომეტრული მეთოდი 1, 10 ფენანტროლინის გამოყენებით17.03.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6468 : 2011წყლის ხარისხი. ქლოროორგანული ინსექტიციდების, პოლიქლორ- ბიფენილების და ქლორბენზენის – გაზურქრომატოგრაფული მეთოდით განსაზღვრა, თხევად – თხევადი ექსტრაქციის შემდეგ29.07.2011
24
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6703-1 : 2008წყლის ხარისხი. ციანიდების შემცველობის განსაზღვრა. ნაწ. 1: საერთო ციანიდების შემცველობის განსაზღვრა 17.03.2008
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6703-2 : 2008წყლის ხარისხი. ციანიდების შემცველობის განსაზღვრა. ნაწ. 2: ადვილად გამოყოფადი ციანიდის განსაზღვრა17.03.2008
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6703-3 : 2008წყლის ხარისხი. ციანიდების შემცველობის განსაზღვრა. ნაწ. 3: ქლორიდული ციანიდის შემცველობის განსაზღვრა17.03.2008
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6777 : 2008წყლის ხარისხი. ნიტრიტების შემცველობის განსაზღვრა. მოლეკულური აბსორბციის სპექტრომეტრული მეთოდით 17.03.2008
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7875-1 : 2008წყლის ხარისხი. ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების განსაზღვრა. ნაწ. 1: ანიონური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერების შემცველობის განსაზღვრა მეთილენური ლურჯის (MBAS) მაჩვენებლის განსაზღვრით17.03.2008
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7875-2 : 2008წყლის ხარისხი. ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებების განსაზღვრა. ნაწ. 2: ნეინოლოგიური ზედაპირულად აქტიური ნივთიერების განსაზღვრა დრაგენდორფის რეაქტივის გამოყენებით17.03.2008
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7890-3 : 2008წყლის ხარისხი. ნიტრატების შემცველობის განსაზღვრა. ნაწ. 3: სპექტრომეტრული მეთოდი სულფოსალიცილინის მჟავის გამოყენებით17.03.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7980 : 2007წყლის ხარისხი. კალციუმის და მაგნიუმის განსაზღვრა. ატომურ-ადსორბციულ-სპექტრომეტრული მეთოდით 26.12.2007
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7981-1 : 2007წყლის ხარისხი. პოლიციკლური არომატული ჰიდროკარბონატის (PAH) განსაზღვრა. ნაწ. 1: ექვსი РАН-ის განსაზღვრა მაღალი გარჩევითობის მქონე თხელფენოვან ქრომატოგრაფში ფლუორესცენტული მეთოდით. სითხე-სითხე ექსტრაქციის შემდეგ 26.12.2007
22
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7981-2 : 2007წყლის ხარისხი. პოლიციკლური არომატული ჰიდროკარბონატის (PAH) განსაზღვრა. ნაწ. .2: ექვსი РАН-ის განსაზღვრა მაღალი გარჩევითობის მქონე თხევად ქრომატოგრაფში ფლუორესცენტული მეთოდით. სითხე-სითხე ექსტრაქციის შემდეგ 26.12.2007
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8165-1 : 2007წყლის ხარისხი. გამოყოფილი ერთვალენტიანი ფენოლების შემცველობის განსაზღვრა. ნაწ. 1: აირქრომატოგრაფული მეთოდი ექსტრაგირებით გამდიდრების შემდეგ26.12.2007
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8165-2 : 2008წყლის ხარისხი. გამოყოფილი ერთვალენტიანი ფენოლების შემცველობის განსაზღვრა. ნაწ. 2: დერივაციის და აირქრომატოგრაფული მეთოდი 26.12.2007
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8245 : 2007წყლის ხარისხი. სახელმძღვანელო საერთო ორგანული ნახშირბადის (TOC) და გახსნილი ორგანული ნახშირბადის (DOC) შემცველობის განსაზღვრა26.12.2007
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8288 : 2008წყლის ხარისხი. კობალტის, ნიკელის, სპილენძის, თუთიის, კადმიუმის და ტყვიის განსაზღვრა. ატომურ-ადსორბციული სპექტომეტრიის მეთოდები 17.03.2008
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8467 : 2007წყლის ხარისხი. Pპერმანგანატული რიცხვის განსაზღვრა 26.12.2007
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9174 : 2007წყლის ხარისხი. ქრომის შემცველობის განსაზღვრა. ატომური ადსორბციის სპექტრომეტრული მეთოდები26.12.2007
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9297 : 2008წყლის ხარისხი. ქლორიდების შემცველობის განსაზღვრა. ვერცხლის ნიტრატით ტიტრირებით ქრომატული ინდიკატორით (მორის მეთოდი)17.03.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9377-2 : 2008წყლის ხარისხი. ნახშირწყალბადოვანი ნავთობის ინდექსის განსაზღვრა. ნაწ. 2: თხევადი ექსტრაქციის და გაზ-ქრომოტოგრაფიის მეთოდი09.09.2008
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9390 : 2007წყლის ხარისხი. ბორატის განსაზღვრა. სპექტრომეტრული მეთოდი აზომეთინ–H-ის გამოყენებით 26.12.2007
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9562 : 2007 წყლის ხარისხი. ადსორბციული ორგანული ჰალოგენების (AOX) შემცველობის განსაზღვრა26.12.2007
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9963-1 : 2007 წყლის ხარისხი. ტუტიანობის განსაზღვრა. ნაწ. 1: საერთო და კომპოზიტური ტუტიანობის განსაზღვრა 26.12.2007
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9963-2 : 2007წყლის ხარისხი. ტუტიანობის განსაზღვრა. ნაწ. 2: კარბონატული ტუტიანობის განსაზღვრა26.12.2007
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9964-1 : 2007წყლის ხარისხი. ნატრიუმის და კალციუმის შემცველობის განსაზღვრა. ნაწ. 1. ნატრიუმის და კალციუმის შემცველობის განსაზღვრა ატომური აბსორბციის სპექტრომეტრული მეთოდით 26.12.2007
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9964-2 : 2007წყლის ხარისხი. ნატრიუმის და კალიუმის შემცველობის განსაზღვრა. ნაწ. 2. ნატრიუმის და კალიუმის შემცველობის განსაზღვრა სპექტრომეტრული მეთოდით ალში ემისიით26.12.2007
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9964-3 : 2010"წყლის ხარისხი. ნატრიუმის და კალიუმის განსაზღვრა. ნაწილი 3: ნატრიუმის და კალიუმის განსაზღვრა ალის ემისიის სპექტომეტრული მეთოდით"05.11.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9965 : 2007წყლის ხარისხი. სელენის შემცველობის განსაზღვრა. ატომური აბსორბციის სპექტრომეტრული მეთოდი ჰიდრიდების გამოყენებით26.12.2007
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10260 : 2007წყლის ხარისხი. ბოიქიმიური პარამეტრების გაზომვა. ა-ქლოროფილის კონცენტრაციის სპექტრომეტრული განსაზღვრა26.12.2007
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10301 : 2008წყლის ხარისხი. ადვილად აქროლადი ჰალოგენიზებული ნახშირწყალბადების შემცველობის განსაზღვრა. აირქრომატოგრაფიული მეთოდები19.09.2008
42
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10304-1 : 2007წყლის ხარისხი. გახსნილი ანიონების შემცველობის განსაზღვრა სითხური იონგაცვლითი ქრომატოგრაფიის მეთოდით. ნაწ. 1: ბრომიდების, ქლორიდების, ფტორიდების, ნიტრატების, ნიტრიტების, ფოსფატების, სულფატების განსაზღვრა26.12.2007
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10304-3 : 2007წყლის ხარისხი. გახსნილი ანიონების შემცველობის განსაზღვრა სითხური იონგაცვლითი ქრომატოგრაფიის მეთოდით. ნაწ. 3: ქრომატის, იოდიდის, სულფიდის, ტიოციანიტის და თიოსულფატის შემცველობის განსაზღვრა26.12.2007
22
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10304-4 : 2007 წყლის ხარისხი. გახსნილი ანიონების შემცველობის განსაზღვრა სითხური იონგაცვლითი ქრომატოგრაფიის მეთოდით. ნაწ. 4: ქლორატის, ქლორიდის და ქლორიტის შემცველობის განსაზღვრა დაბინძურების დაბალი დონისას 26.12.2007
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10359-1 : 2007წყლის ხარისხი. ფტორიდების შემცველობის განსაზღვრა. ნაწ. 1: ელექტროქიმიური მეთოდი ელექტროდის გამოყენებით სასმელი წყლის და სუსტად დაბინძურებული წყლის ანალიზისათვის 26.12.2007
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10359-2 : 2007 წყლის ხარისხი. ფტორიდების შემცველობის განსაზღვრა. ნაწ. 2: არაორგანული ბმული საერთო ფტორიდების შემცველობის განსაზღვრა დუღილის და დისტილაციის შემდეგ 26.12.2007
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10530 : 2007წყლის ხარისხი. გახსნილი სულფიდების შემცველობის განსაზღვრა. ფოტომეტრიული მეთოდი მოლიბდენური ლურჯის გამოყენებით26.12.2007
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10566 : 2007 წყლის ხარისხი. ალუმინის შემცველობის განსაზღვრა. სპექტრომეტრული მეთოდი იისფერი კატექინურის გამოყენებით 26.12.2007
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10695 : 2007წყლის ხარისხი. შერჩევითი ორგანულ-აზოტურ და ფოსფორულ ნაერთების განსაზღვრა. აირქრომატოგრაფიული მეთოდები26.12.2007
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11083 : 2007წყლის ხარისხი. ქრომის შემცველობის განსაზღვრა. მოლეკულური აბსორბციის სპექტრომეტრული მეთოდი 1,5 დიფენილ - კარბაზიდის გამოყენებით26.12.2007
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11369 : 2007წყლის ხარისხი. მცენარეთა დამუშავების საშუალებების განსაზღვრა. მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიის გამოყენების მეთოდით ულტრაიისფერის გამოვლენით ექსტრაქციის შემდეგ სისტემაში მყარი სხეული – სითხე 26.12.2007
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/ტრ 11370 : 2007 წყლის ხარისხი. ზოგიერთი ორგანული ნივთიერების შემცველობის განსაზღვრა მცენარეთა დამუშავებისათვის. ავტომატური კომპლექსური შემუშავების მეთოდი 26.12.2007
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11423-1 : 2007წყლის ხარისხი. ბენზოლის და ზოგიერთი წარმოებულის შემცველობის განსაზღვრა. ნაწ.1: აირქრომატოგრაფიული მეთოდი26.12.2007
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11423-2 : 2007წყლის ხარისხი. ბენზოლის და ზოგიერთი წარმოებულის შემცველობის განსაზღვრა. ნაწ. 2: ექსტრაქციის და აირქრომატოგრაფიული გამოყენების მეთოდით26.12.2007
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11732 : 2007წყლის ხარისხი. ამონიური აზოტის შემცველობის განსაზღვრა ნაკადის ანალიზის და სპექტრომეტრული გამოვლენის მეშვეობით26.12.2007
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11885 : 2007წყლის ხარისხი. ოცდაცამეტი ელემენტის შემცველობის განსაზღვრა ატომური ემისიური სპექტროსკოპიის მეთოდით ინდუქციურად ბმული პლაზმის გამოყენებით26.12.2007
28
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/ტრ 11905-2 : 2007წყლის ხარისხი. აზოტის შემცველობის განსაზღვრა. ნაწ. 2: ბმული აზოტის შემცველობის განსაზღვრა, წვისა და ჟანგვის შემდეგ აზოტის დიოქსიდამდე, ხემილუმინისცენციის განსაზღვრის საფუძველზე 26.12.2007
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11969 : 2007წყლის ხარისხი. დარიშხანის შემცველობის განსაზღვრა. ატომური აბსორბციის სპექტრომეტრული მეთოდი (ჰიდრიდის დაშლის საშუალება)26.12.2007
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 12020 : 2007 წყლის ხარისხი. ალუმინის შემცველობის განსაზღვრა. ატომური აბსორბციის სპექტრომეტრული მეთოდები 26.12.2007
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 13358 : 2007წყლის ხარისხი. ადვილად გამოყოფილი სულფიდების განსაზღვრა 26.12.2007
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 13395 : 2007წყლის ხარისხი. ნიტრიტული აზოტის, ნიტრატული აზოტის შემცველობის და მათი ჯამური რაოდენობის განსაზღვრა ნაკადის ანალიზით და სპექტრომეტრიის მეთოდით 26.12.2007
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სტ ისო 14402 : 2007წყლის ხარისხი. ფენოლური მაჩვენებლის განსაზღვრა ნაკადის ანალიზის (ELA და CEA) მეშვეობით26.12.2007
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14403 : 2007წყლის ხარისხი. საერთო ციანიდის შემცველობის და თავისუფალი ციანიდის შემცველობის განსაზღვრა უწყვეტი ნაკადის ანალიზით26.12.2007
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14911 : 2007წყლის ხარისხი. გახსნილი კათიონების L+, Na+, NH4+. K+, MN2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ და Ba2+ განსაზღვრა იონური ქრომატოგრაფიის გამოყენების მეთოდი სასმელი წყლისა და ჩამდინარე წყლებისთვის 26.12.2007
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15061 : 2007წყლის ხარისხი. გახსნილი ბრომატის შემცველობის განსაზღვრა იონების სითხური ქრომატოგრაფიის გამოყენების მეთოდით26.12.2007
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15089 : 2007წყლის ხარისხი. სახელმძღვანელო მითითებები სელექციურ იმუნოსინჯების ქიმიური ნივთიერებების რაოდენობრივი განსაზღვრისათვის, მცენარეებითა და პესტიციდებით დამუშავებისას26.12.2007
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15586 : 2007წყლის ხარისხი. მიკროელემენტების შემცველობის განსაზღვრა ატომური აბსორბციული სპექტომეტრიის მეთოდით გრაფიტული ფეჩის გამოყენებით 26.12.2007
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15587-1 : 2007წყლის ხარისხი. ზოგიერთი ელემენტების წყალში ჰიდროლიტური დაშლის განსაზღვრისათვის. ნაწ. 1: ჰიდროლიტური დაშლა მეფურ არაყში26.12.2007
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15587-2 : 2007წყლის ხარისხი. ზოგიერთი ელემენტების წყალში ჰიდროლიტური დაშლის განსაზღვრისათვის. ნაწ. 2: ჰიდროლიტური დაშლა აზოტმჟავაში26.12.2007
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15680 : 2007 წყლის ხარისხი. მონოციკლური არომატული ნახშირწყალბადების, ნაფტალინის და ქლორშემცველი ნაერთების განსაზღვრა აირქრომატოგრაფიული შებერვა-დაჭერის და თერმოდესორბციის მეთოდით26.12.2007
33
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15681-1 : 2007წყლის ხარისხი. ორთოფოსფატის და საერთო ფოსფატის შემცველობის განსაზღვრა ნაკადის ანალიზით. ნაწ. 1: ნაკადის ანალიზის მეთოდი26.12.2007
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15681-2 : 2007წყლის ხარისხი. ორთოფოსფატის და საერთო ფოსფატის შემცველობის განსაზღვრა ნაკადის ანალიზით. ნაწ. 2: უწყვეტი ნაკადის ანალიზის მეთოდი26.12.2007
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15682 : 2007წყლის ხარისხი. ქლორიდების შემცველობის განსაზღვრა ნაკადის (CFA და FLA) ანალიზის გზით და ფოტომეტრიული ან პოტენციო-მეტრული გამოვლენის მეთოდით26.12.2007
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15705 : 2007 წყლის ხარისხი. ქიმიური მოთხოვნის ინდექსის განსაზღვრა ჟანგბადში. შედუღებული მილის მეთოდი შემცირებული სკალით 26.12.2007
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15913 : 2007წყლის ხარისხი. შერჩევითი ფენოქსიალკანოინურ ჰერბიციდების განსაზღვრა, ბენტაზონების და ჰიდროქსიბენზონიტრიდების ჩათვლით, აიროქრომატოგრაფიული მეთოდით მასსპექტრომეტრიით მყარ ფაზაში ექსტრაქციის და დერივატიზაციის შემდგომ26.12.2007
22
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16264 : 2007წყლის ხარისხი. ხსნადი სილიკატების შემცველობის განსაზღვრა ნაკადის ანალიზით და ფოტომეტრიული მეთოდით26.12.2007
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16588 : 2007წყლის ხარისხი. ექვსი კომპლექსის წარმომქმნელი აგენტის შემცველობის განსაზღვრა. აირქრომატოგრაფიული მეთოდი 26.12.2007
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17294-1 : 2007წყლის ხარისხი. მასსპექტომეტრიის ინდუქცირებული პლაზმის გამოყენება. ნაწ. 1: ზოგადი სახელმძღვანელო26.12.2007
33
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17294-2 : 2007წყლის ხარისხი. მასსპექტომეტრიის ინდუქცირებული პლაზმის გამოყენება. ნაწ. 2: სამოცდაორი ელემენტის განსაზღვრა 26.12.2007
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17353 : 2007წყლის ხარისხი. შერჩეული კალაორგანული ნაერთების განსაზღვრა. აირქრომატოგრაფიული მეთოდი26.12.2007
31
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17495 : 2007წყლის ხარისხი. ზოგიერთი ნიტროფენოლის შემცველობის განსაზღვრა. ექსტრაქციის მეთოდი მყარ ფაზაში და გამოვლენა აირქრომატოგრაფიის და მასსპექტრომეტრიის მეშვეობით26.12.2007
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17852 : 2006წყლის ხარისხი. ვერცხლისწყლის შემცველობის განსაზღვრა. ატომური ფლუორესცენტული სპექტრომეტრიის გამოყენების მეთოდი 26.12.2007
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17858 : 2007წყლის ხარისხი. დიოქსინის მსგავსი პოლიქლორირებული ბიფენილების შემადგენლობის განსაზღვრა. მეთოდი აირქრომატოგრაფიის მას-სპექტომეტრიის გამოყენებით 23.07.2007
54
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17993 : 2007 წყლის ხარისხი. წყალში თხუთმეტი პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადების შემცველობის განსაზღვრა HPLC მეთოდით ფლუორესცენტული გამოვლენის გამოყენებით სითხურ-სითხური ექსტრაქციის შემდეგ26.12.2007
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 18073 : 2007 წყლის ხარისხი. თეთრადან ოქტაქლორისებული დიოქსინებსა და ფურანამდე შემცველობის განსაზღვრა. იზოტოპური ხსნარის HRGC/HRMS გამოყენების მეთოდი 26.12.2007
61
69
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 18412 : 2007წყლის ხარისხი. ქრომის (VI) განსაზღვრა. ფოტომეტრული მეთოდი სუსტად დაბინძურებული წყლისათვის 26.12.2007
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 18856 : 2007წყლის ხარისხი. გამოყოფილი ფტალატების შემცველობის განსაზღვრა აირქროომატოგრაფიის და მასსპექტომეტრიის გამოყენებით26.12.2007
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 18857-1 : 2007წყლის ხარისხი. ცალკეული ალკილიფენოლების შემცველობის განსაზღვრა. ნაწ. 1: მეთოდი გაუფილტრავი სინჯებისათვის სითხურ-სითხური ექსტრაქციის გამოყენებით და აიროქრომატოგრაფიით მასსელექტიური გამოვლენით 26.12.2007
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 20179 : 2007წყლის ხარისხი. მიკროცისტინების შემცველობის განსაზღვრა. ექსტრაქტის მყარი ფაზის გამოყენების მეთოდი და სითხური ქრომატოგრაფიით ულტრაიისფერის გამოვლენით26.12.2007
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 22032 : 2007წყლის ხარისხი. პოლიბრომირებული დიფენილოვანი ეთერების შემცველობის განსაზღვრა ნალექებში. ექსტრაქციის გამოყენების მეთოდი და აირქრომატოგრაფიით/მასსპექტრომეტრით 26.12.2007
26
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 22478 : 2007წყლის ხარისხი. ზოგიერთი ფეთქებადი და მას მიკუთვნებული ნაერთების შემცველობის განსაზღვრა. სითხური ქრომატოგრაფიის მეთოდი26.12.2007
24
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 22743 : 2007წყლის ხარისხი. სულფატების შემცველობის განსაზღვრა. მეთოდი უწყვეტი ნაკადის ანალიზის საშუალებით26.12.2007
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 23631 : 2007წყლის ხარისხი. დალაპონის, ტრიქლოძმარმჟავის და ცალკეული ჰალოგენძმარმჟავების შემცველობის განსაზღვრა. აირქრომატოგრა-ფიული მეთოდი სითხური ექსტრაქციის და წარმოებულის მიღების შემდგომ26.12.2007
24
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 23913 : 2007წყლის ხარისხი. ქრომის (VI) შემცველობის განსაზღვრა. მეთოდი ნაკადის ანალიზის საშუალებით და სპექტრომეტრული გამოვლენა 26.12.2007
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7027 : 2007წყლის ხარისხი. სიმძლავრის განსაზღვრა26.12.2007
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7887 : 2007წყლის ხარისხი. გამოკვლევა და ფერის განსაზღვრა 26.12.2007
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7888 : 2007წყლის ხარისხი. ელექტროგამტარობის განსაზღვრა26.12.2007
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9696 : 2007წყლის ხარისხი. დიდი ალფას აქტივობის განსაზღვრა არამინერალიზებულ წყალში კონცენტრირებული წყაროს გამოყენების მეთოდით 26.12.2007
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9697 : 2007წყლის ხარისხი. დიდი ალფას აქტივობის გაზომვა არამინერალიზებულ წყალში 26.12.2007
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9698 : 2007წყლის ხარისხი. ტრიტიუმის მოცულობითი აქტივობის განსაზღვრა. სცინტილაციის გამოანგარიშების მეთოდი თხევად გარემოში26.12.2007
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10703 : 2007 წყლის ხარისხი. რადიონუკლიდების აქტივობის განსაზღვრა სპექტრომეტრიული მეთოდით გამა-სხივების გამოყენებით26.12.2007
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11923 : 2007წყლის ხარისხი. აწონილი ნაწილაკების შემცველობის განსაზღვრა ფილტრაციის მეშვეობით მინაბოჭკოვან ფილტრებში გატარებით 26.12.2007
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6341 : 2007წყლის ხარისხი. ძვრადობის ჩახშობის განსაზღვრა. გამოცდა მწვავე ტოქსიკურობაზე26.12.2007
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7346-1 : 2007წყლის ხარისხი. მწვავე აქროლადი ტოქსიკური ნივთიერების განსაზღვრა მტკნარი წყლის თევზებთან მიმართებაში. ნაწ. 1: სტატიკური მეთოდი26.12.2007
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7346-2 : 2007წყლის ხარისხი. მწვავე აქროლადი ტოქსიკური ნივთიერების განსაზღვრა მტკნარი წყლის თევზებთან მიმართებაში. ნაწ. 2: ნახევრადსტატიკური მეთოდი 26.12.2007
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7346-3 : 2007წყლის ხარისხი. მწვავე აქროლადი ტოქსიკური ნივთიერების განსაზღვრა მტკნარი წყლის თევზებთან მიმართებაში. ნაწ. 3: გამოსაცდელი ხსნარის უწყვეტი განახლების მეთოდი26.12.2007
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7827 : 2007წყლის ხარისხი. ორგანული ნაერთების "სრული" აერობული ბიოქიმიური დაშლის უნარის შეფასება წყლის გარემოში. გახსნილი ორგანული ნახშირბადის ანალიზის გამოყენების მეთოდით 26.12.2007
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8192 : 2007წყლის ხარისხი. გამოცდა ინჰიბირებაზე ჟანგბადის გამოყენება აქტიური შლამით26.12.2007
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8692 : 2007 წყლის ხარისხი. მტკნარი წყალის წყალმცენარეების ზრდის შეკავების გამოკვლევა ერთუჯრედიანი მწვანე ზღვის წყალმცენარეების მეშვეობით26.12.2007
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9408 : 2007წყლის ხარისხი. ორგანული ნაერთების საბოლოო აერობული ბიოლოგიური დაშლის უნარის შეფასება წყლის გარემოში ჟანგბადის მოთხოვნილების განსაზღვრის მეთოდით დახურულ რესპირატორში26.12.2007
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9439 : 2007წყლის ხარისხი. ორგანული ნივთიერების საბოლოო აერობული ბიოლოგიური დაშლის უნარის შეფასება წყლის გარემოში გამოყოფილი ნახშირბადის დიოქსიდის მეთოდით 26.12.2007
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9509 : 2007წყლის ხარისხი. აქტიური შლამის მიკროორგანიზმების ნიტრიფიკაციის შეკავების შეფასების მეთოდი26.12.2007
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9887 : 2007 წყლის ხარისხი. ორგანული ნაერთების აერობული ბიოლოგიური დაშლის უნარის შეფასება წყლის გარემოში. ნახევრად უწყვეტი მეთოდი აქტიური შლამის გამოყენებით26.12.2007
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9888 : 2007წყლის ხარისხი. ორგანული ნაერთების სრული აერობული ბიოლოგიური დაშლის უნარის შეფასება წყლის გარემოში. სტატიკური გამოცდები26.12.2007
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10229 : 2007წყლის ხარისხი. ნივთიერებების ხანგრძლივი მოქმედების განსაზღვრა მტკნარი წყლის თევზებზე. ორაგულის ზრდის სისწრაფეზე მოქმედების შეფასების მეთოდი26.12.2007
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10253 : 2007წყლის ხარისხი. გამოცდა ზღვის წყალმცენარეების ზრდის შენელებაზე26.12.2007
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10634 : 2007წყლის ხარისხი. სახელმძღვანელო მითითებები წყალში უხსნადი ორგანული ნივთიერების მომზადებასა და დამუშავებაზე, მათი დაშლის შემდგომი შეფასებისათვის წყლის გარემოში 26.12.2007
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10706 : 2007წყლის ხარისხი. ნივთიერებების ხანგრძლივი ტოქსიკურობის განსაზღვრა შტრაუსის დიდი დაფნიისათვის26.12.2007
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10707 : 2007წყლის ხარისხი. ორგანული ნაერთების "სრული" აერობული ბიოლოგიური დაშლის უნარის შეფასება წყლის გარემოში. ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნილების ანალიზის მეთოდი (გამოცდა დახურულ გარემოში)26.12.2007
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10708 : 2007წყლის ხარისხი. ორგანული ნაერთების საბოლოო აერობული ბიოდაშლის შეფასება წყლის გარემოში. ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნების განსაზღვრა ორფაზოვან გამოცდისას დახურული მინის ჭურჭელში26.12.2007
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10712 : 2007წყლის ხარისხი. ზრდის შეფერხების გამოცდა 26.12.2007
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11348-1 : 2007 წყლის ხარისხი. წყლის სინჯების ინჰიბიტორული ზემოქმედების განსაზღვრა სინათლის გამოსხივებაზე (ტესტი ლუმინოსცენტურ ბაქტერიებზე). ნაწ. 1: ახლად მომზადებული ბაქტერიების გამოყენების მეთოდი26.12.2007
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11348-2 : 2007წყლის ხარისხი. წყლის სინჯების ინჰიბიტორული ზემოქმედების განსაზღვრა სინათლის გამოსხივებაზე (ტესტი ლუმინოსცენტურ ბაქტერიებზე). ნაწ. 2: გამომშრალი ბაქტერიების გამოყენების მეთოდი26.12.2007
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11348-3 : 2007წყლის ხარისხი. წყლის სინჯების ინჰიბიტორული ზემოქმედების განსაზღვრა სინათლის გამოსხივებაზე (ტესტი ლუმინოსცენტურ ბაქტერიებზე). ნაწ. 3: ბაქტერიების ლიოფილური შრობის გამოყენების მეთოდი26.12.2007
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11733 : 2007 წყლის ხარისხი. ელიმინაციის და ბიოდაშლის შეფასება ორგანული ნივთიერებისა წყლის გარემოში. გამოცდა აქტივირებული შლამის მეშვეობით26.12.2007
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11734 : 2007 წყლის ხარისხი. ორგანული ნაერთების "სრული" ანაერობული ბიოლოგიური დაშლის უნარის შეფასება მომწიფებულ შლამში. წარმოქმნილი ბიოაირის გაზომვის მეთოდი 26.12.2007
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 12890 : 2007წყლის ხარისხი. ტოქსიკურობის განსაზღვრა მტკნარი წყლის თევზების ემბრიონებისა და ჭუპრების მიმართ. ნახევრადსტატიკური მეთოდი26.12.2007
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 13641-1 : 2007წყლის ხარისხი. აირის წარმოქმნის დამუხრუჭების პროცესის გაანგა-რიშება ანაერობული ბაქტერიებით. ნაწ. 1: საერთო ტესტი26.12.2007
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 13641-2 : 2007წყლის ხარისხი. აირის წარმოქმნის დამუხრუჭების პროცესის გაანგარიშება ანაერობული ბაქტერიებით. ნაწ. 2: ბიომასის დაბალი კონცენტრაციის ტესტი 26.12.2007
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 13829 : 2007წყლის ხარისხი. წყლის და ჩამდინარე წყლების ჰენოტოქსიკურობის განსაზღვრა უმუ - ტესტის მეშვეობით 26.12.2007
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14442 : 2007 წყლის ხარისხი. სახელმძღვანელო მითითებები წყალმცენარეების ზრდის შეკავებაზე ცუდად ხსნადი მასალების, აქროლადი ნაერთებისა, ლითონების და ჩამდინარე წყლების მეშვეობით26.12.2007
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14592-1 : 2007წყლის ხარისხი. ორგანული ნაერთების ბიოლოგიური დაშლის უნარის შეფასება დაბალი კონცენტრაციების დროს აერობულ პირობებში. ნაწ. 1: კოლბების პარტიის გამოცდა ზედაპირული წყლით ან ზედაპირული წყლის სუსპენზიებით და ნალექის შენჯღრევის მეთოდით26.12.2007
22
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14592-2 : 2007წყლის ხარისხი. ორგანული ნაერთების ბიოლოგიური დაშლის უნარის შეფასება დაბალი კონცენტრაციების დროს აერობულ პირობებში. ნაწ. 2: მდინარის მოდელი უწყვეტი დინებით დამახასიათებელი ბიომასით26.12.2007
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14593 : 2007წყლის ხარისხი. ორგანული ნაერთების სრული აერობული ბიოლოგიური დაშლის უნარის შეფასება წყლის გარემოში. არაორგანული ნახშირბადის გამოყენების მეთოდი ჰერმეტულ რეზერვუარებში26.12.2007
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14669 : 2007წყლის ხარისხი. მწვავე აქროლადი ტოქსიკურობის განსაზღვრა ზღვის კიბოსნაირებში 26.12.2007
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/ტრ 15462 : 2007წყლის ხარისხი. გამოცდის შერჩევა ბიოლოგიურ დაშლის უნარის გამოცდისათვის26.12.2007
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 15522 : 2007 წყლის ხარისხი. წყლის კომპონენტების ანტიკოროზიული მოქმედების განსაზღვრა მიკროორგანიზმების ზრდაზე აქტივირებული შლამისა 26.12.2007
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16221 : 2007წყლის ხარისხი. სახელმძღვანელო მითითებები ბიოლოგიური დაშლის უნარის განსაზღვრაზე ზღვის გარემოში26.12.2007
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16240 : 2007წყლის ხარისხი. წყლის და ჩამდინარე წყლის გენური ტოქსიკურობის განსაზღვრა. ტესტი სალმონელასა და მიკროსომაზე (ტესტი კარცეროგენურობაზე მუტაციის სიხშირით) 26.12.2007
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16266 : 2007წყლის ხარისხი. მიკროორგანიზმების Pseudomonas aeruginosa გამოვლენა და რაოდენობის დათვლა. მემბრანული ფილტრაციის მეთოდი26.12.2007
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 18749 : 2007წყლის ხარისხი. ნივთიერებების ადსორბცია აქტიურ შლამზე. ჯგუფური გამოცდა სპეციალური ანალიტიკური მეთოდების გამოყენებით26.12.2007
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 20079 : 2007წყლის ხარისხი. წყლისა და ნადგომი წყლის შემადგენლობის ტოქსიკური ზემოქმედების განსაზღვრა Lemna minor-ზე. ტესტი Lemna minor-ის ზრდის შეფერხებაზე26.12.2007
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/ტრ 20281 : 2007წყლის ხარისხი. სახელმძღვანელო მითითებები მონაცემთა სტატისტიკური ინტერპრეტაციით ეკოტოქსიკოლოგიაზე 26.12.2007
252
141
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 21427-1 : 2007წყლის ხარისხი. გენურიტოქსიკურობის შეფასება მიკრონუკლეუსების ინდუქციის გაზომვის საშუალებით. ნაწ. 1: გენურიტოქსიკურობის შეფასება ამფიზიის ჭუპრების გამოყენებით 26.12.2007
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 21427-2 : 2007წყლის ხარისხი. გენურიტოქსიკურობის შეფასება მიკრონუკლეუსების ინდუქციის გაზომვის საშუალებით. ნაწ. 2: შერეული პოპულაციის მეთოდი უჯრედოვანი სერიის V 79 გამოყენებით26.12.2007
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 858-1 : 2010"სეპარაციული/გამყოფი სისტემები მსუბუქი სითხეებისათვის (მაგ: ზეთი და ბენზინი). ნაწილი 1. პროდუქციის დიზაინის, საექსპლუატაციო მახასიათებლების და ტესტირების პრინციპები, მარკირება და ხარისხის მართვა "15.03.2010
48
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 858-1 : 2009/A1მსუბუქი სითხეების გამყოფი სისტემები (მაგ. ნავთობი და ბენზინი). ნაწ. 1. ნაწარმის შემუშავების პრინციპები, მახასიათებლები და ტესტირება, მარკირება და ხარისხის კონტროლი04.09.2009
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1825-1 : 2009საპოხი ნივთიერებების სეპარატორები. ნაწ. 1. დაპროექტების, მუშაობის და ტესტირების პრინციპები, მარკირების და ხარისხის კონტროლი04.09.2009
50
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 11047 : 2011ნიადაგის ხარისხი. კადმიუმის, ქრომის, კობალტის, სპილენძის, ტყვიის, მანგანუმის, ნიკელის და თუთიის განსაზღვრა ნიადაგის სამეფო სპირტის ექსტრაქტებში. ალური და ელექტროთერმული ატომურ-აბსორფციული სპექტრომეტრული მეთოდით20.06.2011
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 14507 : 2011ნიადაგის ხარისხი. ორგანული დასნებოვნების გამომწვევი ნივთიერებების განსაზღვრისათვის ნიმუშების წინასწარი დამუშავება20.06.2011
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16133 : 2011ნიადაგის ხარისხი. მითითებები სახელმძღვანელოს შექმნისა და მონიტორინგის პროგრამებისათვის20.06.2011
34
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10382 : 2008ნიადაგის ხარისხი. ქლოროორგანული პესტიციდების და მრავალქლორიდული დიფენილების შემცველობის განსაზღვრა აირქრომატოგრაფიული მეთოდი ელექტრონწამტაცი დეტექტირებით 17.06.2008
22
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10390 : 2011ნიადაგის ხარისხი - pH-ის განსაზღვრა20.06.2011
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 13877 : 2008ნიადაგის ხარისხი. პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადების შემცველობის განსაზღვრა. მეთოდი მაღალი გარჩევის თხევადი ქრომატოგრაფიის გამოყენებით19.09.2008
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 16703 : 2008ნიადაგის ხარისხი. ნახშირწყალბადების შემცველობის განსაზღვრა C10 - C 40 დიაპაზონში აირ-ქრომატოგრაფიის მეთოდით19.09.2008
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 4869-2 : 2010აკუსტიკური. სმენის ორგანოების დამცავი საშუალება. ნაწილი 2. ბგერის წნევის A-დონეებით დატვირთული ეფექტების შეფასება სმენის ორგანოების დამცავი საშუალების ტარებისას (ისო 4869-2:1994)15.03.2010
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 1996-1 : 2009აკუსტიკა. ეკოლოგიური ხმაურის აღწერა, გაზომვა და შეფასება. ნაწ. 1. ძირითადი პარამეტრები და შეფასების მეთოდები17.02.2009
26
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/ტს 15666 : 2009აკუსტიკა, ხმაურის შეფასება სოციალური და სოციალურ-აკუსტიკური კვლევის მეშვეობით11.09.2009
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7096 : 2009მიწის სათხრელი და სატრანსპორტო ტექნიკა. ოპერატორის სკამის ვიბრაციის ლაბორატორიული შეფასება02.06.2009
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13921 : 2009ინდივიდუალური დაცვის აღჭურვილობა. ერგონომიკური პრინციპები23.12.2009
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14339 : 2009მიწისქვეშა სახანძრო ჰიტები04.09.2009
24
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14384 : 2009სახანძრო ჰიდრანტის სვეტი04.09.2009
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-2 : 2010ხანძრის გამოვლინებისა და ხანძარ საგანგაშო სისტემები. ნაწილი 2. კონტროლი და მაჩვენებელი მოწყობილობა15.03.2010
66
69
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-2 : 2009/ A1 ხანძრის გამოვლენის და სახანძრო განგაშის სისტემები. ნაწილი 2. საკონტროლო და მაჩვენებელი მოწყობილობა04.09.2009
40
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-3 : 2010ხანძრის გამოვლინებისა და ხანძარ საგანგაშო სისტემები. ნაწილი 3. ხანძრის საგანგაშო ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალები15.03.2010
28
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-3 : 2009/ A1ხანძრის გამოვლენის და სახანძრო განგაშის სისტემები. ნაწ. 3. სახანძრო განგაშის აპარატურახმოვანი სიგნალიზაცია 04.09.2009
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-3 : 2009/ A2ხანძრის გამოვლენის და სახანძრო განგაშის სისტემები. ნაწ. 3. სახანძრო განგაშის აპარატურახმოვანი სიგნალიზაცია 04.09.2009
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-4 : 2010ხანძრის გამოვლინებისა და ხანძარ საგანგაშო სისტემები. ნაწილი 4. ენერგომომარაგების მოწყობილობა15.03.2010
35
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-4 : 2010/AC ხანძრის გამოვლინებისა და ხანძარ საგანგაშო სისტემები. ნაწილი 4. ენერგომომარაგების მოწყობილობა15.03.2010
35
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-4 : 2009/ A1ხანძრის გამოვლენის და სახანძრო განგაშის სისტემები. ნაწ. 4. ენერგომომარაგების მოწყობილობა04.09.2009
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-4 : 2009/ A2 ხანძრის გამოვლენის და სახანძრო განგაშის სისტემები. ნაწ. 4. ენერგომომარაგების მოწყობილობა04.09.2009
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-5 : 2010ხანძრის გამოვლინებისა და ხანძარ საგანგაშო სისტემები. ნაწილი 5. თბოდეტექტორები. წერტილოვანი დეტექტორები15.03.2010
40
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-5 : 2009/ A1ხანძრის გამოვლენის და სახანძრო განგაშის სისტემები. ნაწ. 5. თბური დეტექტორები. წერტილოვანი დეტექტორები04.09.2009
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-7 : 2010ხანძრის გამოვლინებისა და ხანძარ საგანგაშო სისტემები. ნაწილი 7. კვამლის დეტექტორები. სინათლის განბნევის, იონიზაციის, გამტარობის გამოყენების წერტილოვანი დეტექტორები15.03.2010
57
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-7 : 2009/ A1 ხანძრის გამოვლენის და სახანძრო განგაშის სისტემები. ნაწ. 7. კვამლის დეტექტორები. წერტილოვანი დეტექტორები, გაბნეული, გამტარი ან იონიზაციური სინათლის გამოყენებით 04.09.2009
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-7 : 2009/ A2ხანძრის გამოვლენის და სახანძრო განგაშის სისტემები. ნაწ. 7. კვამლის დეტექტორები. წერტილოვანი დეტექტორები, გაბნეული, გამტარი ან იონიზაციური სინათლის გამოყენებით04.09.2009
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-10 : 2010ხანძრის გამოვლინებისა და ხანძარ საგანგაშო სისტემები. ნაწილი 10. აალების დეტექტორები. წერტილოვანი დეტექტორები 15.03.2010
38
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-10 : 2009/ A2ხანძრის გამოვლენის და სახანძრო განგაშის სისტემები. ნაწ. 10. ალის დეტექტორები. წერტილოვანი დეტექტორები04.09.2009
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-11 : 2010ხანძრის გამოვლინებისა და ხანძარ საგანგაშო სისტემები. ნაწილი 11. მართვადი ხმოვანი პუნქტები15.03.2010
40
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-11 : 2009/ A1 ხანძრის გამოვლენის და სახანძრო განგაშის სისტემები. ნაწ. 11. ხელით სამართი გამოძახების პუნქტი04.09.2009
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-12 : 2009ხანძრის გამოვლენის და სახანძრო განგაშის სისტემები. ნაწ. 12. კვამლის დეტექტორები. ხაზოვანი დეტექტორები ოპტიკური სინათლის სხივის გამოყენებით04.09.2009
52
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-17 : 2009ხანძრის გამოვლენის და სახანძრო განგაშის სისტემები. ნაწ. 17. იზოლატორები მოკლე ჩართვით04.09.2009
41
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-18 : 2009ხანძრის გამოვლენის და სახანძრო განგაშის სისტემები. ნაწ. 18. შეყვანა. გამოყვანის მოწყობილობები04.09.2009
31
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-18 : 2009/ ACხანძრის გამოვლენის და სახანძრო განგაშის სისტემები. ნაწ. 18. შეყვანა. გამოყვანის მოწყობილობები04.09.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-20 : 2009ხანძრის გამოვლენის და სახანძრო განგაშის სისტემები. ნაწ. 20. კვამლის გამწოვი (ასპირაციული) დეტექტორები04.09.2009
80
75
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 54-21 : 2009ხანძრის გამოვლენის და სახანძრო განგაშის სისტემები. ნაწ. 21. განგაშის გადაცემის და ავარიის გამაფრთხილებელი გადამცემი მოწყობილობა04.09.2009
34
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 671-1 : 2010უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. შლანგით სარწყავი სისტემები. ნაწილი 1. ნახევრად ხისტი საშლანგე კოჭები15.03.2010
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 671-2 : 2010უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. შლანგით სარწყავი სისტემები. ნაწილი 2. ბრტყლად დასახვევი შლანგები15.03.2010
24
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12094-1 : 2009უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. გაზის ჩაქრობის სისტემების კომპონენტები. ნაწილი 1: მოთხოვნები და ტესტ მეთოდები ელექტრული ავტომატური კონტროლისა და შეკავების მოწყობილობისთვის04.09.2009
44
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12094-2 : 2009უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. გაზის ჩაქრობის სისტემების კომპონენტები. ნაწილი 2: მოთხოვნები და ტესტ მეთოდები არაელექტრული ავტომატური კონტროლისა და შეკავების მოწყობილობისთვის04.09.2009
26
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12094 -3 : 2009უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. გაზის ჩაქრობის სისტემების კომპონენტები. ნაწილი 3: მოთხოვნები და ტესტ მეთოდები ხელით ჩასართავი და შეკავების მოწყობილობისთვის04.09.2009
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12094 - 4 : 2009 უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. გაზის ჩაქრობის სისტემების კომპონენტები. ნაწილი 4. მოთხოვნები და ტესტ მეთოდები კონტეინერების სარქველების კვანძების და მათი ამძრავების მიმართ04.09.2009
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12094 -5 : 2009უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. გაზის ჩაქრობის სისტემების კომპონენტები. ნაწილი 5. მოთხოვნები და ტესტ მეთოდები მაღალი და დაბალი წნევის გადამრთველი სარქველებისა და მათი ამძრავების მიმართ04.09.2009
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12094 -6 : 2009უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. გაზის ჩაქრობის სისტემების კომპონენტები. ნაწილი 6 . მოთხოვნები და ტესტ მეთოდები არაელექტრული მწყობრიდან გამოსული მოწყობილობების მიმართ04.09.2009
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12094-7 : 2009/A1უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. გაზის ჩაქრობის სისტემების კომპონენტები. ნაწილი 7 . მოთხოვნები და ტესტ მეთოდები C02 სისტემების ბრანდსპოიტებისთვის04.09.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12094 -8 : 2009უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. გაზის ჩაქრობის სისტემების კომპონენტები. ნაწილი 8 . მოთხოვნები და ტესტ მეთოდები შემაერთებლებისთვის04.09.2009
22
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12094 -9 : 2009უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. გაზის ჩაქრობის სისტემების კომპონენტები. ნაწილი 9 . მოთხოვნები და ტესტ მეთოდები ხანძრის სპეციალური დეტექტორებისთვის04.09.2009
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12094 -10 : 2009 უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. გაზის ჩაქრობის სისტემების კომპონენტები. ნაწილი 10. მოთხოვნები და ტესტ მეთოდები მანომეტრებისა და პნევმატური გადამრთველებისთვის04.09.2009
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12094 -11 : 2009 უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. გაზის ჩაქრობის სისტემების კომპონენტები. ნაწილი 11. მოთხოვნები და ტესტ მეთოდები მექანიკური ასაწონი მოწყობილობებისთვის04.09.2009
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12094 -12 : 2009 უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. გაზის ჩაქრობის სისტემების კომპონენტები. ნაწილი 12. მოთხოვნები და ტესტ მეთოდები პნევმატური საგანგაშო მოწყობილობებისთვის04.09.2009
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-1 : 2009კვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწილი 1: კვამლის ზღუდეების სპეციფიკაცია04.09.2009
51
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-1 : 2009/A1 კვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწილი 1: კვამლის ზღუდეების სპეციფიკაცია04.09.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-2 : 2009კვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწილი 2: ბუნებრივი კვამლისა და სითბოს გამწოვი ვენტილატორების სპეციფიკაცია04.09.2009
40
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-3 : 2009/ACკვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწილი 3: ძლიერი კვამლისა და სითბოს გამწოვი ვენტილატორების სპეციფიკაცია04.09.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-6 : 2009კვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწილი 6: წნევის დიფერენციული სისტემების სპეციფიკაცია. ხელსაწყოთა კომპლექტი04.09.2009
98
83
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-6 : 2009/ACკვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწილი 6: წნევის დიფერენციული სისტემების სპეციფიკაცია. ხელსაწყოთა კომპლექტი04.09.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-10 : 2009კვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწილი 10: ენერგომომარაგება04.09.2009
51
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-10 : 2009/ACკვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწილი 10: ენერგომომარაგება04.09.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12259-1-2009+A1 : 2001/ A2 : 2004უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების კომპონენტები. ხანძარსაწინააღმდეგო და წყლის გასაფრქვევი სისტემები. ნაწ. 1. საფრქვევები04.09.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12259-1 : 2009+A1 : 2001/ A3 : 2006 უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების კომპონენტები. ხანძარსაწინააღმდეგო და წყლის გასაფრქვევი სისტემებისათვის. ნაწ. 1. საფრქვევები04.09.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12259-2 : 2010უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. კომპონენტები გამფრქვევი და წყლის ნაკადის სისტემებისათვის. ნაწილი 2. საგანგაშო აგრეგატების ტენიანი სარქველი15.03.2010
34
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12259-2 : 2010/A1უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. კომპონენტები გამფრქვევი და წყლის ნაკადის სისტემებისათვის. ნაწილი 2. საგანგაშო აგრეგატების ტენიანი სარქველი15.03.2010
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12259-2 : 2009/ A2უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების კომპონენტები. ხანძარსაწინააღმდეგო და წყლის გასაფრქვევი სისტემების კომპონენტები. ნაწ. 2. სველი საგანგაშო სარქველების კვანძები04.09.2009
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12259-2 : 2009/ AC უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების კომპონენტები. ხანძარსაწინააღმდეგო და წყლის გასაფრქვევი სისტემების კომპონენტები. ნაწ. 2. სველი საგანგაშო სარქვეების კვანძები04.09.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12259-3 : 2010 უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. კომპონენტები გამფრქვევი და წყლის ნაკადის სისტემებისათვის ნაწილი 3. საგანგაშო აგრეგატების მშრალი სარქველი15.03.2010
47
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12259-3 : 2010/A1უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. კომპონენტები გამფრქვევი და წყლის ნაკადის სისტემებისათვის ნაწილი 3. საგანგაშო აგრეგატების მშრალი სარქველი15.03.2010
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12259-4 : 2010უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. კომპონენტები გამფრქვევი და წყლის ნაკადის სისტემებისათვის ნაწილი 4. საგანგაშო მოწყობილობები წყლის ძრავით 15.03.2010
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12259-4 : 2010/A1უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. კომპონენტები გამფრქვევი და წყლის ნაკადის სისტემებისათვის ნაწილი 4. საგანგაშო მოწყობილობები წყლის ძრავით15.03.2010
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12416-1 : 2010+A2უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. ფხვნილისებრი სისტემები. ნაწილი 1. მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები კომპონენტებისათვის 15.03.2010
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12259-3 : 2009/ A2 უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების კომპონენტები. ხანძარსაწინააღმდეგო და წყლის გასაფრქვევი სისტემების კომპონენტები. ნაწ. 3. მშრალი საგანგაშო სარქველების კვანძები15.03.2010
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12259-5 : 2009უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების კომპონენტები. ხანძარსაწინააღმდეგო და წყლის გასაფრქვევი სისტემების კომპონენტები. ნაწ. 5. წყლის ნაკადის დეტექტორები04.09.2009
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14604 : 2009კვამლის სიგნალიზატორები04.09.2009
69
69
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13087-7 : 2010ჩაფხუტები დამცავი. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 7. ცეცხლგამძლეობა16.03.2010
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13087-7 : 2010/A1ჩაფხუტები დამცავი. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 7. ცეცხლგამძლეობა16.03.2010
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13274-4 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი საშუალებები. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 4. ალზე რეაქცია16.03.2010
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6925 : 2009იატაკის საფარი ტექსტილი. ცეცხლგამძლე თვისებები. მუშა ფირფიტის ტესტი გარემოს ტემპერატურაზე02.06.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6940 : 2009 ტექსტილის ნაწარმი. ცეცხლგამძლე თვისებები. ვერტიკალურად ორიენტირებული ნიმუშების ადვილად აალებადობის განსაზღვრა02.06.2009
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6941 : 2009ტექსტილის ნაწარმი. ცეცხლგამძლე თვისებები. ვერტიკალურად ორიენტირებული ნიმუშების ადვილად აალებადობის განსაზღვრა02.06.2009
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-1 : 2009კვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწილი 1: კვამლის ზღუდეების სპეციფიკაცია 04.09.2009
51
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-6 : 2009კვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწილი 6: წნევის დიფერენციული სისტემების სპეციფიკაცია. ხელსაწყოთა კომპლექტი04.09.2009
98
83
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-6 : 2009/ACკვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწილი 6: წნევის დიფერენციული სისტემების სპეციფიკაცია. ხელსაწყოთა კომპლექტი04.09.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-10 : 2009კვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწილი 10: ენერგომომარაგება04.09.2009
51
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-10 : 2009/ACკვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწილი 10: ენერგომომარაგება04.09.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13237 : 2010აირები პოტენციურად ფეთქებადი. ტერმინები და განსაზღვრებები პოტენციურად ფეთქებად ატმოსფეროში გამოსაყენებელი მოწყობილობისა და დამცავი სისტემებისთვის11.01.2010
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13463-3 : 2010მოწყობილობა არა-ელექტრული, გამოსაყენებელი პოტენციურად ფეთქებად ატმოსფეროში/გარემოში. ნაწილი 3: დაცვა არა-აალებადი დანართით ”d “11.01.2010
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13463-6 : 2010მოწყობილობა არა-ელექტრული, გამოსაყენებელი პოტენციურად ფეთქებად ატმოსფეროში/გარემოში. ნაწილი 6: დაცვა აალების წყაროს ”b“ კონტროლით11.01.2010
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13821 : 2010აირები პოტენციურად ფეთქებადი. აფეთქების პრევენცია და მისგან დაცვა. მტვრის/ჰაერის ნარევების აალების მინიმალური ენერგიის განსაზღვრა11.01.2010
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13980 : 2010აირები პოტენციურად ფეთქებადი. ხარისხის სისტემების გამოყენება11.01.2010
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14373 : 2010სისტემები აფეთქების ჩასახშობი11.01.2010
43
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14460 : 2010მოწყობილობა, მდგრადი აფეთქების მიმართ11.01.2010
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14491 : 2010სისტემები, სავენტილაციო დამცავი, მტვრის აფეთქებისგან11.01.2010
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14522 : 2010 აირების და ორთქლის თვითაალების ტემპერატურის განსაზღვრა11.01.2010
22
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14591-1 : 2010/ACაფეთქების პრევენცია და დაცვა მიწისქვეშა სამთო სამუშაოებში. დამცავი სისტემები. ნაწილი 1: 2 ბარის აფეთქების გამძლე სავენტილაციო სტრუქტურა11.01.2010
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14756 : 2010 ჟანგბადის ზღვრული კონცენტრაციის (LOC) განსაზღვრა აალებად აირებსა და ორთქლში11.01.2010
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14797 : 2010აფეთქების სავენტილაციო მექანიზმები11.01.2010
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1073-1 : 2010დამცავი ტანსაცმელი რადიაციული დაბინძურებისგან. ნაწილი 1. მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები რადიაციული დაბინძურებისგან დამცავი ტანსაცმლის ვენტილირებისთვის15.03.2010
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1073-2 : 2009დამცავი სპეცსამოსი რადიაქტიური დაბინძურების საწინააღმდეგოდ. ნაწ. 2. მოთხოვნები და ტესტ მეთოდები არა-ვენტილირილებული დამცავი სამოსისთვის რადიაქტიური დაბინძურების მაკრონაწილაკების საწინააღმდეგოდ23.12.2009
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-1 : 2009კვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწ. 1. კვამლის ზღუდეების სპეციფიკაცია04.09.2009
51
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-6 : 2009 კვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწ. 6. წნევის დიფერენციული სისტემების სპეციფიკაცია. ხელსაწყოთა კომპლექტი04.09.2009
98
83
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-6 : 2009/AC კვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწ. 6. წნევის დიფერენციული სისტემების სპეციფიკაცია. ხელსაწყოთა კომპლექტი04.09.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-10 : 2009კვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწ. 10. ენერგომომარაგება04.09.2009
51
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-10-2009/ACკვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწ. 10. ენერგომომარაგება04.09.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2919 : 2009 რადიაციული დაცვა. ჩაკეტილი რადიაქტიური წყაროები. ზოგადი მოთხოვნები და კლასიფიკაცია. თვისებების შეფასება გაზის ალის ზემოქმედებისას17.02.2009
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1143-2 : 2011"უსაფრთხო შესანახი მოწყობილობები-მოთხოვნები, კლასიფიკაცია და გამოცდის მეთოდები ძარცვის საწინააღმდეგოდ. ნაწილი 2: დეპოზიტური სისტემები "28.03.2011
40
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12259-3 : 2010უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. კომპონენტები გამფრქვევი და წყლის ნაკადის სისტემებისათვის ნაწილი 3. საგანგაშო აგრეგატების მშრალი სარქველი15.03.2010
47
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12259-3: 2010/A1უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. კომპონენტები გამფრქვევი და წყლის ნაკადის სისტემებისათვის ნაწილი 3. საგანგაშო აგრეგატების მშრალი სარქველი15.03.2010
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12259-4 : 2010უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. კომპონენტები გამფრქვევი და წყლის ნაკადის სისტემებისათვის ნაწილი 4. საგანგაშო მოწყობილობები წყლის ძრავით15.03.2010
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12259-4: 2010/A1უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. კომპონენტები გამფრქვევი და წყლის ნაკადის სისტემებისათვის ნაწილი 4. საგანგაშო მოწყობილობები წყლის ძრავით15.03.2010
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12416-1 : 2010+A2უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. ფხვნილისებრი სისტემები. ნაწილი 1. მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები კომპონენტებისათვის15.03.2010
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12416-2 : 2010+A1უძრავი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები. ფხვნილისებრი სისტემები. ნაწილი 2. დიზაინი, კონსტრუქცია და მომსახურება15.03.2010
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 364 : 2010ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა სიმაღლიდან დასაშვებად. ტესტირების მეთოდები 15.03.2010
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 364 : 2010/ACინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა სიმაღლიდან დასაშვებად. ტესტირების მეთოდები 15.03.2010
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 455-1 : 2010სამედიცინო ხელთათმანები ერთჯერადი გამოყენებისათვის. ნაწილი 1. მოთხოვნები და ტესტირება ხელთათმანების გახვრეტის საწინააღმდეგოდ06.04.2010
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 12402-10 : 2009პერსონალური ფლოტაციური საშუალებები. ნაწ. 10. პერსონალური ფლოტაციური საშუალებების და სხვა მნიშვნელოვანი საშუალებების შერჩევა და გამოყენება23.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 13997 : 2010დამცავი ტანსაცმელი.მექანიკური თვისებები. მდგრადობის განსაზღვრა ბასრი საგნებით გაჭრაზე (ისო 13997:1999)16.03.2010
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 13997 : 2010 /ACდამცავი ტანსაცმელი.მექანიკური თვისებები. მდგრადობის განსაზღვრა ბასრი საგნებით გაჭრაზე (ისო 13997:1999)16.03.2010
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 14460 : 2010დამცავი ტანსაცმელი მრბოლელებისათვის._გახურებისა და ალისგან დაცვა. საექსპლუატაციო მახასიათებლების მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები (ისო 14460:1999)16.03.2010
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 14460 : 2010/ACდამცავი ტანსაცმელი მრბოლელებისათვის. გახურებისა და ალისგან დაცვა. საექსპლუატაციო მახასიათებლების მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები (ისო 14460:1999)16.03.2010
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1149-1 : 2009დამცავი სპეცსამოსი. ელექტროსტატიკური თვისებები. ნაწილი 1: ზედაპირის ხვედრითი წინაღობის გასაზომი ტესტ მეთოდი23.12.2009
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13356 : 2010ხილვადობის მოწყობილობები არა-პროფესიული გამოყენებისათვის. ტესტირების მეთოდები და მოთხოვნები16.03.2010
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13921 : 2009ინდივიდუალური დაცვის აღჭურვილობა. ერგონომიკური პრინციპები23.12.2009
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6529 : 2009დამცავი სამოსი. დაცვა ქიმიკატებისგან. დამცავი ქსოვილების მდგრადობის დადგენა სითხეებისა და აირების შეღწევადობის მიმართ02.06.2009
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6530 : 2009 დამცავი სამოსი. დამცავი თხევადი ქიმიკატებისგან. ტესტირების მეთოდი მასალების/ქსოვილების მდგრადობა სითხეების შეღწევადობის მიმართ02.06.2009
7
27
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 340 : 2009 დამცავი სპეცსამოსი. ძოგადი მოთხოვნები23.12.2009
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 342 : 2009დამცავი სპეცსამოსი. სიცივისგან დამცავი კოსტუმები და კომპლექტები23.12.2009
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 343 : 2009+A1დამცავი სპეცსამოსი. საწვიმარები23.12.2009
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 348 : 2010დამცავი ტანსაცმელი. ტესტირების მეთოდი. მასალების დასაშვები მექანიზმების განსაზღვრა თხევადი ლითონის მცირე მიშხეფების ზემოქმედებაზე15.03.2010
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 348 : 2010/ACდამცავი ტანსაცმელი. ტესტირების მეთოდი. მასალების დასაშვები მექანიზმების განსაზღვრა თხევადი ლითონის მცირე მიშხეფების ზემოქმედებაზე 15.03.2010
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 367 : 2010/ACდამცავი ტანსაცმელი. შიცხისა და ცეცხლისაგან დამცავი საშუალებები. აალებისას სითბოს გავრცელების განსაზღვრის მეთოდი15.03.2010
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 381-1 : 2010დამცავი ტანსაცმელი ხელით სამუშაო ჯაჭვური ხერხის მოსარგებლეთათვის. ნაწილი 1. ჯაჭვური ხერხით გაჭრის მიმართ აღჭურვილობის გამძლეობის ტესტირება15.03.2010
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 381-2 : 2010 დამცავი ტანსაცმელი ხელით სამუშაო ჯაჭვური ხერხის მოსარგებლეთათვის ნაწილი 2. ფეხების დასაცავი ტესტირების მეთოდები15.03.2010
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 381-3 : 2010 დამცავი ტანსაცმელი ხელით სამუშაო ჯაჭვური ხერხის მოსარგებლეთათვის. ნაწილი 3. ტესტირების მეთოდები ფეხსაცმელებისათვის15.03.2010
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 381-4 : 2010დამცავი ტანსაცმელი ხელით სამუშაო ჯაჭვური ხერხის მოსარგებლეთათვის. ნაწილი 4. ჯაჭვური ხერხისაგან დამცავი ხელთათმანების ტესტირების მეთოდები15.03.2010
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 381-5 : 2010დამცავი ტანსაცმელი ხელით სამუშაო ჯაჭვური ხერხის მოსარგებლეთათვის. ნაწილი 5. მოთხოვნები ფეხების დასაცავად15.03.2010
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 381-7 : 2010დამცავი ტანსაცმელი ხელით სამუშაო ჯაჭვური ხერხის მოსარგებლეთათვის. ნაწილი 7. მოთხოვნები ჯაჭვური ხერხისაგან დამცავ ხელთათმანებზე 15.03.2010
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 381-8 : 2010დამცავი ტანსაცმელი ხელით სამუშაო ჯაჭვური ხერხის მოსარგებლეთათვის. ნაწილი 8. ტესტირების მეთოდები ჯაჭური ხერხისაგან დამცავ გამაშებზე15.03.2010
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 381-9 : 2010დამცავი ტანსაცმელი ხელით სამუშაო ჯაჭვური ხერხის მოსარგებლეთათვის. ნაწილი 9. მოთხოვნები ჯაჭვური ხერხისაგან დამცავ გამაშებზე15.03.2010
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 381-10 : 2009 დამცავი სპეცსამოსი პორტატული ბენზოხერხის მომხმარებლებისთვის. ნაწილი 10: სხეულის ზედა ნაწილის პროტექტორების ტესტ-მეთოდი15.03.2010
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 381-11 : 2009დამცავი სპეცსამოსი პორტატული ბენზოხერხის მომხმარებლებისთვის. ნაწილი 11: მოთხოვნები სხეულის ზედა ნაწილის პროტექტორების მიმართ 15.03.2010
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 397 : 2010/A1 სამრეწველო დანიშნულების მუშის დამცავი ჩაფხუტები15.03.2010
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 421 : 2010დამცავი ხელთათმანები იონიზაციური რადიაციისა და რადიაქტიური დაბინძურების15.03.2010
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 464 : 2010დამცავი ტანსაცმელი თხევადი და გაზისებური ქიმიკატებისგან, მოცემული აეროზოლების და მყარი ნაწილაკების ჩათვლით. ტესტირების მეთოდი: გაჟონვის საწინააღმდეგო და აირგაუმტარი კოსტუმების გერმეტიზაციის განსაზღვრა (შიგა წნევის ტესტი)15.03.2010
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 469 : 2009დამცავი სპეცსამოსი მეხანძრეებისთვის. ხანძარსაწინააღმდეგო დამცავი სპეცსამოსის საექსპლუატაციო მახასიათებლები23.12.2009
47
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 469 : 2009/A1დამცავი სპეცსამოსი მეხანძრეებისთვის. ხანძარსაწინააღმდეგო დამცავი სპეცსამოსის საექსპლუატაციო მახასიათებლები23.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 469 : 2009/ACდამცავი სპეცსამოსი მეხანძრეებისთვის. ხანძარსაწინააღმდეგო დამცავი სპეცსამოსის საექსპლუატაციო მახასიათებლები23.12.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 471 : 2009+A1მაღალი ხილვადობის გამაფრთხილებელი სპეცსამოსი პროფესიული გამოყენებისთვის. ტესტ-მეთოდები და მოთხოვნები23.12.2009
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 510 : 2010 სპეციფიკაცია დამცავი ტანსაცმლის გამოსაყენებლად, როცა არსებობს მოძრავი ნაწილების შეზღუდვის რისკი15.03.2010
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 530 : 2010დამცავი ტანსაცმლის მასალის წინაღობა ცვეთის მიმართ. ტესტირების მეთოდები15.03.2010
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 702 : 2010დამცავი ტანსაცმელი. სიცხისა და ცეცხლისაგან დამცავი საშუალება. ტესტირების მეთოდი. კონტაქტისას სითბოს გავრცელების განსაზღვრა დამცავ ტანსაცმელში ან მის მასალებში15.03.2010
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 812 : 2010სამრეწველო დანიშნულების დარტყმისგან დამცავი ჩაფხუტები15.03.2010
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 863 : 2010დამცავი ტანსაცმელი. მექანიკური თვისებები. ტესტირების მეთოდი. გარღვევის წინაღობა 15.03.2010
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 893 : 2010 აღჭურვილობა ალპინიზმისათვის. მარწუხები. უსაფრთხოების მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები15.03.2010
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 943-2 : 2010 დამცავი ტანსაცმელი თხევადი და გაზისებური ქიმიკატებისთვის, თხევადი აეროზოლების და მყარი ნაწილაკების ჩათვლით. ნაწილი 2. ნორმები და მოთხოვნები ავარიული ჯგუფებისათვის ქიმიური დამცავი კოსტუმების აირგაუმტარობისათვის 15.03.2010
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 966 : 2010/A1ჩაფხუტები საჰაერო სპორტისათვის15.03.2010
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 966 : 2010/A2ჩაფხუტები საჰაერო სპორტისათვის15.03.2010
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1073-1 : 2010დამცავი ტანსაცმელი რადიაციული დაბინძურებისგან. ნაწილი 1. მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები რადიაციული დაბინძურებისგან დამცავი ტანსაცმლის ვენტილირებისთვის15.03.2010
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1082-1 : 2010დამცავი ტანსაცმელი. ხელთათმანები და მკლავის დაცვა ხელის დანით გაჭრისაგან დასაცავად. ნაწილი 1. ჯაჭვის რგოლებიანი ხელთათმანები და მკლავის დამცავები15.03.2010
43
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1082-2 : 2010"დამცავი ტანსაცმელი. ხელთათმანებისა და მკლავის დაცვა ხელის დანით გაჭრისაგან დასაცავად. ნაწილი 2. ჯაჭვის რგოლებიანი ხელთათმანებისა და მკლავის დამცავებისაგან განსხვავებული მასალის შექმნა"15.03.2010
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1082-3 : 2010"დამცავი ტანსაცმელი. ხელთათმანებისა და მკლავის დაცვა ხელის დანით გაჭრისაგან დასაცავად. ნაწილი 3. ჭრაზე ტესტის გავლენა ქსოვილების, ტყავისა და სხვა მასალებისათვის"15.03.2010
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1149-2 : 2010დამცავი ტანსაცმელი. ელექტროსტატიკური თვისებები. ნაწილი 2. ტესტირების მეთოდი მასალაში ელექტრული დენის წინაღობის გასაზომად (ვერტიკალური წინაღობა)15.03.2010
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1149-3 : 2009დამცავი ტანსაცმელი. ელექტროსტატიკური თვისებები. ნაწილი 3. მუხტის დაშლის გასაზომი ტესტ მეთოდი23.12.2009
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1149-5 : 2010 დამცავი ტანსაცმელი. ელექტროსტატიკური თვისებები. ნაწილი 5. მასალის მახასიათებლები და დიზაინის მოთხოვნები15.03.2010
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1150 : 2010დამცავი ტანსაცმელი. ხილვადობის მოწყობილობა არაპროფესიული გამოყენებისათვის. ტესტირების მეთოდები და მოთხოვნები15.03.2010
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1384 : 2010ჩაფხუტები საცხენოსნო საქმიანობაში15.03.2010
22
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1486 : 2009დამცავი სპეცსამოსი მეხანძრეებისთვის. ტესტ მეთოდები და მოთხოვნები სპეციფიკური ხანძრების საწინააღმდეგო ამრეკლავი სპეცსამოსის მიმართ23.12.2009
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1621-1 : 2010 მოტოციკლისტების დამცავი ტანსაცმელი მექანიკური ზემოქმედებისაგან. ნაწილი 1. მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები ზემოქმედებისაგან დასაცავად15.03.2010
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1621-2 : 2009მოტოციკლისტების დამცავი სამოსი მექანიკური დარტყმების საწინააღმდეგოდ. ნაწილი 2: მოტოციკლისტის ზურგის პროტექტორები. მოთხოვნები და ტესტ მეთოდები23.12.2009
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 6530 : 2009დამცავი სპეცსამოსი. დაცვა თხევადი ქიმიკატებისაგან. ტესტ-მეთოდი ქსოვილების მდგრადობაზე სითხეების შეღწევადობის მიმართ23.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 6942 : 2009დამცავი სპეცსამოსი. დაცვა ცეცხლისა და სიმხურვალისგან. ტესტ-მეთოდი ქსოვილებისა და მათი კომპლექტების შეფასება რადიაციული სითბური წყაროს დასხივებისას23.12.2009
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 9185 : 2009დამცავი სპეცსამოსი. ქსოვილების მდგრადობა გამდნარი ლითონების შხეფების მიმართ23.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 11611 : 2009 დამცავი სპეცსამოსი შედუღებასა და მასთან დაკავშირებულ პროცესებში23.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 11612 : 2009დამცავი სპეცსამოსი. ცეცხლისა და ალისგან დამცავი ტანსაცმელი23.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 12127-2 : 2009ცეცხლისა და ალისგან დამცავი ტანსაცმელი. დამცავ სპეცსამოსში ან მის კომპონენტებში სიმხურვალის შეღწევის განსაზღვრა კონტაქტის დროს. ნაწილი 2: ტესტმეთოდში გამოიყენება სითბოსთან კონტაქტი, გამოწვეული პატარა ცილინდრების ჩაგდებით23.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13158 : 2009დამცავი სპეცსამოსი. დამცავი ჟაკეტები, ტანის და მხრების პროტექტორები მხედრებისა და საცხენოსნო საქმიანობით დასაქმებულებისთვის. მოთხოვნები და ტესტმეთოდები23.12.2009
50
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13277-1 : 2010დამცავი აღჭურვილობა საბრძოლო ხელოვნებისათვის. ნაწილი 1. ზოგადი მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები16.03.2010
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13277-2 : 2010დამცავი აღჭურვილობა საბრძოლო ხელოვნებისათვის. ნაწილი 2. დამატებითი მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები ზურგის, წვივის და მკლავის დამცავებისათვის16.03.2010
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13277-3 : 2010დამცავი აღჭურვილობა საბრძოლო ხელოვნებისათვის. ნაწილი 3. დამატებითი მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები სხეულის დამცავებისათვის16.03.2010
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13277-3 : 2010/A1დამცავი აღჭურვილობა საბრძოლო ხელოვნებისათვის. ნაწილი 3. დამატებითი მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები სხეულის დამცავებისათვის16.03.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13277-5 : 2010დამცავი აღჭურვილობა საბრძოლო ხელოვნებისათვის. ნაწილი 5. დამატებითი მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები გენიტალიებისა და მუცლის დამცავებისათვის16.03.2010
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 13995 : 2010დამცავი ტანსაცმელი. მექანიკური თვისებები. მასალების მდგრადობის განსაზღვრის ტესტირების მეთოდი ჩხვლეტაზე და დინამიკურ ცვეთაზე (ისო 13995:2000)16.03.2010
28
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13277-6 : 2009დამცავი აღჭურვილობა საბრძოლო ხელოვნებაში. ნაწილი 6: დამატებითი მოთხოვნები და ტესტ-მეთოდები ქალებისთვის მკერდის დასაცავად 16.03.2010
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13546 : 2009+ A1დამცავი სამოსი. ხელის, მხრის, მკერდის, მუცლის, ფეხის, ტერფის და გენიტალიების პროტექტორები ბალახის ჰოკეის მეკარეებისთვის და წვივის პროტექტორები მინდორზე მოთამაშეებისთვის. მოთხოვნები და ტესტმეთოდები 23.12.2009
58
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13567 : 2009+ A1დამცავი სამოსი. ხელის, მხრის, მკერდის, მუცლის, ფეხის, ტერფის, გენიტალიების და სახის პროტექტორები მოფარიკავეებისთვის. მოთხოვნები და ტესტმეთოდები 23.12.2009
44
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13595-1 : 2009"დამცავი სამოსი პროფესიონალი მოტოციკლისტებისთვის. ჟაკეტები, შარვლები და მთლიანი ან დანაწევრებული კოსტუმი. ნაწილი 2: ზოგადი მოთხოვნები"23.12.2009
24
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13595-2 : 2009დამცავი სამოსი პროფესიონალი მოტოციკლისტებისთვის. ჟაკეტები, შარვლები და მთლიანი ან დანაწევრებული კოსტუმი. ნაწილი 2: ტესტმეთოდი ცვეთამედეგობაზე23.12.2009
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13595-3 : 2009დამცავი სამოსი პროფესიონალი მოტოციკლისტებისთვის. ჟაკეტები, შარვლები და მთლიანი ან დანაწევრებული კოსტუმები. ნაწილი 3: ტესტმეთოდი მდგრადობაზე რღვევის მიმართ23.12.2009
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13595-4 : 2009დამცავი სამოსი პროფესიონალი მოტოციკლისტებისთვის. ჟაკეტები, შარვლები და მთლიანი ან დანაწევრებული კოსტუმები. ნაწილი 4: ტესტმეთოდი მდგრადობაზედარტყმით გამოწვეული ჭრის მიმართ23.12.2009
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13911 : 2009დამცავი სპეცსამოსი მეხანძრეებისთვის. მოთხოვნები და ტესტმეთოდები მეხანძრეების კაპიუშონებზე23.12.2009
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14021 : 2009ქვებისგან დასაცავი ფარი მოტოციკლისტებისთვის უგზოობის პირობებში მათ დასაცავად ქვებისა და ტალახისგან23.12.2009
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14058 : 2009 დამცავი სპეცსამოსი. ტანსაცმელი სიცივისგან დასაცავად23.12.2009
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 14116 : 2010დამცავი ტანსაცმელი. გახურებისა და ალისაგან დაცვა. შეზღუდული ალის გავრცელება მასალებში, მასალების კომპლექტებსა და ტანსაცმელში (ისო 14116:2008)16.03.2010
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14126 : 2009 დამცავი სპეცსამოსი. დამცავი ტანსაცმლის საექსპლოატაციო მახასიათებლები და ტესტ- მეთოდები ინფექციების საწინააღმდეგოდ23.12.2009
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14325 : 2009ქიმიკატებისგან დამცავი სამოსი. ქიმიურად დამცავი მასალების, ნაკერების, მოპირვის და აწყობის ტესტ- მეთოდი და საექსპლოატაციო მახასიათებლების კლასიფიკაცია23.12.2009
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14360 : 2009წვიმისგან დამცავი სამოსი. ტესტ-მეთოდი მზა მოსაცმელებისთვის. მძლავრი წვეთების ზემოქმედება23.12.2009
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 14460 : 2010დამცავი ტანსაცმელი მრბოლელებისათვის. გახურებისა და ალისგან დაცვა. საექსპლუატაციო მახასიათებლების მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები (ისო 14460:1999)16.03.2010
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 14460 : 2010/ACდამცავი ტანსაცმელი მრბოლელებისათვის. გახურებისა და ალისგან დაცვა. საექსპლუატაციო მახასიათებლების მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები (ისო 14460:1999)16.03.2010
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14786 : 2009დამცავი სპეცსამოსი. რეზისტენტულობის განსაზღვრა ქიმიური აეროზოლების, ემულსიებისა და დისპერსიების შეღწევადობაზე. პულვერიზატორის გამოცდა23.12.2009
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 14877 : 2009დამცავი სპეცსამოსი. აბრაზიულ აპარატთან მუშაობისთვის გრანულირებული აბრაზივების გამოყენებისას23.12.2009
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 15025 : 2009დამცავი სპეცსამოსი. ცეცხლისა და ალისაგან დაცვა. ტესტმეთოდი ლიმიტირებული ალის გავრცელებაზე23.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 15027-1 : 2009მყვინთავის კოსტუმი. ნაწ. 1. უნიფიცირებული კოსტუმები. მოთხოვნები უსაფრთხოებაზე23.12.2009
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 15027-2 : 2009მყვინთავის კოსტუმი. ნაწ. 2. სალიკვიდაციო კოსტუმები. მოთხოვნები უსაფრთხოებაზე23.12.2009
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 15027-3 : 2009მყვინთავის კოსტუმი. ნაწ. 3. ტესტმეთოდები23.12.2009
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 15614 : 2009 დამცავი სამოსი მეხანძრეებისთვის. ლაბორატორიული ტესტმეთოდები და საექსპლუატაციო მახასიათებლები ხანძრის პირობების სამოსისთვის23.12.2009
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 17491-3 : 2009დამცავი სპეცსამოსი. ქიმიკატებისაგან დამცავი ტანსაცმლის გამოცდის მეთოდები. ნაწ. 3. მდგრადობის განსაზღვრა სითხის ჭავლის შეღწევის მიმართ (ჭავლის ტესტი)23.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 17491-4 : 2009დამცავი სპეცსამოსი. ქიმიკატებისაგან დამცავი ტანსაცმლის გამოცდის მეთოდები. ნაწ. 4. მდგრადობის განსაზღვრა თხევადი აეროზოლის შეღწევის მიმართ (აეროზოლის ტესტი)23.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 22610 : 2009 კოსტუმები ქირურგიული, სპეცსამოსი და სუფთა ხალათები, გამოყენებული სამედიცინო საშუალებების სახით პაციენტების, სამედიცინო პერსონალისა და მოწყობილობებისთვის. ტესტ- მეთოდი ტენიანი ბაქტერიების შეღწევადობის მიმართ რეზისტენტულობის განსაზღვრაზე (ისო 22610 : 2006)29.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 22612 : 2009სამოსი ინფექციური ფაქტორებისგან დასაცავად. ტესტ-მეთოდი მშრალი მიკრობების შეღწევადობის მიმართ რეზისტენტულობაზე (ისო 22612 : 2005)29.12.2009
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 166 : 2010თვალის ინდივიდუალური დამცავი. სპეციფიკაცია15.03.2010
35
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 167 : 2010თვალის ინდივიდუალური დამცავი საშუალება. ოპტიკური ტესტირების მეთოდები15.03.2010
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 168 : 2010 თვალის ინდივიდუალური დამცავი საშუალება. არაოპტიკური ტესტირების მეთოდები15.03.2010
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 169 : 2009თვალის ინდივიდუალური დაცვა. ფილტრები შედუღებისა და მასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიებისთვის. გამშვები მოთხოვნები გამტარობაზე/გაშვებაზე და რეკომენდებული გამოყენება23.12.2009
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 170 : 2009თვალის ინდივიდუალური დაცვა. ულტრაიისფერი ფილტრები. მოთხოვნები გამტარობაზე/გაშვებაზე და რეკომენდებული გამოყენება23.12.2009
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 171 : 2009თვალის ინდივიდუალური დაცვა. ინფრაწითელი ფილტრები. მოთხოვნები გამტარობაზე/გაშვებაზე და რეკომენდებული გამოყენება23.12.2009
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 172 : 2010თვალის ინდივიდუალური დამცავი საშუალება. მზის კაშკაშისაგან დამცავი ფილტრები სამრეწველო გამოყენებისათვის15.03.2010
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 172 : 2010/A1თვალის ინდივიდუალური დამცავი საშუალება. მზის კაშკაშისაგან დამცავი ფილტრები სამრეწველო გამოყენებისათვის15.03.2010
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 172 : 2010/A2 თვალის ინდივიდუალური დამცავი საშუალება. მზის კაშკაშისაგან დამცავი ფილტრები სამრეწველო გამოყენებისათვის15.03.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 174 : 2010თვალის ინდივიდუალური დამცავი საშუალება. სათხილამურო დამცავი სათვალე15.03.2010
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 175 : 2010ინდივიდუალური დამცავი საშუალება. თვალებისა და სახის დამცავი აღჭურვილობა შედუღებასა და მსგავს საქმიანობაში15.03.2010
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 207 : 2010 თვალის დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. ფილტრები და თვალის დამცავი საშუალება ლაზერული გამოსხივებისაგან (თვალის დამცავი ლაზერი)15.03.2010
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 208 : 2010თვალის ინდივიდუალური დამცავი საშუალება. თვალის დამცავი საშუალებების რეგულირების სამუშაოები ლაზერებსა და ლაზერულ სისტემებზე (თვალის დამცავების ლაზერული რეგულირება)15.03.2010
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 341 : 2010სიმაღლიდან დასაშვები ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა. დასაშვები მექანიზმები15.03.2010
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 352-1 : 2009 სასმენი ყურსაფარები. ზოგადი მოთხოვნები. ნაწილი 1: ყურსაფარი/ყურების დამცავი სიცივისგან23.12.2009
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 352-2 : 2009სასმენი ყურსაფარები. ძოგადი მოთხოვნები. ნაწილი 2: ყურის ტამპონები23.12.2009
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 352-3 : 2009სასმენი ყურსაფარები. ზოგადი მოთხოვნები. ნაწილი 3: ყურსაფარები, მიმაგრებული დამცავ სამრეწველო ჩაფხუტზე23.12.2009
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 352-4 : 2009/A1 სასმენი ყურსაფარები. უსაფრთხოების მოთხოვნები და ტესტირება. ნაწილი 4: დონეზე დამოკიდებული ყურსაფარები23.12.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 352-5 : 2009სასმენი ყურსაფარები. უსაფრთხოების მოთხოვნები და ტესტირება. ნაწილი 5: ფაქტიური ხმაურის შემამცირებელი ყურსაფარები23.12.2009
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 352-6 : 2009სასმენი ყურსაფარები. უსაფრთხოების მოთხოვნები და ტესტირება. ნაწილი 6: ყურსაფარები მეტყველების ელექტროაუდიო შემყვანებით23.12.2009
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 352-7 : 2009სასმენი ყურსაფარები. უსაფრთხოების მოთხოვნები და ტესტირება. ნაწილი 7: დონეზე დამოკიდებული ყურის ტამპონები23.12.2009
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 352-4 : 2010"სმენის ორგანოების დამცავი საშუალებები. მოთხოვნების უსაფრთხოება და ტესტირება. ნაწილი 4. ხმაურის დონეებზე დამოკიდებული ყურდამცავები"15.03.2010
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 352-8 : 2010სმენის ორგანოების დამცავი საშუალებები. მოთხოვნების უსაფრთხოება და ტესტირება. ნაწილი 8. გასართობი აუდიო ყურსასმენები15.03.2010
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 379 : 2009+A1თვალის ინდივიდუალური დაცვა. ავტომატური შედუღების ფილტრები23.12.2009
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 458 : 2009სასმენი ყურსაფარები. შესარჩევი, გამოყენების, გაფრთხილებისა და ტექნიკური მოვლის რეკომენდაციები. სახელმძღვანელო დოკუმენტი23.12.2009
37
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1077 : 2009ჩაფხუტები სამთო მოთხილამურეებისა და სნოუბორდერებისთვის23.12.2009
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1078 : 2009/A1ჩაფხუტები ველოსიპედისტებისთვის, და სკეიტბორდისა და გორგოლაჭებიანი მოციგურავეებისთვის23.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1080 : 2010მჭიდრო, დამცავი ჩაფხუტები ბავშვებისათვის15.03.2010
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1384 : 2010/A1ჩაფხუტები საცხენოსნო საქმიანობაში15.03.2010
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1385 : 2010ჩაფხუტები კანოეთი ცურვისა და ქაფიანი (აერირებული) წყლის სპორტისათვის15.03.2010
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1836 : 2009+A1თვალის ინდივიდუალური მოწყობილობა. მზის სათვალეები და მზის კაშკაშის ფილტრები საერთო გამოყენებისა და მზეზე პირდაპირი დაკვირვებისთვის23.12.2009
43
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1938 : 2010თვალის დაცვის ინდივიდუალური საშუალებები. დამცავი სათვალეები მოტოციკლეტისა და ძრავიანი ველოსიპედისათვის15.03.2010
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4869-1 : 2009აკუსტიკა. ყურსასმენები. ნაწილი 1: სუბიექტური მეთოდი სმენადობის კლების გასაზომად (შესაფასებლად) 04.06.2009
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 4869-4 : 2010 აკუსტიკური. სმენის ორგანოების დამცავი საშუალება. ნაწილი 4. ბგერის წნევის A დონეების ეფექტების გაზომვა დონეზე დამოკიდებული ხმის აღმდგენი ყურსასმენებისათვის (ისო/ტრ 4869-4:1998)15.03.2010
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 4869-2 : 2010აკუსტიკური. სმენის ორგანოების დამცავი საშუალება. ნაწილი 2. ბგერის წნევის A-დონეებით დატვირთული ეფექტების შეფასება სმენის ორგანოების დამცავი საშუალების ტარებისას (ისო 4869-2:1994)04.06.2009
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 4869-2 : 2009/ACაკუსტიკა. სმენის დამცავი საშუალებები /პროტექტორები. ნაწილი 2: სკალის მიხედვით ხმაურით გამოწვეული წნევის დონეების ეფექტურობის შეფასება სასმენი ყურსაფარების ტარების დროს (გაცვეთის)06.04.2009
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 4869-3 : 2009აკუსტიკა. სმენის დამცავი საშუალებები /პროტექტორები. ნაწილი 3: ყურზე მიმაგრებული ტიპის ყურსაფარების ტარებისას აკუსტიკური ტესტით დანაკარგის გაზომვა. (ისო 4869-3:2007)23.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 10256 : 2009თავისა და სახის დაცვა ყინულის ჰოკეის თამაშისას23.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12492 : 2010აღჭურვილობა ალპინიზმისათვის. ჩაფხუტები ალპინისტებისათვის. უსაფრთხოების მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები23.12.2009
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13087-1 : 2010ჩაფხუტები დამცავი. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 1. მოთხოვნები და მოთხოვნების უზრუნველყოფა16.03.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13087-1 : 2010/A1ჩაფხუტები დამცავი. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 1. მოთხოვნები და მოთხოვნების უზრუნველყოფა16.03.2010
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13087-2 : 2010ჩაფხუტები დამცავი. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 2. ამორტიზაცია16.03.2010
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13087-2 : 2010/A1ჩაფხუტები დამცავი. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 2. ამორტიზაცია16.03.2010
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13087-3 : 2010ჩაფხუტები დამცავი. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 3. წინაღობა შეღწევადოდაზე16.03.2010
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13087-3 : 2010/A1 ჩაფხუტები დამცავი. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 3. წინაღობა შეღწევადობაზე16.03.2010
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13087-4 : 2010ჩაფხუტები დამცავი. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 4. ეფექტური სისტემის შეკავება16.03.2010
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13087-5 : 2010ჩაფხუტები დამცავი. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 5. ეფექტური სისტემის გაძლიერება16.03.2010
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13087-6 : 2010 ჩაფხუტები დამცავი. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 6. ხედვის არე16.03.2010
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13087-7 : 2010 ჩაფხუტები დამცავი. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 7. ცეცხლგამძლეობა16.03.2010
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13087-7 : 2010/A1 ჩაფხუტები დამცავი. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 7. ცეცხლგამძლეობა16.03.2010
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13087-8 : 2010 ჩაფხუტები დამცავი. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 8. ელექტრული თვისებები16.03.2010
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13087-8 : 2009/ A1 დამცავი ჩაფხუტები. ტესტმეთოდები. ნაწილი 8: ელექტრული თვისებები16.03.2010
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13087-10 : 2010ჩაფხუტები დამცავი. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 10. წინაღობა გამოსხივების სითბოზე16.03.2010
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13277-4 : 2010დამცავი აღჭურვილობა საბრძოლო ხელოვნებისათვის. ნაწილი 4. დამატებითი მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები თავის დამცავებისათვის16.03.2010
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13277-4:2010/A1დამცავი აღჭურვილობა საბრძოლო ხელოვნებისათვის. ნაწილი 4. დამატებითი მოთხოვნები და ტესტირების მეთოდები თავის დამცავებისათვის16.03.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13484 : 2010ჩაფხუტები მარხილების მომხმარებლებისათვის16.03.2010
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13781 : 2010დამცავი ჩაფხუტები თოვლის მანქანების და ბობსლეის მძღოლებისა და მგზავრებისათვის 16.03.2010
26
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13819-1 : 2009სასმენი ყურსაფარები. ტესტირება. ნაწილი 1: ფიზიკური ტესტმეთოდები23.12.2009
43
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13819-2 : 2009 სასმენი ყურსაფარები. ტესტირება. ნაწილი 2: აკუსტიკური ტესტმეთოდები23.12.2009
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14458 : 2009თვალის ინდივიდუალური აღჭურვილობა. სახის დამცავი ფარები და სათვალეები მეხანძრეებისთვის და მაღალხარისხიანი ინდუსტრიული დამცავი ჩაფხუტებისთვის, გამოყენებული მეხანძრეების, საველე ჰოსპიტალებისა და სასწრაფო დახმარებაში მომუშავეთა მიერ23.12.2009
31
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 24869-1 : 2010აკუსტიკა. სმენის ორგანოების დამცავი საშუალებები. სუბიექტური მეთოდი ხმის ჩამხშობის გასაზომად (ისო 4869-1:1990)16.03.2010
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 132 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. ტერმინების და პიქტოგრამების განსაზღვრებები15.03.2010
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 133 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. კლასიფიკაცია15.03.2010
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 134 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. კომპონენტების ნომენკლატურა15.03.2010
26
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 135 : 2010 სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. ეკვივალენტური ტერმინების ნუსხა15.03.2010
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 136 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. სახის მთლიანი ნიღბები. მოთხოვნები, ტესტირება და მარკირება15.03.2010
49
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 140 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. ნახევარ ნიღბები და მეოთხედი ნიღბები. მოთხოვნები, ტესტირება და მარკირება15.03.2010
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 140 : 2010/ACსუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. ნახევარ ნიღბები და მეოთხედი ნიღბები. მოთხოვნები, ტესტირება და მარკირება15.03.2010
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 142 : 2009რესპირატორული დამცავი ხელსაწყოები. სატუჩე კომპლექტები. მოთხოვნები, ტესტირება, ნიშანდება23.12.2009
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 143 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. მყარი ნაწილაკებისგან დამცავი ფილტრები. მოთხოვნები, ტესტირება და მარკირება15.03.2010
34
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 144-1 : 2010 სუნთქვი ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. ბალონის სარქველები. ნაწილი 1. კუთხვილიანი შეერთებები შიგა კონექტორებისთვის15.03.2010
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 144-2 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. ბალონის სარქველები. ნაწილი 2. გარე შეერთებები15.03.2010
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 144-1 : 2009/A1 რესპირატორული დამცავი ხელსაწყოები. გაზის ბალონის სარქველები. ნაწილი 1: ხრახნიანი შეერთებები შიდა შემაერთებლებისთვის /კონექტორებისთვის23.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 144-1 : 2009/A2 რესპირატორული დამცავი ხელსაწყოები. გაზის ბალონის სარქველები. ნაწილი 1: ხრახნიანი შეერთებები შიდა შემაერთებლებისთვის /კონექტორებისთვის23.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 144-3 : 2009რესპირატორული დამცავი ხელსაწყოები. გაზის ბალონის სარქველები. ნაწილი 3: აზოტისა და ჟანგბადის სასუნთქი აირების გამოსასვლელი შტუცერი23.12.2009
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 145 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. სასუნთქი აპარატების შეკუმშული ჟანგბადის ან შეკუმშული ჟანგბადი-აზოტის ტიპის. ურთიერთდაკავშირებული შეკრული წრედი. მოთხოვნები, ტესტირება და მარკირება15.03.2010
43
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 145 : 2010/A1 სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. სასუნთქი აპარატების შეკუმშული ჟანგბადის ან შეკუმშული ჟანგბადი-აზოტის ტიპის. ურთიერთდაკავშირებული შეკრული წრედი. მოთხოვნები, ტესტირება და მარკირება15.03.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 148-1 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. კუთხვილები ჰორიზონტული მიერთებებით. ნაწილი 1. სტანდარტული კუთხვილიანი შეერთება15.03.2010
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 148-2 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. კუთხვილები ჰორიზონტული მიერთებებით. ნაწილი 2. ცენტრალური კუთხვილიანი მიერთება 15.03.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 148-3 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. კუთხვილები ჰორიზონტული მიერთებებით. ნაწილი 3. კუთხვილიანი მიერთება M 45 X 315.03.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 149 : 2010+A1სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. ნახევარ ნიღბების დამცავი ფილტრების ნაწილები. მოთხოვნები, ტესტირება და მარკირება15.03.2010
41
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 250 : 2010სასუნთქი მოწყობილობა ღია-წრედიანი იზოლირებული შეკუმშულ აირზე. საყვინთი აპარატურა. მოთხოვნები, ტესტირება და მარკირება15.03.2010
28
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 250 : 2009/A1რესპირატორული მოწყობილობა. ღია წრედიანი ავტონომიური შეკუმშული სასუნთქი აირის აპარატურა. მოთხოვნები, ტესტირება, ნიშანდება23.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 402 : 2009 რესპირატორული დამცავი მოწყობილობები. ფილტვების მარეგულირებელი ავტონომიური ღია-წრედიანი შეკუმშული ჰაერის სასუნთქი აპარატი სახის ნიღბით ან სატუჩე კომპლექტით გადასარჩენად (ან გამონადენისთვის). მოთხოვნები, ტესტირება, ნიშანდება23.12.2009
30
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 403 : 2009რესპირატორული დამცავი მოწყობილობები თვით-გადარჩენისთვის. საფილტრი აპარატები ცეცხლისგან დამცავი ჩაჩით. მოთხოვნები, ტესტირება, ნიშანდება23.12.2009
30
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 404 : 2009რესპირატორული დამცავი მოწყობილობები თვით-გადარჩენისთვის. თვითგადარჩენის ფილტრი ნახშირორჟანგისაგან, სატუჩე კომპლექტით23.12.2009
43
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1146 : 2009რესპირატორული დამცავი მოწყობილობები. ავტონომიური ღია-წრედიანი შეკუმშული აირის სასუნთქი აპარატი, რომელშიც შედის ჩაჩი გადასარჩენად. მოთხოვნები, ტესტირება, მარკირება23.12.2009
31
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1827 : 2010+A1სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. ნახევარ ნიღბები შეწოვის სარქველების გარეშე და აირების ან აირების და მყარი ნაწილაკების ან მხოლოდ ნაწილაკების გამყოფი ფილტრები დაცვისათვის. მოთხოვნები, ტესტირება და მარკირება15.03.2010
44
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12083 : 2010 სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. ფილტრები საჰაერო შლანგებით (ფილტრები ნიღბის გარეშე). ფილტრები მყარი ნაწილაკებისთვის, ფილტრები აირებისთვის და კომბინირებული ფილტრები. მოთხოვნები, ტესტირება და მარკირება15.03.2010
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12083 : 2010/ACსუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. ფილტრები საჰაერო შლანგებით (ფილტრები ნიღბის გარეშე). ფილტრები მყარი ნაწილაკებისთვის, ფილტრები აირებისთვის და კომბინირებული ფილტრები. მოთხოვნები, ტესტირება და მარკირება16.03.2010
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12941 : 2009/A1რესპირატორული დამცავი მოწყობილობები-მძლავრი/მექანიზებული ფილტრები, გაერთიანებული ჩაფხუტთან ან კაპიუშონთან. მოთხოვნები, ტესტირება და ნიშანდება23.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12942 : 2009/A1რესპირატორული დამცავი მოწყობილობები. მექანიზებული ფილტრები, გაერთიანებული სახის მთლიან, ნახევარ ან მეოთხედ ნიღბებთან. მოთხოვნები, ტესტირება, ნიშანდება23.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13274-2 : 2010 სუნთქვის ორგანოების დამცავი საშუალებები. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 2. ფაქტიური მახასიათებლების ტესტირებები16.03.2010
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13274-3 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი საშუალებები. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 3. სუნთქვის რეზისტენტულობის განსაზღვრა16.03.2010
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13274-4 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი საშუალებები. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 4. ალზე რეაქცია16.03.2010
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13274-5 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი საშუალებები. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 5. კლიმატური პირობები16.03.2010
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13274-6 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი საშუალებები. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 6. ჰაერის ინჰალატორის შიგთავსში ნახშირბადის ორჟანგის განსაზღვრა16.03.2010
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13274-8 : 2010სუნთქვის ორგანოების დამცავი საშუალებები. ტესტირების მეთოდები. ნაწილი 8. დოლომიტის მტვრით დაბინძურების განსაზღვრა16.03.2010
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13794 : 2009რესპირატორული დამცავი აღჭურვილობა. ავტონომიური დახურულ-წრედიანი სასუნთქი აპარატი გადასარჩენად. მოთხოვნები, ტესტირება, ნიშანდება23.12.2009
35
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13949 : 2009რესპირატორული აღჭურვილობა. ღია-წრედიანი ავტონომიური სასუნთქი აპარატი, გამოსაყენებელი შეკუმშული აზოტისა და ჟანგბადისთვის. მოთხოვნები, ტესტირება, მარკირება23.12.2009
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14143 : 2009რესპირატორული აღჭურვილობა. ავტონომიური განმეორებითი სუნთქვის აპარატი23.12.2009
46
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14387 : 2010+A1სუნთქვის ორგანოების დამცავი ინდივიდუალური საშუალება. აირის და კომბინირებული ფილტრები. მოთხოვნები, ტესტირება და მარკირება16.03.2010
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14435 : 2009 რესპირატორული დამცავი აღჭურვილობა. ავტონომიური ღია-წრედიანი შეკუმშული ჰაერის სასუნთქი აპარატი ნიღბით სახის ნახევრისთვის, განკუთვნილი მხოლოდ მაღალ წნევაზე სამუშაოდ. მოთხოვნები, ტესტირება, ნიშანდება23.12.2009
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14529 : 2009 რესპირატორული დამცავი აღჭურვილობა. ავტონომიური ღია-წრედიანი შეკუმშული ჰაერის სასუნთქი აპარატი ნიღბით სახის ნახევრისთვის, განკუთვნილი მხოლოდ მაღალ წნევაზე სამუშაოდ ფილტვების მუშაობის მარეგულირებელი სარქველით მხოლოდ გადარჩენის მიზნებისთვის23.12.2009
26
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14593-1 : 2009რესპირატორული დამცავი აღჭურვილობა. შეკუმშული ჰაერით სასუნთქი აპარატი მოთხოვნილი სარქველით. ნაწილი 1: აპარატი ნიღბით მთელი სახისთვის. მოთხოვნები, ტესტირება, ნიშანდება23.12.2009
35
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14593-2 : 2009 რესპირატორული დამცავი აღჭურვილობა. შეკუმშული ჰაერით სასუნთქი აპარატი მოთხოვნილი სარქველით. ნაწილი 2: აპარატი ნიღბით სახის ნახევრისთვის მაღალი წნევის ქვეშ. მოთხოვნები, ტესტირება, ნიშანდება23.12.2009
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14593-2 : 2009/ ACრესპირატორული დამცავი აღჭურვილობა. შეკუმშული ჰაერით სასუნთქი აპარატი მოთხოვნილი სარქველით. ნაწილი 2: აპარატი ნიღბით სახის ნახევრისთვის მაღალი წნევის ქვეშ. მოთხოვნები, ტესტირება, ნიშანდება23.12.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14594 : 2009რესპირატორული დამცავი აღჭურვილობა. უწყვეტი შეკუმშული ჰაერის ნაკადის მქონე სასუნთქი აპარატი. მოთხოვნები, ტესტირება, ნიშანდება 23.12.2009
46
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14594 : 2009/ ACრესპირატორული დამცავი აღჭურვილობა. უწყვეტი შეკუმშული ჰაერის ნაკადის მქონე სასუნთქი აპარატი. მოთხოვნები, ტესტირება, ნიშანდება 23.12.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 388 : 2009დამცავი ხელთათმანები მექანიკური რისკების საწინააღმდეგოდ23.12.2009
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 407 : 2009დამცავი ხელთათმანები თერმული საფრთხეების /რისკების საწინააღმდეგოდ (სიცხე ან ცეცხლი)23.12.2009
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 511 : 2009სიცივისგან დამცავი ხელთათმანები23.12.2009
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12477 : 2010დამცავი ხელთათმანები შემდუღებლებისათვის16.03.2010
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12477 : 2009/A1დამცავი ხელთათმანები შემდუღებლებისთვის23.12.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14120 : 2009+ A1დამცავი სპეცსამოსი. მაჯის, ხელისგულის, მუხლის და იდაყვის პროტექტორები გორგოლაჭებიანი სპორტის მოყვარულებისთვის. მოთხოვნები და ტესტმეთოდები23.12.2009
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14328 : 2009დამცავი სპეცსამოსი. ხელთათმანები და მკლავის დამცველები ელექტრული დენისგან მიყენებული ჭრილობისგან. მოთხოვნები და ტესტმეთოდები23.12.2009
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13634 : 2009დამცავი ფეხსაცმელი პროფესიონალი მოტოციკლისტებისთვის. მოთხოვნები და ტესტმეთოდები23.12.2009
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13832-1 : 2009ქიმიკატებისგან დამცავი ფეხსაცმელები. ნაწილი 1: ტერმინოლოგია და ტესტმეთოდები23.12.2009
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13832-2 : 2009ქიმიკატებისგან დამცავი ფეხსაცმელები. ნაწილი .2: მოთხოვნები ქიმიკატებისგან დამცავი ფეხსაცმელების მიმართ ლაბორატორიულ პირობებში23.12.2009
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13832-3 : 2009ქიმიკატებისგან დამცავი ფეხსაცმელები. ნაწილი 3: მოთხოვნები ქიმიკატების მიმართ ფეხსაცმელების მაღალ მდგრადობაზე/ რეზისტენტულობაზე ლაბორატორიულ პირობებში23.12.2009
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14120 : 2009+ A1დამცავი სპეცსამოსი. მაჯის, ხელისგულის, მუხლის და იდაყვის პროტექტორები გორგოლაჭებიანი სპორტის მოყვარულებისთვის. მოთხოვნები და ტესტმეთოდები23.12.2009
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 15090 : 2009ფეხსაცმელები მეხანძრეებისთვის23.12.2009
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 17249 : 2009ჯაჭვური ხერხით გაჭრის მიმართ მდგრადი უსაფრთხო ფეხსაცმელი. (ისო 17249:2004)23.12.2009
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 17249 : 2009/A1 ჯაჭვური ხერხით გაჭრის მიმართ მდგრადი უსაფრთხო ფეხსაცმელი. შესწორება 1.(ისო 17249:2004/Amd 1:2007)23.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 20344 : 2009პერსონალური დამცავი საშუალებები. ტესტ- მეთოდები ფეხსაცმელებისთვის (ISO 20344:2004)23.12.2009
80
75
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 20345 : 2009პერსონალური დამცავი საშუალებები. უსაფრთხო ფეხსაცმელები (ისო 20345:2004)23.12.2009
35
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 20346 : 2009 პერსონალური დამცავი საშუალებები. უსაფრთხო ფეხსაცმელები. (ისო 20346:2004)23.12.2009
35
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 20346 : 2009 /A1პერსონალური დამცავი საშუალებები. უსაფრთხო ფეხსაცმელები. შესწორება 1. (ისო 20346:2004/Amd 1:2007)23.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 20346 : 2009 /ACპერსონალური დამცავი საშუალებები. უსაფრთხო ფეხსაცმელები. (ისო 20346:2004/Cor.2:2006)23.12.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 20347 : 2009პერსონალური დამცავი საშუალებები. პროფესიული ფეხსაცმელები. (ისო 20347:2004)23.12.2009
33
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 813 : 2009დაცემისგან დამცავი ინდივიდუალური მოწყობილობა. დასაჯდომი აკაზმულობა 23.12.2009
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1497 : 2009დაცემის საწინააღმდეგო ინდივიდუალური აღჭურვილობა. დამცავი/გადასარჩენი აკაზმულობა23.12.2009
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12841 : 2009სიმაღლიდან ჩამოვარდნისგან ინდივიდუალური დაცვა. ბაწრების გამოყენების სისტემები. ბაწრების რეგულირების მექანიზმები23.12.2009
30
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 12402-3 : 2009პერსონალური ფლოტაციური საშუალებები. ნაწილი 3: მაშველი ჟილეტები, ტექნიკური მახასიათებლების დონე 150. უსაფრთხოების მოთხოვნები (ისო 12402-3:2006)23.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 12402-4 : 2009პერსონალური ფლოტაციური საშუალებები. ნაწილი 4: მაშველი ჟილეტები, ტექნიკური მახასიათებლების დონე 100. უსაფრთხოების მოთხოვნები. (ისო 12402-4:2006)23.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 12402-5 : 2009პერსონალური ფლოტაციური საშუალებები. ნაწილი 5: მცურავი საშუალებები (დონე 50). უსაფრთხოების მოთხოვნები (ისო 12402-5:2006)23.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 12402-6 : 2009პერსონალური ფლოტაციური საშუალებები. ნაწილი 6: სპეციალური დანიშნულების მაშველი ჟილეტები და მცურავი საშუალებები. უსაფრთხოების მოთხოვნები და დამატებითი ტესტმეთოდები. (ისო 12402-6:2006)23.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 12402-8 : 2009 პერსონალური ფლოტაციური საშუალებები. ნაწილი 8: აქსესუარები. უსაფრთხოების მოთხოვნები და ტესტმეთოდები. (ისო 12402-8:2006)23.12.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 12402-9 : 2009პერსონალური ფლოტაციური საშუალებები. ნაწილი 9: ტესტმეთოდები. (ისო 12402-9:2006)23.12.2009
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 353-1 : 2009ინდივიდუალური დამცავი მოწყობილობა სიმაღლიდან ვარდნისას. ნაწილი 1: ვარდნის შემაჩერებელი მაგარი ღუზის ბაგირისნაირი ნიმუშის ტიპები23.12.2009
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 353-2 : 2009 ინდივიდუალური დამცავი მოწყობილობა სიმაღლიდან ვარდნისას. ნაწილი 2: ვარდნის შემაჩერებელი მაგარი ღუზის ბაგირისნაირი ნიმუშის ტიპები23.12.2009
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 354 : 2009ინდივიდუალური დამცავი მოწყობილობა სიმაღლიდან ვარდნისას. დამცავი ქამრის ჯამბარა23.12.2009
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 355 : 2009ინდივიდუალური დამცავი მოწყობილობა სიმაღლიდან ვარდნისას. ენერგიის ჩამხშობი23.12.2009
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 358 : 2010ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობა სიმაღლიდან დაშვებისას დავარდნის პრევენციისა და სხეულის ორიენტაციისათვის. ღვედები შეკავებისა და ჯამბარების ასამუშავებლად15.03.2010
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 360 : 2009ინდივიდუალური დამცავი მოწყობილობა სიმაღლიდან ვარდნისას. შემწევი/შემკვეცი ტიპის ვარდნის შემაჩერებელი23.12.2009
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 361 : 2009ინდივიდუალური დამცავი მოწყობილობა სიმაღლიდან ვარდნისას. მთელი სხეულის დამცავი აკაზმულობა23.12.2009
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 362 : 2009ინდივიდუალური დამცავი მოწყობილობა სიმაღლიდან ვარდნისას. კონექტორები /შემაერთებლები23.12.2009
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 363 : 2009ინდივიდუალური დამცავი მოწყობილობა სიმაღლიდან ვარდნისას. ვარდნის შემაკავებელი სისტემები23.12.2009
13
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 365 : 2009 ინდივიდუალური დამცავი მოწყობილობა სიმაღლიდან ვარდნისას. ზოგადი მოთხოვნები გამოყენების, ტექმომსახურების, პერიოდული გამოცდების, რემონტის, ნიშანდების და შეფუთვის ინსტრუქციების მიმართ23.12.2009
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 365 : 2009/ACინდივიდუალური დამცავი მოწყობილობა სიმაღლიდან ვარდნისას. ზოგადი მოთხოვნები გამოყენების, ტექმომსახურების, პერიოდული გამოცდების, რემონტის, ნიშანდების და შეფუთვის ინსტრუქციების მიმართ23.12.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 795 : 2010/A1დამცავი საშუალებები სიმაღლიდან დაშვებისათვის. გამაგრების მექანიზმები. მოთხოვნები და ტესტირება15.03.2010
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1868 : 2010ინდივიდუალური დამცავი მოწყობილობა სიმაღლიდან დასაშვებად. ეკვივალენტური ტერმინების ნუსხა15.03.2010
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1891 : 2010ინდივიდუალური დამცავი მოწყობილობა სიმაღლიდან დაშვების პრევენციისათვის. დაბალი ელასტიურობის მქონე გარსაცმიანი თოკები15.03.2010
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ ისო 11810-2 : 2009ლაზერები და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობები. ტესტ-მეთოდი და ქირურგიული ზეწრების და/ან პაციენტების დამცავი გადასაფარებლების რეზისტენტულობის კლასიფიკაცია ლაზერების მიმართ. ნაწილი 2: მეორადი გამოწვა (ისო 11810-2 : 2007)29.12.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12841 : 2009სიმაღლიდან ჩამოვარდნისგან ინდივიდუალური დაცვა. ბაწრების გამოყენების სისტემები. ბაწრების რეგულირების მექანიზმები23.12.2009
30
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2768-1 : 2009ზოგადი დაშვებები. ნაწ. 1. დაშვებები ხაზოვანი და კუთხური ზომებისათვის ცალკეული დაშვებების მითითებების გარეშე17.02.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2768-2 : 2009ზოგადი დაშვებები. ნაწილი 2. გეომეტრიული დაშვებები დეტალებისათვის ცალკეული დაშვებების მითითებების გარეშე17.02.2009
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8062 : 2009შხმულები. დაშვების სისტემა ზომებსა და დამუშავების ნამეტებზე21.09.2009
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8062-3 : 2009ნაკეთობის გეომეტრიული მახასიათებლები, დაშვებები ჩამოსხმული დეტალების ზომებსა და გეომეტრიულ მახასიათებლებზე. ნაწ. 3 ზოგადი დაშვებები ზომებსა და გეომეტრიულ მახასიათებლებზე და ნამეტები სხმულების დამუშავებაზე21.09.2009
30
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 8062-3 : 2009 / შესაწორება 1 ნაკეთობის გეომეტრიული მახასიათებლები, დაშვებები ჩამოსხმული დეტალების ზომებსა და გეომეტრიულ მახასიათებლებზე. ნაწ. 3 ზოგადი დაშვებები ზომებსა და გეომეტრიულ მახასიათებლებზე და ნამეტები სხმულების დამუშავებაზე. ტექმიკური შესწორება 121.09.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4871 : 2009 აკუსტიკა. მანქანებისა და მოწყობილობის ხმაურის გავრცელების/ემისიის სიდიდეების დეკლარაცია და კონტროლის მეთოდები04.06.2009
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 1502 : 2008ISO უნივერსალური დანიშნულების მეტრული კუთხვილები. ეტალონები და დაკალიბრება17.12.2008
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3599 : 2009შტანგენცირკულები მაჩვენებლებით 0,1-დან 0,05 მმ-მდე17.02.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 45501 : 2010/ACარა ავტომატური აწონვის ხელსაწყოების მეტროლოგიური ასპექტები04.06.2010
106
91
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 384 : 2008ლაბორატორიული მინის ჭურჭელი. საზომი/საწყაო მინის ჭურჭლის კონსტრუქციის და დიზაინის პრინციპები17.12.2008
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 648 : 2008ლაბორატორიული მინის ჭურჭელი. ერთ ნაჭდევიანი პიპეტები17.12.2008
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 1768 : 2008მინის ჰიდრომეტრები. თერმული მოცულობითი გაფართოების კოეფიცენტის სტანდარტული სიდიდე (სითხეების საზომი ცხრილების მოსამზადებლად)17.12.2008
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 45501 : 2010/ACარა ავტომატური აწონვის ხელსაწყოების მეტროლოგიური ასპექტები06.04.2010
106
91
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12261 : 2009გაზის მრიცხველები. ტურბინაში გაზის მრიცხველები.01.07.2009
46
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12261 : 2009/ A1გაზის მრიცხველები. ტურბინაში გაზის მრიცხველები.01.07.2009
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5167-1 : 2007დენადი გარემოს ნაკადის გაზომვა წრიული კვეთის შევსებულ მილგაყვანილობაში მოთავსებული შემავიწროებელი მოწყობილობების საშუალებით. ნაწ. 1: ზოგადი პრინციპები და მოთხოვნები02.08.2007
33
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5167-2 : 2007დენადი გარემოს ნაკადის გაზომვა წრიული კვეთის შევსებულ მილგაყვანილობაში მოთავსებული შემავიწროებელი მოწყობილობების საშუალებით. ნაწ. 2: დიაფრაგმები02.08.2007
47
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5167-3 : 2007დენადი გარემოს ნაკადის გაზომვა წრიული კვეთის შევსებულ მილგაყვანილობაში მოთავსებული შემავიწროებელი მოწყობილობების საშუალებით. ნაწ. 3: საქშენები და ვენტურის საქშენები02.08.2007
30
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5167-4 : 2007დენადი გარემოს ნაკადის გაზომვა წრიული კვეთის შევსებულ მილგაყვანილობაში მოთავსებული შემავიწროებელი მოწყობილობების საშუალებით. ნაწ. 4: ვენტურის მილები02.08.2007
24
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3740 : 2009აკუსტიკა. ხმაურის წყაროების ხმაურის სიმძლავრის დონეების განსაზღვრა. ძირითადი სტანდარტების გამოსაყენებელი ინსტრუქციები17.02.2009
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3741 : 2009აკუსტიკა. ხმაურის წყაროების ხმაურის სიმძლავრის დონეების განსაზღვრა ხმაურის დაწნეხით. ზუსტი მეთოდები რევერბერაციული კამერებისათვის17.02.2009
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3741 : 2009 /შესწორება 1-2001აკუსტიკა. ხმაურის წყაროების ხმაურის სიმძლავრის დონეების განსაზღვრა ხმაურის დაწნეხით. ზუსტი მეთოდები რევერბერაციული კამერებისათვის. ტექნიკური ბეჭდვითი შესწორება 117.02.2009
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3743-1 : 2009აკუსტიკა. ხმაურის წყაროების ხმაურის სიმძლავრის დონეების განსაზღვრა ხმაურის დაწნეხით საინჟინრო მეთოდები რევერბერაციულ ზონებში მცირე, მოძრავი წყაროებისათვის. ნაწ. 1. შედარების მეთოდი კაპიტალურ საცდელ ოთახებში17.02.2009
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3743-2 : 2009აკუსტიკა. ხმაურის წყაროების ხმაურის სიმძლავრის დონეების განსაზღვრა ხმაურის დაწნეხით საინჟინრო მეთოდები რევერბერაციულ ზონებში მცირე, მოძრავი წყაროებისათვის. ნაწ. 2. მეთოდები სპეციალური რევერბერაციულ საცდელ ოთახებისათვის17.02.2009
20
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3744 : 2009აკუსტიკა. ხმაურის წყაროების ხმაურის სიმძლავრის დონეების განსაზღვრა ხმაურის დაწნეხით. საინჟინრო მეთოდით არსებითად თავისუფალ ველში არეკვლის სიბრტყის ზევით17.02.2009
31
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3745 : 2009აკუსტიკა. ხმაურის წყაროების ხმაურის სიმძლავრის დონეების განსაზღვრა ხმაურის დაწნეხით. ზუსტი მეთოდები ხმაგაუმტარი და ნახევრადდახშული ოთახებისათვის17.02.2009
43
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3746 : 2009აკუსტიკა. ხმაურის წყაროების ხმაურის სიმძლავრის დონეების განსაზღვრა ხმაურის დაწნეხით. გეოდეზიური მეთოდი შემორკალვის გასაზომი ზედაპირის არეკვლის სიბრტყეზე17.02.2009
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3747 : 2009აკუსტიკა. ხმაურის წყაროების ხმაურის სიმძლავრის დონეების განსაზღვრა ხმაურის დაწნეხით. შედარების მეთოდი ინ სიტუ (თავის ადგილზე)17.02.2009
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 230-5 : 2008მანქანა-დანადგარების ტესტ-კოდი. ნაწ. 5: ხმაურის გავრცელების განსაზღვრა17.12.2008
31
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6393 : 2009მიწის სათხრელი მექანიზმები. ხმაურის სიმძლავრის დონის განსაზღვრა. დადგენილი ტესტირების პირობები02.06.2009
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6394 : 2009მიწის სათხრელი მექანიზმები. ხმოვანი ემისიის წნევის დონის განსაზღვრა ოპერატორის ადგილზე. სტაციონალური ტესტირების პირობები02.06.2009
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6395 : 2009მიწის სათხრელი მექანიზმები. ხმაურის სიმძლავრის დონის განსაზღვრა. დინამიური ტესტირების პირობები02.06.2009
43
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3095 : 2009სარკინიგზო გამოყენება, აკუსტიკა. ხმაურის გაზომვა გამოწვეული სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალებებით09.11.2009
31
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2954 : 2009მექანიკური ვიბრაცია როტაციული და წინსვლით-შექცევითი დაზგებისა. მოთხოვნები ვიბრაციის ინტენსივობის გამზომი ინსტრუმენტების მიმართ17.02.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
"სსტ ისო 3046-5 : 2009 "წინსვლითი-შექცევითი შიდაწვის ძრავები. მუშაობა. ნაწ. 5. ბრუნვის ვიბრაცია17.02.2009
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 5348 : 2009მექანიკური ვიბრაცია და დარტყმა. აქსელერომეტრის მექანიკური აწყობა/მონტაჟი06.04.2009
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 10112 : 2008მასალები ამორტიზაციული. კომპლექსური მოდულების გრაფიკული წარმოსახვა19.11.2008
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 13372 : 2008მანქანების მდგომარეობის მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა. ლექსიკონი16.12.2008
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17359 : 2008მდგომარეობის კვლევადობა და მანქანების დიაგნოსტიკა. ზოგადი რეკომენდაციები16.12.2008
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 386 : 2008მინის სითხური ლაბორატორიული თერმომეტრები. დიზაინის, კონსტრუქციის და გამოყენების წესები17.12.2008
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 651 : 2008თერმომეტრები კოლორიმეტრიული მყარი ბოლოებით 17.12.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 652 : 2008თერმომეტრები კოლორიმეტრიული ჩადგმული სკალით17.12.2008
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 654 : 2008თერმომეტრები ზუსტი გაზომვებისათვის მოკლე მყარი ფეხით17.12.2008
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 655 : 2008თერმომეტრები ზუსტი გაზომვებისათვის გრძელი ჩადგმული სკალით17.12.2008
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12470-1 : 2010+A1სამედიცინო თერმომეტრები. ნაწილი 1. ლითონის სითხური თერმომეტრები მაქსიმალური სამარჯვებით06.04.2010
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12470-2 : 2010+A1სამედიცინო თერმომეტრები. ნაწილი 2. ფაზის შეცვლის ტიპის (არა მატრიცული) თერმომეტრები06.04.2010
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 571-1 : 2010ტესტირება არა-რღვევითი. ტესტირება შეღწევადობაზე. ნაწილი 1. ზოგადი პრინციპები15.03.2010
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1330-3 : 2010არა-რღვევითი ტესტირება. ტერმინოლოგია. ნაწილი 3. რენტგენოგრაფიკული ანალიზის ტერმინები, გამოყენებული წარმოებაში15.03.2010
41
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3310-1 : 2007საგამოცდო საცრები. ტექნიკური მოთხოვნები და კონტროლი. ნაწ. 1: საგამოცდო საცრები ლითონის მავთულებიანი ცხავებით 14.09.2007
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3310-2 : 2007საგამოცდო საცრები. ტექნიკური მოთხოვნები და კონტროლი. ნაწ. 2: საგამოცდო საცრები ლითონის პერფორირებული ფურცლებისაგან14.09.2007
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3310-3 : 2007საგამოცდო საცრები. ტექნიკური მოთხოვნები და კონტროლი. ნაწ. 3: საგამოცდო საცრები გალვანური მეთოდით დამზადებული ფურცლებისაგან.14.09.2007
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 68-1 : 2008 ISO-ის საერთო დანიშნულების ხრახნიანი კუთხვილები. ძირითადი პროფილი ნაწ. 1: მეტრული ხრახნიანი კუთხვილები17.12.2008
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 261 : 2008ISO-ის უნივერსალური ხრახნის კუთხვილები. ერთიანი გეგმა17.12.2008
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 724 : 2008ISO-ის ძირითად ამოცანები მეტრული კუთხვილები. ძირითადი ზომები17.12.2008
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 965-1 : 2008ISO-ის საერთო დანიშნულების მეტრული ნაჭდევიანი კუთხვილები. დაშვებები. ნაწ. 1: ნორმები და ძირითადი მონაცემები17.12.2008
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 965-3 : 2008ISO-ის საერთო დანიშნულების მეტრული ხრახნიანი კუთხვილები. დაშვებები. ნაწ. 3: გადახრები კონსტრუქციულ ხრახნიან კუთხვილებში17.12.2008
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 1502 : 2008ISO უნივერსალური დანიშნულების მეტრული კუთხვილები. ეტალონები და დაკალიბრება17.12.2008
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 1478 : 2008 შიდა კუთხვილების დატანა/მოჭრა17.12.2008
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3269 : 2009შემაერთებლები. შემოწმება მიღებისას17.02.2009
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4753 : 2009შემაერთებლები (სამაგრები). გარე ISO მეტრული კუთხვილებიანი დეტალების ბოლოები06.04.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14399-1 : 2009 მაღალი სიმტკიცის ჭანჭიკებით კონსტრუქციული შეერთებები წინასწარი დატვირთვის. ნაწ. 1. ზოგადი მოთხოვნები.04.09.2009
22
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 15048-1 : 2009 წინასწარდაუტვირთავი კონსტრუქციული ჭანჭიკების ნაკრები. ნაწ. 1. ზოგადი მოთხოვნები.04.09.2009
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 898-1 : 2008ნახშირბადიანი ფოლადისა და ლეგირებული ფოლადისაგან დამზადებული კლემების მექანიკური თვისებები. ნაწ. 1: ჭანჭიკები, ხრახნები და შტიფტები17.12.2008
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 1207 : 2008ჭანჭიკი ღარიანი ცილინდრული თავაკით. A კლასის ნაწარმი17.12.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 1580 : 2008ჭრილიანი მომრგვალებულთავიანი ხრახნები. უმაღლესი A ხარისხის ნაწარმი17.12.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2009 : 2009რელიეფური ფართოთავიანი ხრახნები (ჩვეულებრივი თავაკის ტიპი) -A კლასის ნაწარმი17.02.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2010 : 2009რელიეფური ფართოთავიანი ხრახნები (ჩვეულებრივი თავაკის ტიპი) -A კლასის ნაწარმი17.02.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2702 : 2009თერმოდამუშავებული ფოლადის კუთხვილიანი ხრახნები. მექანიკური თვისებები17.02.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4014 : 2009ჭანჭიკები ექვსწახნაგა თავით. A და B კლასის ნაწარმი17.02.2009
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4015 : 2009 ჭანჭიკები ექვსწახნაგა თავით. B კლასის ნაწარმი. შემცირებული ღერო. (ღეროს დიამეტრი = კუთხვილის დიამეტრს)17.02.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4016 : 2009ჭანჭიკები ექვსწახნაგა თავით. C კლასის ნაწარმი17.02.2009
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4017 : 2009ხრახნები ექვსწახნაგა თავით. A და B კლასის ნაწარმი17.02.2009
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4018 : 2009ხრახნები ექვსწახნაგა თავით. C კლასის ნაწარმი17.02.2009
9
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4026 : 2009ექვსწახნაგა ქუროს მარეგულირებელი ხრახნი ბრტყელი კონუსური დაბოლოებით17.02.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4027 : 2009ექვსწახნაგა ქუროს მარეგულირებელი ხრახნი კონუსური წვერით17.02.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4028 : 2009ექვსწახნაგა ქუროს მარეგულირებელი ხრახნი დამჭერი დაბოლოებით17.02.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4029 : 2009ექვსწახნაგა ქუროს მარეგულირებელი ხრახნი ძაბრისებური დაბოლოებით17.02.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4162 : 2009ექვსწახნაგა მილტუჩა ჭანჭიკები. მცირე პარტიები06.04.2009
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4762 : 2009ექვსწახნაგა ხრახნი ტორსული გასაღებით გასახსნელი თავაკით06.04.2009
11
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4766 : 2009დასაყენებელი შლიციანი ხრახნი ბრტყელი ბოლოთი06.04.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7047 : 2009ფარული ხრახნი ამობურცული თავაკიანი შნეკით (ზოგადი თავაკის ტიპი) H ან Z ტიპს ჯვარედინი შლიცით02.06.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7049 : 2009თვითმჭრელი ხრახნი მომრგვალებული თავით და ჯვარედინი შლიცით02.06.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7050 : 2009თვითმჭრელი ხრახნი ბრტყელი ფარული თავაკით და ჯვარედინი შლიცით (თავაკის ზოგადი სტილი)02.06.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7051 : 2009თვითმჭრელი ხრახნი ოვალური ნახევრად დამალული თავაკით და კონუსური კუთხვილით02.06.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 898-2 : 2008კლემების მექანიკური თვისებები. ნაწ. 2: ქანჩები შემოწმებული დადგენილი დატვირთვის ხარისხით17.12.2008
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2320 : 2009 /შესწორებით1 : 2006ქანჩები ფოლადის, ექვსწახნაგა, დაგრეხის მიმართ მდგრადი, ფართოდ გავრცელებული. მექანიკური და სამუშაო მახასიათებლები. ბეჭდვითი ტექნიკური შესწორება 117.02.2009
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4032 : 2009ექვსწახნაგა ქანჩი, სახეობა 1. A და B კლასის ნაწარმი17.02.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4035 : 2009ექვსწახნაგა თხელი ქანჩები (წაკვეთილი). სახეობა 1. A და B კლასის ნაწარმი17.02.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4161 : 2009ექვსწახნაგა ქანჩები მილტუჩით. მსხვილი კუთხვილი06.04.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7040 : 2009მბრუნავი ტიპის ექვსწახნაგა ქანჩი (არამეტალური შიგთავსით) სტილი 1. 5, 8 და 10 კლასების თვისებები02.06.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7042 : 2009მბრუნავი ტიპის ლითონური ექვსწახნაგა ქანჩი. სტილი 2. კონკრეტული კლასები 5, 8 და 10 თვისებები02.06.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 887 : 2008ჩვეულებრივი საყელურები უნივერსალური დანიშნულების ჭანჭიკების, ხრახნებისა და ქანჩებისთვის. ზოგადი გეგმა17.12.2008
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 887 : 2008 /შესწორება 1 : 2006ამოსადები საყელურები უნივერსალური დანიშნულების მეტრული ჭანჭიკების, ხრახნებისა და ქანჩებისთვის. ზოგადი გეგმა. ტექნიკური შეცდომა 117.12.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7094 : 2009ბრტყელი საყელურები. ექსტრა მაღალი სერიები. C კლასის ნაწარმი02.06.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7094 : 2009 /შესწორება 1 : 2000ბრტყელი საყელურები. ექსტრა მაღალი სერიები. C კლასის ნაწარმი. ტექნიკური შესწორება02.06.2009
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2795 : 2009სრიალა საკისრები. შემცხვარი მილები. ზომები და დაშვებები17.02.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3548 : 2009სრიალა საკისრები. თხელკედლიანი ნახევარსაკისრები მილტუჩით ან მის გარეშე. დაშვებები, კონსტრუქციული ნიშნები და გამოცდის მეთოდები17.02.2009
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4379 : 2009 სრიალა საკისრები. სპილენძის შენადნობის მილისები06.04.2009
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4383 : 2009სრიალა საკისრები. მრავალშრიანი მასალები თხელკედლიანი სრიალა საკისრებისათვის06.04.2009
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4384-1 : 2009 სრიალა საკისრები. საკისრების მასალების გამოცდა მდგრადობაზე. ნაწილი 1: კომპოზიციური მასალები06.04.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4384-2 : 2009სრიალა საკისრები. საკისრების ლითონების გამოცდა მდგრადობაზე. ნაწილი 2: მყარი ნივთიერებები06.04.2009
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4385 : 2009 სრიალა საკისრები. ლითონური საკისრების მასალების გამოცდა კუმშვაზე06.04.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4386-1 : 2009სრიალა საკისრები. ლითონური მრავალშრიანი სრიალა საკისრები. ნაწილი 1: არარღვევითი ულტრაბგერითი გამოცდა ღუნვაზე06.04.2009
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4386-2 : 2009სრიალა საკისრები. ლითონური მრავალშრიანი სრიალა საკისრები. ნაწილი 2: რღვევითი გამოცდა ღუნვაზე საკისრების ლითონებისა, სისქით ≥ 2მმ06.04.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4386-3 : 2009სრიალა საკისრები. ლითონური მრავალშრიანი სრიალა საკისრები. ნაწილი 3: გამოცდა არარღევითი შეღწევადობაზე06.04.2009
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6280 : 2009სრიალა საკისრები. მოთხოვნები უკუსვლაზე სქელკედლიანი მრავალშრიანი საკისრების02.06.2009
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6282 : 2009სრიალა საკისრები. მეტალური თხელკედლიანი ნახევარსაკისრეები ნ0.01*-ლიმიტის განსაზღვრა/დადგენა02.06.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6524 : 2009 სრიალა საკისრები. თხელკედლიანი ნახევარსაკისრეები. პერიფერიული სიგრძის კონტროლი02.06.2009
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6525 : 2009სრიალა საკისრები. რგოლური საბრჯენი საყელურები, დამზადებული ზოლისაგან. ზომები და დაშვებები02.06.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6526 : 2009სრიალა საკისრები. დაწნეხილი ბიმეტალური ნახევრად საყრდენი საყელურები და მახასიათებელი თვისებები და დაშვებები02.06.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7904-1 : 2008სრიალა საკისრები. სიმბოლოები. ნაწ. 1. ძირითადი სიმბოლოები19.11.2008
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7904-2 : 2008სრიალა საკისრები. სიმბოლოები. ნაწ. 2.გამოყენების აღნიშვნები19.11.2008
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 76 : 2008საკისრები. სტატიკური ნომინალური დატვირთვა17.12.2008
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 199 : 2008საკისრები გლინვისათვის. საყრდენი საკისრები17.12.2008
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 246 : 2008საკისრები გლინვისათვის. ცილინდრული გორგოლაჭოვანი საკისრები ცალკეული საყრდენი საყულერები. ზღვრული სიდიდეები გლინვისთვის17.12.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 281 : 2008საკისრები გლინვისათვის. მაქსიმალურად დასაშვები დინამიკური დატვირთვა და ექსპლუატაციის ხანგრძლივობა17.12.2008
51
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 492 : 2008საკისრები გლინვისათვის. საკისრები რადიალური. დაშვებები.17.12.2008
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 496 : 2008ამძრავი და აძრული მანქანები. ლილვის სიმაღლე17.12.2008
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3117 : 2009ტანგენციალური სოგმანი და სოგმანის ღარაკი17.02.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3912 : 2009სეგმენტური სოგმანები/შპონები და შპონის პაზები17.02.2009
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4863 : 2009ლილვების ელასტიური შემაერთებლები. ინფორმაცია მომხმარებელთა და მწარმოებელთა დასახმარებლად06.04.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2953 : 2009მექანიკური ვიბრაცია. ბალანსირების დაზგები. აღწერა და შეფასება17.02.2009
55
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 751-1 : 2010ჰერმეტული მასალები ლითონის კუთხვილი შეერთებებისათვის აირების I, II და III ჯგუფისა და ცხელ წყალთან კონტაქტისას. ნაწილი 1. ანაერობული მიერთებები.06.04.2010
0
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 751-2 : 2010ჰერმეტული მასალები ლითონის კუთხვილი შეერთებებისათვის აირების I, II და III ჯგუფისა და ცხელ წყალთან კონტაქტისას. ნაწილი 2. გამოუწრთობი მიერთებები06.04.2010
0
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 751-3 : 2010ჰერმეტული მასალები ლითონის კუთხვილი შეერთებებისათვის აირების I, II და III ჯგუფისა და ცხელ წყალთან კონტაქტისას. ნაწილი 3. დამცავი ფტოროპლასტის სარტყელები06.04.2010
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 751-3 : 2010/ACჰერმეტული მასალები ლითონის კუთხვილი შეერთებებისათვის აირების I, II და III ჯგუფისა და ცხელ წყალთან კონტაქტისას. ნაწილი 3. დამცავი ფტოროპლასტის სარტყელები06.04.2010
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 22 : 2008ღვედები ამძრავი. ბრტყელი გადამცემი ღვედები და სათანადო ბლოკები. ზომები და დაშვებები17.12.2008
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 254 : 2008ღვედები ამძრავი. შკივები. ხარისხი, სუფთა დამუშავება და წონასწორობა17.12.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 255 : 2008ღვედები ამძრავი. შკივები-ღვედებისათვის (სისტემა დამყარებულია გარკვეულ სიგანეზე) ღარაკის გეომეტრიული შემოწმება17.12.2008
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4183 : 2009ღვედური გადაცემები. კლასიკური და ვიწრო V ღვედები. სიგრძეები მოცემულ სისტემაში06.04.2010
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4184 : 2009 ღვედური გადაცემები. კლასიკური და ვიწრო V ღვედები. სიგრძეები მოცემულ სისტემაში06.04.2010
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 606 : 2008შემოკლებული ბიჯის გადამცემი ზუსტი გორგოლაჭოვანი მილის ჯაჭვები, სამარჯვეები და შეკავშირებული ჯაჭვის რგოლები.17.12.2008
28
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13160-1 : 2009გაჟონვის აღმომჩენი სისტემები/დეტექტორები. ნაწ. 1. ზოგადი პრინციპები.04.09.2009
35
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12285-2 : 2009სახელოსნოში დამზადებული ფოლადის ავზები. ნაწ. 2. ჰორიზონტალური ცილინდრული ერთმაგი და ორმაგ გარსაცმიანი ავზები ზედაპირზე და საწყობებისთვის. აალებადი და არაალებადი წყლის დამაბინძურებელი სითხეებისთვის.04.09.2009
32
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13616 : 2009თხევადი ნავთობის საწვავის უძრავი რეზერვუარებისთვის გადავსების საწინააღმდეგო მოწყობილობები.04.09.2009
60
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13616 : 2009/ACთხევადი ნავთობის საწვავის უძრავი რეზერვუარებისთვის გადავსების საწინააღმდეგო მოწყობილობები.04.09.2009
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 286-1 : 2010"დაწნეხილი აირის ან აზოტის შემცველი უნიფიცირებული წნევის ბალონები. ნაწილი 1. ზოგადი დანიშნულების წნევის ბალონები"15.03.2010
94
83
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 286-1 : 2010/A2ჰაერის ან აზოტის შემცველი წნევის მარტივი რეზერვუარები სითბოს ცეცხლოვანი მიწოდების გარეშე. ნაწილი 1: მაღალი წნევის რეზერვუარები ზოგადი მიზნებისათვის14.02.2010
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 286-2 : 2010ბალონები, მარტივი, აირის ან აზოტის შემცველი უნიფიცირებული წნევის არაალებადი. ნაწილი 2. წნევის ბალონები პნევმატური და დამხმარე სისტემებისთვის სატრანსპორტო საშუალებების და მათი მისაბმელებისათვის15.03.2010
67
69
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 286-3 : 2010ბალონები წნევის, მარტივი, აირის ან აზოტის შემცველი უნიფიცირებული, არაალებადი. ნაწილი 3. ფოლადის წნევის ბალონები პნევმატური მოწყობილობით და დამხმარე პნევმატური დანადგარით სარკინიგზო მოძრავი შემადგენლობისთვის15.03.2010
0
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 286-4 : 2010ბალონები, მარტივი, აირის ან აზოტის შემცველი უნიფიცირებული წნევის არაალებადი. ნაწილი 4. ალუმინის შენადნობი წნევის ბალონები პნევმატიური მოწყობილობებით და დამხმარე პნევმატური დანადგარით სარკინიგზო მოძრავი შემადგენლობისთვის15.03.2010
0
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1089-3 : 2009ბალონები გაზის გადასატანი. გაზის ბალონების იდენტიფიკაცია LPG-ს (გარდა). ნაწილი 3: ფერით კოდირება29.12.2009
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6406 : 2011გაზის ბალონები. უნაკერო ფოლადის გაზის ბალონები. პერიოდული შემოწმება და ტესტირება04.12.2011
41
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9809-1 : 2006ბალონები აირის. ფოლადის უნაკერო აირის ბალონები მრავალჯერადი გამოყენების. დაპროექტება, კონსტრუირება და გამოცდა. ნაწ. 1: ნაწრთობი და მოშვებული ფოლადის ბალონები სიმტკიცის ზღვარით 1100 მპა-ზე ნაკლები გაჭიმვისას30.11.2006
41
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9809-2 : 2006ბალონები აირის. ფოლადის უნაკერო აირის ბალონები მრავალჯერადი გამოყენების. დაპროექტება, კონსტრუირება და გამოცდა. ნაწ. 2: ნაწრთობი და მოშვებული ფოლადის ბალონები სიმტკიცის ზღვარით 1100 მპა-ზე მეტი ან ტოლი გაჭიმვისას30.11.2006
45
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 9809-3 : 2006ბალონები აირის. ფოლადის უნაკერო აირის ბალონები მრავალჯერადი გამოყენების. დაპროექტება, კონსტრუირება და გამოცდა. ნაწ. 3: ბალონები ნორმალიზებული ფოლადისაგან 30.11.2006
40
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/ტრ 13763 : 2006უსაფრთხოებისა და მუშა მახასიათებლების კრიტერიუმები უნაკერო აირის ბალონებისათვის30.11.2006
30
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/ტრ 14600 : 2006ბალონები აირის. ხარისხის შესაბამისობის საერთაშორისო სისტემა30.11.2006
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6708 : 2009მილების კომპონენტები. DN (ნომინალური ზომების) განსაზღვრა და შერჩევა02.06.2009
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1594 : 2009გაზმომარაგების სისტემები. მილგაყვანილობა 16 ბარზე მაღალი მაქსიმალური მუშა წნევისთვის. ფუნქციური მოთხოვნები.01.07.2009
83
83
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12007-1 : 2009გაზმომარაგების სისტემები მილგაყვანილობა ≤16 ბარ. მაქსიმალური მუშა წნევისთვის. ნაწ. 1. ერთიანი/ზოგადი ფუნქციური მოთხოვნები01.07.2009
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12007-4 : 2009გაზმომარაგების სისტემები მილგაყვანილობა ≤16 ბარ. მაქსიმალური მუშა წნევისთვის ნაწ. 4. სპეციფიკური ფუნქციური რეკომენდაციები რეკონსტრუქციისთვის01.07.2009
29
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სენ /ტრ 15173 : 2009გაზმომარაგების სისტემები მილგაყვანილობის მთლიანი მენეჯმენტის სისტემის უფლებების არეალ/ჩარჩოები01.07.2009
28
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 15174 : 2009გაზმომარაგების სისტემები.სახელმძღვანელო მითითებები ბუნებრივი აირის გაზგაყვანილობის უსაფრთხო მენეჯმენტის სისტემისთვის01.07.2009
41
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1555-1 : 2009პლასტმასის მილსადენების სისტემები აირისებრი სათბობის ტრანსპორტირებისათვის. ნაწ. 1. ზოგადი დებულებები14.10.2009
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ სენ/ტს 1555-7 : 2009პლასტმასის მილსადენების სისტემები აირისებრი სათბობის ტრანსპორტირებისათვის. ნაწ. 7. სახელმძღვანელო შესაბამისობის შეფასებისათვის14.10.2009
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 65 : 2008ნახშირბადიანი ფოლადის მილები, გამოსადეგი კუთხვილის მოსაჭრელად ისო 7-1 შესაბამისად19.11.2008
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 877 : 2010მილები თუჯის და ფიტინგები, მათი შეერთების ადგილები და მოწყობილობები შენობებიდან წყლის გამოსადევნად. მოთხოვნები, ტესტირების მეთოდები და უზრუნველყოფის ხარისხი15.03.2010
49
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 877 : 2010/A1რკინის ჩამოსხმული მილები და ფიტინგები, მათი მიერთებები და დამხმარე მოწყობილობები, წყლის ამოსატუმბად შენობებიდან. მოთხოვნები, ტესტ მეთოდები და ხარისხის გარანტია04.09.2010
24
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 877 : 2010/A1/ACმილები თუჯის და ფიტინგები, მათი შეერთების ადგილები და მოწყობილობები შენობებიდან წყლის გამოსადევნად. მოთხოვნები, ტესტირების მეთოდები და უზრუნველყოფის ხარისხი11.05.2010
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1123-1 : 2010მილები და ფიტინგები გრძივი შედუღებული ცხლად გალვანიზებული ფოლადის მილისებრი შეერთებით და ჩაღრმავებით ჩამდინარე წყლის სისტემებისათვის. ნაწილი 1. მოთხოვნები, ტესტირება, ხარისხის კონტროლი15.03.2010
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1123-1 : 2009/A1მილები და ფიტინგები გრძივად შედუღებული, თხევად გარემოში გალვანიზებული ფოლადის მილებისგან, მილისებითა და ქუროებით საკანალიზაციო წყლის სისტემისთვის. ნაწ. 1. მოთხოვნები, ტესტირება, ხარისხის კონტროლი.04.09.2009
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1124-1 : 2010მილები და ფიტინგები გრძივი შედუღებული უჟანგავი ფოლადის მილისებრი შეერთებით და ჩაღრმავებით ჩამდინარე წყლის სისტემებისათვის. ნაწილი 1: მოთხოვნები, ტესტირება, ხარისხის კონტროლი11.05.2010
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1124-1 : 2009/A1მილები და ფიტინგები გრძივად შედუღებული, უჟანგავი ფოლადის მილებისგან, მილისებითა და ქუროებით საკანალიზაციო წყლის სისტემისთვის. ნაწ. 1. მოთხოვნები, ტესტირება, ხარისხის კონტროლი.04.09.2009
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 10224 : 2009 არალეგირებული ფოლადის მილები და ფიტინგები სასმელი წყლის და სხვა სითხეების სატრანსპორტოდ გამოსაყენებლად. მიწოდების ტექნიკური პირობები.04.09.2009
58
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 10224 : 2009/ A1არალეგირებული ფოლადის მილები და ფიტინგები სასმელი წყლის და სხვა სითხეების სატრანსპორტოდ გამოსაყენებლად. მიწოდების ტექნიკური პირობები.04.09.2009
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 10312 : 2009შედუღებული უჟანგავი ფოლადის მილები წყლის და სხვა წყალხსნარების გადასაზიდად, მათ შორის სასმელი წყლის მოსახმარად. მიწოდების ტექნიკური პირობები.04.09.2009
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 10312 : 2009/A1შედუღებული უჟანგავი ფოლადის მილები წყლის და სხვა წყალხსნარების სატრანსპორტოდ. მიწოდების ტექნიკური პირობები04.09.2009
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12007-3 : 2009გაზმომარაგების სისტემები. მილგაყვანილობა ≤16 ბარ. მაქსიმალური მუშაწნევისათვის ნაწ. 3. სპეციფიკური ფუნქციური რეკომენდაციები რეკონსტრუქციისათვის01.07.2009
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ DIN ენ ისო 9969 : 2008თერმოპლასტის მილები. რგოლის სიმტკიცის განსაზღვრა19.08.2008
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12007-2 : 2009 გაზმომარაგების სისტემები. მილგაყვანილობა ≤16 ბარ. მაქსიმალური მუშაA წნევისათვის ნაწ. 2. სპეციფიკური ფუნქციური რეკომენდაციები პოლიეთილენისთვის (მაქსიმალური სამუშაო წნევა ≤10 ბარ. ).01.07.2009
21
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1555-2 : 2009 პლასტმასის მილსადენების სისტემები აირისებრი სათბობის ტრანსპორტირებისათვის. ნაწ. 2. მილები14.10.2009
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 161-1 : 2008თერმოპლასტიკური მილები სითხეების ტრანსპორტირებისათვის. ნომინალური გარე დიამეტრები და ნომინალური წნევები. ნაწ. 1: მეტრული სერიები17.12.2008
4
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 1746 : 2008რეზინის ან პლასტმასის შლანგები და მილები. ტესტები ღუნვაზე17.12.2008
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 1746 : 2008 /შესწორება 1 : 1999რეზინის ან პლასტმასის შლანგები და მილები. ტესტები ღუნვაზე. ტექნიკური. ბეჭდვითი შეცდომა 117.12.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3126 : 2009პლასტმასის მილსადენის სისტემა. პლასტმასის კომპონენტები. ზომების განსაზღვრა17.12.2008
19
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4065 : 2009თერმოპლასტიკური მილები. კედლის სისქის უნივერსალური ცხრილი06.04.2009
8
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო/ტს 7024 : 2008დრენაჟი მიწისზედა. რეკომენდებული მეთოდიკა და ტექნიკური ჩვევები საკანალიზაციო სისტემების დაყენებისა არაპლასტიფი-ცირებული პოლივინქლორიდისაგან მიწისზედა სისტემისათვის 17.03.2008
42
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17484-1 : 2009პლასტმასის მილსადენების სისტემა, მრავალშრიანი მილსადენები შიდა შენობების აირსადენებისათვის მაქსიმალური მუშა წნევით 5 ბარამდე (500 კ. პასკალი) ჩათვლით. ნაწ. 1. სისტემების ტექნიკური მოთხოვნები 14.10.2009
33
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17484-1 : 2009 /შესწორება 1 : 2008პლასტმასის მილსადენების სისტემა, მრავალშრიანი მილსადენები შიდა შენობების აირსადენებისათვის მაქსიმალური მუშა წნევით 5 ბარამდე (500 კ. პასკალი) ჩათვლით. ნაწ. 1. სისტემების ტექნიკური მოთხოვნები. ტექნიკური შესწორება 114.10.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3419 : 2009არალეგირებული და ლეგირებული ფოლადის ფიტინგები შედუღებისათვის შეპირაპირებით17.02.2009
17
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 877 : 2010მილები თუჯის და ფიტინგები, მათი შეერთების ადგილები და მოწყობილობები შენობებიდან წყლის გამოსადევნად. მოთხოვნები, ტესტირების მეთოდები და უზრუნველყოფის ხარისხი15.03.2010
49
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 877 : 2010/A1რკინის ჩამოსხმული მილები და ფიტინგები, მათი მიერთებები და დამხმარე მოწყობილობები, წყლის ამოსატუმბად შენობებიდან. მოთხოვნები, ტესტ მეთოდები და ხარისხის გარანტია09.04.2010
24
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 877 : 2010/A1/ACმილები თუჯის და ფიტინგები, მათი შეერთების ადგილები და მოწყობილობები შენობებიდან წყლის გამოსადევნად. მოთხოვნები, ტესტირების მეთოდები და უზრუნველყოფის ხარისხი05.11.2010
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1123-1 : 2010მილები და ფიტინგები გრძივი შედუღებული ცხლად გალვანიზებული ფოლადის მილისებრი შეერთებით და ჩაღრმავებით ჩამდინარე წყლის სისტემებისათვის. ნაწილი 1. მოთხოვნები, ტესტირება, ხარისხის კონტროლი15.03.2010
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1124-1 : 2010მილები და ფიტინგები გრძივი შედუღებული უჟანგავი ფოლადის მილისებრი შეერთებით და ჩაღრმავებით ჩამდინარე წყლის სისტემებისათვის. ნაწილი 1: მოთხოვნები, ტესტირება, ხარისხის კონტროლი05.11.2010
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1124-1 : 2009/A1მილები და ფიტინგები გრძივად შედუღებული, უჟანგავი ფოლადის მილებისგან, მილისებითა და ქუროებით საკანალიზაციო წყლის სისტემისთვის. ნაწ. 1. მოთხოვნები, ტესტირება, ხარისხის კონტროლი.09.04.2009
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 10224 : 2009 არალეგირებული ფოლადის მილები და ფიტინგები სასმელი წყლის და სხვა სითხეების სატრანსპორტოდ გამოსაყენებლად. მიწოდების ტექნიკური პირობები.09.04.2009
58
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 10224 : 2009/ A1არალეგირებული ფოლადის მილები და ფიტინგები სასმელი წყლის და სხვა სითხეების სატრანსპორტოდ გამოსაყენებლად. მიწოდების ტექნიკური პირობები.09.04.2009
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2048 : 2009ორმაგი შემაერთებელი მუფტები (ქუროები) არაპლასტ-იფიცირებული პოლი (ვინილქლორიდის) (PVC-U) დაწნევითი მილებისათვის ელასტიური გერმეტული მრგვალი მიერთებებით. მოჭიდების მინიმალური სიღრმე17.02.2009
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17484-1 : 2009პლასტმასის მილსადენების სისტემა, მრავალშრიანი მილსადენები შიდა შენობების აირსადენებისათვის მაქსიმალური მუშა წნევით 5 ბარამდე (500 კ. პასკალი) ჩათვლით. ნაწ. 1. სისტემების ტექნიკური მოთხოვნები 14.10.2009
33
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17484-1 : 2009 /შესწორება 1 : 2008პლასტმასის მილსადენების სისტემა, მრავალშრიანი მილსადენები შიდა შენობების აირსადენებისათვის მაქსიმალური მუშა წნევით 5 ბარამდე (500 კ. პასკალი) ჩათვლით. ნაწ. 1. სისტემების ტექნიკური მოთხოვნები. ტექნიკური შესწორება 114.10.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 295-10 : 2009მინისებრი თიხის მილები, ფიტინგები და მილების მიერთებები დრენაჟისა და საკანალიზაციო მილებისთვის. ნაწ. 10. მოთხოვნები მუშა მახასიათებლების მიმართ.04.09.2009
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1916 : 2009ბეტონის მილები და ფიტინგები, არაარმირებული, ფოლადის წკირები და არმირებული.04.09.2009
90
83
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1123-1 : 2010მილები და ფიტინგები გრძივი შედუღებული ცხლად გალვანიზებული ფოლადის მილისებრი შეერთებით და ჩაღრმავებით ჩამდინარე წყლის სისტემებისათვის. ნაწილი 1. მოთხოვნები, ტესტირება, ხარისხის კონტროლი15.03.2010
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1123-1 : 2009/A1მილები და ფიტინგები გრძივად შედუღებული, თხევად გარემოში გალვანიზებული ფოლადის მილებისგან, მილისებითა და ქუროებით საკანალიზაციო წყლის სისტემისთვის. ნაწ. 1. მოთხოვნები, ტესტირება, ხარისხის კონტროლი.04.09.2009
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1124-1 : 2010მილები და ფიტინგები გრძივი შედუღებული უჟანგავი ფოლადის მილისებრი შეერთებით და ჩაღრმავებით ჩამდინარე წყლის სისტემებისათვის. ნაწილი 1: მოთხოვნები, ტესტირება, ხარისხის კონტროლი05.11.2010
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 10224 : 2009/ A1არალეგირებული ფოლადის მილები და ფიტინგები სასმელი წყლის და სხვა სითხეების სატრანსპორტოდ გამოსაყენებლად. მიწოდების ტექნიკური პირობები.04.09.2009
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 10311 : 2009ფოლადის მილებისა და ფიტინგების კვანძების მიერთებები წყლის და სხვა წყალხსნარების ტრანსპორტირებისათვის.04.09.2009
27
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 14800 : 2009გოფრირებული უსაფრთხო ლითონის შლანგები მიერთებებით საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მისაერთებლად აირის საწვავის გამოყენებისას.04.09.2009
66
69
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 1746 : 2008რეზინის ან პლასტმასის შლანგები და მილები. ტესტები ღუნვაზე17.12.2008
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 1746 : 2008 /შესწორება 1 : 1999რეზინის ან პლასტმასის შლანგები და მილები. ტესტები ღუნვაზე. ტექნიკური. ბეჭდვითი შეცდომა 117.12.2008
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 681-1 : 2010ელასტიური მიერთებები. მოთხოვნები მილების მიერთებების გერმეტულობის მიმართ წყალში და სადრენაჟე სისტემებში გამოსაყენებლად. ნაწილი 1. ვულკანიზებული კაუჩუკი15.03.2010
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 681-1 : 2009/A2ელასტომერული სადებები. მოთხოვნები წყალთან და სადრენაჟო სისტემებთან გამოსაყენებელი მილების მიერთებების მიმართ. ნაწ. 1. ვულკანიზებული კაუჩუკი/რეზინა.04.09.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 681-1 : 2009/A3ელასტომერული სადებები. მოთხოვნები წყალთან და სადრენაჟო სისტემებთან გამოსაყენებელი მილების მიერთებების მიმართ. ნაწ. 1. ვულკანიზებული კაუჩუკი/რეზინა.04.09.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 681-2 : 2010ელასტიური მიერთებები. მოთხოვნები მილების მიერთებების გერმეტულობის მიმართ წყალში და სადრენაჟე სისტემებში გამოსაყენებლად. ნაწილი 2. თერმოპლასტიური ელასტომერები15.03.2010
16
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 681-2 : 2009/A1ელასტომერული სადებები. მოთხოვნები წყალთან და სადრენაჟო სისტემებთან გამოსაყენებელი მილების მიერთებების მიმართ. ნაწ. 2. თერმოპლასტიკური ელასტომერები.04.09.2009
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 681-3 : 2010ელასტიური მიერთებები. მოთხოვნები მილების მიერთებების გერმეტულობის მიმართ წყალში და სადრენაჟე სისტემებში გამოსაყენებლად. ნაწილი 3. ვულკანიზებული კაუჩუკის ფიჭური მასალები15.03.2010
15
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 681-3 : 2009/A1ელასტომერული სადებები. მოთხოვნები წყალთან და სადრენაჟო სისტემებთან გამოსაყენებელი მილების მიერთებების მიმართ. ნაწ. 3. ვულკანიზებული კაუჩუკის ფოროვანი მასალები15.03.2010
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 681-4 : 2010ელასტიური მიერთებები. მოთხოვნები მილების მიერთებების გერმეტულობის მიმართ წყალში და სადრენაჟე სისტემებში გამოსაყენებლად. ნაწილი 4. ჩამოსხმული პოლიურეთანის გერმეტული ელემენტები15.03.2010
10
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 681-4 : 2009/A1 ელასტომერული სადებები. მოთხოვნები წყალთან და სადრენაჟო სისტემებთან გამოსაყენებელი მილების მიერთებების მიმართ. ნაწ. 4. ჩამოსხმული პოლიურეთანის ჰერმეტული მასალები.04.09.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 751-1 : 2010ჰერმეტული მასალები ლითონის კუთხვილი შეერთებებისათვის აირების I, II და III ჯგუფისა და ცხელ წყალთან კონტაქტისას. ნაწილი 1. ანაერობული მიერთებები.06.04.2010
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 751-2 : 2010ჰერმეტული მასალები ლითონის კუთხვილი შეერთებებისათვის აირების I, II და III ჯგუფისა და ცხელ წყალთან კონტაქტისას. ნაწილი 2. გამოუწრთობი მიერთებები06.04.2010
0
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 751-3 : 2010ჰერმეტული მასალები ლითონის კუთხვილი შეერთებებისათვის აირების I, II და III ჯგუფისა და ცხელ წყალთან კონტაქტისას. ნაწილი 3. დამცავი ფტოროპლასტის სარტყელები06.04.2010
14
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 751-3 : 2010/ACჰერმეტული მასალები ლითონის კუთხვილი შეერთებებისათვის აირების I, II და III ჯგუფისა და ცხელ წყალთან კონტაქტისას. ნაწილი 3. დამცავი ფტოროპლასტის სარტყელები06.04.2010
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12954 : 2009მიწის ქვეშ ან წყალში ჩაყურსული მეტალური სტრუქტურების კათოდური დაცვა. მილგაყვანილობის ზოგადი პრინციპები და გამოყენება.01.07.2009
31
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13160-1 : 2009 გაჟონვის აღმომჩენი სისტემები/დეტექტორები. ნაწ. 1. ზოგადი პრინციპები.04.09.2009
35
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1643 : 2010სარქველის შემოწმების სისტემები აირის სანთურებისა და მოწყობილობების ავტომატური ჩამკეტი სარქველებისათვის06.04.2010
24
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 13786 : 2010+A1 ავტომატური ცვლადი სარქველები მაქსიმალური გამოსაშვები წნევით ≥ 4 ბარი და ტევადობით ≥ 100კგ/სთ და მათთან დაკავშირებული უსაფრთხო მოწყობილობები ბუთანის, პროპანის ან მათი ნარევებისთვის06.04.2010
143
101
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 7121 : 2009ზოგადი დანიშნულების ფოლადის ჭანჭიკებიანი სარქველები სამრეწველო გამოყენებისათვის02.06.2009
23
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 17292 : 2008ნავთობის, ნავთობქიმიური და მომიჯნავე დარგების მრეწველობა. ლითონის სფერული სარქველები21.10.2008
22
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 88-1 : 2009სარქველი მანომეტრით და მასთან დაკავშირებული უსაფრთხოების მოწყობილობები აირღუმელებისათვის. ნაწ.1. მანომეტრები შესასვლელი წნევისთვის 500 მბარამდე.09.11.2009
28
45
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 88-2 : 2009სარქველი მანომეტრით და მასთან დაკავშირებული უსაფრთხოების მოწყობილობები აირღუმელებისთვის. ნაწ. 2. მანომეტრები შესასვლელი წნევისათვის 500 მბარიდან 5 ბარის ჩათვლით.09.11.2009
45
57
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 126 : 2009აირზე მომუშავე საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების მრავალფუნქციური კონტროლი.09.11.2009
24
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1106 : 2010ხელით ამძრავი ონკანები სათბობი აირის მოწყობილობებისათვის06.04.2010
35
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12078 : 2010ნულოვანი რეგულირება აირის სანთურებისა და აირზე მომუშავე მოწყობილობებისათვის06.04.2010
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 1854 : 2009წნევის სენსორული ხელსაწყოები გაზქურებისთვის და აირზე მომუშავე მოწყობილობებისთვის.09.11.2009
18
37
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12067-2 : 2009აირის/ჰაერის ფარდობის რეგულირება გაზქურებსა და აირზე მომუშავე მოწყობილობებში. ნაწ. 2. ელექტრონური ტიპები.09.11.2009
25
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12186 : 2009/A1გაზმომარაგების სისტემები. გაზის წნევის რეგულირების სადგურების გადატვირთვისა და განაწილებისთვის. ფუნქციური მოთხოვნები01.07.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12279 : 2009/A1გაზმომარაგების სისტემები. გაზის წნევის რეგულირების მონტაჟი მომსახურების ხაზებზე. ფუნქციური მოთხოვნები.01.07.2009
3
24
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12864 : 2009დაბალწნევიანი, არა-ტრანსპორტირებადი რეგულატორები, რომელთა მაქსიმალური წნევა გამოსვლისას ნაკლები ან ტოლია 200 მბარის, ტევადობით, ნაკლებით ან ტოლით 4კგ/ჰ და მათთან ასოცირებული უსაფრთხო მოწყობილობები ბუთანის, პროპანის ან მათი ნარევებისთვის.09.11.2009
105
91
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12864 : 2009/A1დაბალწნევიანი, არა-ტრანსპორტირებადი რეგულატორები, რომელთა მაქსიმალური წნევა გამოსვლისას ნაკლები ან ტოლია 200 მბარის, ტევადობით, ნაკლებით ან ტოლით 4კგ/ჰ და მათთან ასოცირებული უსაფრთხო მოწყობილობები ბუთანის, პროპანის ან მათი ნარევებისათვის.09.11.2009
55
63
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12864 : 2009/A2დაბალწნევიანი, არა-ტრანსპორტირებადი რეგულატორები, რომელთა მაქსიმალური წნევა გამოსვლისას ნაკლები ან ტოლია 200 მბარის, ტევადობით, ნაკლებით ან ტოლით 4კგ/ჰ და მათთან ასოცირებული უსაფრთხო მოწყობილობები ბუთანის, პროპანის ან მათი ნარევებისთვის.09.11.2009
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12380 : 2009ჰაერის შესასვლელი სარქველები სადრენაჟო სისტემებისთვის. მოთხოვნები, ტესტმეთოდები და შესაბამისობის შეფასება.04.09.2009
24
41
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 21049 : 2008ტუმბოები. ცენტრიდანული და როტორული ტუმბოების ლილვის შემამჭიდროებელი სისტემები21.10.2008
194
121
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6022 : 2009ჰიდრავლიკური ენერგია. მისაერთებელი ზომები ცალმხრივი ჭოკიანი ცილინდრისთვის, 25 MPა (250 ბარი) სერიები06.02.2009
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 6150 : 2009პნევმატური ჰიდროენერგია-ცილინდრული სწრაფი მოქმედების მუფტები 10 ბარის, 16 ბარის, 25 ბარის (1 MPA, 1.6 MPA და 2.5 MPA). მაქსიმალური სამუშაო წნევები. საცობის შემაერთებელი გაბარიტები, სპეციფიკაციები, რეკომენდაციების ფორმები და ტესტირება02.06.2009
13
34
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2941 : 2009მოცულობითი ჰიდროამძრავი. ფილტრები. რღვევის წინაღობის მდგრადობა17.02.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2942 : 2009მოცულობითი ჰიდროამძრავი. ფილტრები. მთლიანობის შენარჩუნების დამოწმება და დუღილის საწყისი წერტილის განსაზღვრა17.02.2009
7
28
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 2943 : 2009 მოცულობითი ჰიდროამძრავი. ფილტრები. თხევად არეებთან მასალის თავსებადობის დამოწმება17.02.2009
5
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3723 : 2009ჰიდროამძრავი (მოცულობითი) ფილტრები. წიბოს დატვირთვის ტესტირების მეთოდი17.02.2009
1
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3724 : 2009ჰიდროამძრავი. ფილტრები. ნაკადის მდგრადობის განსაზღვრა დაღლის მიმართ მაკრონაწილაკებიანი მინარევის გამოყენებით17.02.2009
12
31
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 4021 : 2009ჰიდრავლიკური სისტემების სამუშაო სითხეების სიმძლავრე. მინარევების მიკრონაწილაკების ანალიზი. თხევადი ნიმუშების ექსტრაქცია მოქმედი სისტემების ხაზებიდან17.02.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 21049 : 2008ტუმბოები. ცენტრიდანული და როტორული ტუმბოების ლილვის შემამჭიდროებელი სისტემები21.10.2008
194
121
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ისო 3722 : 2009ჰიდროამძრავი (მოცულობითი) ჭაბურღილის თხიერი ნიმუშის კონტეინერები. კვალიფიცირებული და კონტროლებადი გაწმენდის მეთოდები17.02.2009
2
22
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-1 : 2009/A1კვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწ. 1. კვამლის ზღუდეების სპეციფიკაცია04.09.2009
6
26
ეროვნული სააგენტოპირველად
სსტ ენ 12101-2 : 2009კვამლისა და სითბოს საკონტროლო სისტემები. ნაწ. 2. ბუნებრივი კვამლისა და სითბოს გამწოვი ვენტილატორების სპეციფიკაცია04.09.2009
40
51
ეროვნული სააგენტოპირველად
სს ტენ 12101-3 : 2009/AC