ფიზიკურ–ქიმიური ლაბორატორიის გახსნა

საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოში გაიხსნა ფიზიკურ–ქიმიური ლაბორატორია.

იგი სრულად აღჭურვა და განახლდა ევროკომისიის პროექტის ფარგლებში – "პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმების (PCA) 51–ე მუხლის (ხარისხის მართვის სისტემა) შესრულების მხარდაჭერა საქართველოში“. ლაბორატორიის განახლებისთვის 400 000 ევრო დაიხარჯა.

, გაზომვების მიკვლევადობის უზრუნველყოფსოფლის მეურნეობის (განსაკუთრებით კვების სექტორში) და ნავთობის/ნავთობპროდუქტების სფეროში. აღნიშნული ლაბორატორიის მომსახურება თითქმის სრულად უზრუნველყოფს ამ სფეროში არსებულ მოთხოვნს  ლაბორატორიებისა და საწარმოების მხრიდან.

აღსანიშნავია ფიზიკურ–ქიმიური ლაბორატორიის მნიშვნელობა ექსპორტზე ორიენტირებულ საწარმოებათვისმათ აღარ მოუწევთ ამ მომსახურების საზღვარგარეთ შეძენა, რაც დადებითად აისახება მათი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობაზე.
ლაბორატორიის ბაზაზე დაგეგმილია სტანდარტული ნიმუშების დამზადება


<< უკან დაბრუნება
 
   

 

 

 


ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ


 

 

 
     
   

       
       
       
       
       
 

 


  CopyRight © 2013
  საქართველოს სტანდარტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
  All Rights Reserved